logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
BRE Bank mBank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego BRE Bank mBank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
BRE Bank mBank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego BRE Bank mBank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

BRE Bank mBank

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego mBank


Kredyty frankowe w mBanku oraz przejęte przez rzeczony bank kredyty frankowe w BRE Bank zawierają niezgodne z prawem postanowienia umowne, które uprawniają frankowiczów do wytoczenia powództwa na drodze sądowej. Dzięki założeniu sprawy zaskarżającej kredyt frankowy w mBank, frankowicz może unieważnić umowę lub uzyskać rozwiązanie, jakim jest odfrankowienie kredytu mBank. Co jednak dają ugody z frankowiczami mBank oraz jak wyglądają szanse na wygraną w przypadku pozwu zbiorowego?

Jak unieważnić kredyt frankowy w mBank


Denominowane kredyty frankowe w mBank, a co za tym idzie – również denominowane kredyty frankowe w BRE Bank, mają szansę zostać unieważnione. Wskutek unieważnienia, zwanego również anulowaniem umowy, bank rozlicza się z kredytobiorcą, który zwraca do banku jeszcze nominalną sumę swojego zobowiązania, zaś bank oddaje frankowiczowi wszelkie raty, które zostały wpłacone podczas trwania umowy. Warto zaznaczyć, że zwrotowi na rzecz frankowicza podlegają również wszelkie prowizje czy też należności, które uiścił z tytułu ubezpieczeń. Po takowym rozliczeniu kredyt frankowy w mBank zostaje uznany za nieważny, co oznacza powrót do momentu przed zawarciem umowy kredytowej.

Odfrankowienie kredytu mBank


Oprócz unieważnienie kredytu frankowego istnieje również rozwiązanie, jakim jest odfrankowienie kredytu mBank, które jest możliwe, dla każdego, kto posiada indeksowany kredyt frankowy w BRE Bank i w mBank. Na czym jednak polega odfrankowienie kredytu? To nic innego jak pozbycie się ryzyka kursowego poprzez przewalutowanie Twojego kredytu na kredyt złotówkowy. Odfrankowienie kredytu mBank skutkuje niższym oprocentowaniem, a więc i niższymi ratami, które nie mogą być większe niż te, które miały miejsce na samym początku trwania Twojej umowy frankowej. To nie koniec korzyści, jakie daje odfrankowienie, bowiem w przypadku takiego rozwiązania sprawy, bank zwraca frankowiczowi wszystkie nadpłacone przez niego raty! Często usługi tego typu nazywane są mylnie jako zwrot prowizji, jednak temat odfrankowienia umowy mBank to szersze zagadnienie. Umów się na rozmowę z naszymi specjalistami i sprawdź, jakie korzyści Cię czekają w przypadku wygranej z bankiem!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

BRE Bank mBank

kredyt frankowy ugoda

Ugody z frankowiczami mBank


Ugody, na jakie mogą liczyć osoby posiadające kredyt frankowy w mBanku polegają na przeliczeniu kredytu w taki sposób, jakoby od samego początku kredyt został zaciągnięty w polskich złotych. Uwzględniany jest tu również wskaźnik WIBOR, do którego dodana jest odpowiednia marża, wskutek czego rosną koszty kredytu, zaś frankowicz mimo pozbycia się ryzyka kursowego, będzie musiał borykać się z problemem ryzyka związanego z WIBOREM, przed którego niekorzystnymi zmianami ostrzega nawet Komisja Nadzoru Finansowego. Warto zaznaczyć też, iż ugody z frankowiczami mBank odbierają im możliwość na odzyskanie pieniędzy, które dotychczas zdążyli uiścić na rzecz banku. Szacuje się, iż ugoda z mBank nie da Ci nawet połowy roszczenia, które mógłbyś zyskać, wybierając adwokata z naszej kancelarii frankowej.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko mBank


Osoby posiadający kredyty frankowe w mBank oraz w BRE Bank często rozpatrują opcję, jaką jest pozew zbiorowy. Wiąże się to jednak z wieloma wymogami formalnymi, których spełnienie jest niezbędne, aby złożyć pozew. Według wymogów, minimalna ilość osób składających pozew zbiorowy wynosi 10. Wszystkie te osoby powinny posiadać tego samego rodzaju roszczenie, a ich sprawy powinny być oparte na tej samej podstawie faktycznej. Mimo spełnienia wszelkich warunków, pozwy grupowe mają wiele minusów:
 • kredyty frankowe w mBank były udzielane w różnych latach, przez co wzorce umowy mogą się od siebie różnić, co wpływa negatywnie na proces grupowy;
 • kiedy wśród frankowiczów składających pozew zbiorowy, znajdują się osoby posiadające kredyt w innym banku, ponownie powstaje trudność obejmująca różne wzory umów;
 • podczas rozpatrywania sprawy grupowego pozwu obejmującego kredyty frankowe mBank, sąd nie rozpatruje towarzyszących zawieraniu umowy okoliczności, które wpływają pozytywnie na orzecznictwo w przypadku pozwu indywidualnego
 • pozwy grupowe są rozpatrywane o wiele dłużej niż pozwy indywidualne


Kancelaria dla frankowiczów mBank


Pamiętaj, że dobry adwokat lub radca prawny jest kluczowym elementem w osiągnięciu sukcesu na drodze postępowania przeciwko bankowi. Nasza kancelaria frankowa może pochwalić się niepodważalną skutecznością. Odfrankowimy lub anulujemy zarówno każdy kredyt frankowy w mBank, jak i wszelkie kredyty frankowe w BRE Bank. Skontaktuj się z nami i przekaż swoją umowę kredytową do bezpłatnej, a także niezobowiązującej analizy prawnej! Wygraj z bankiem i odzyskaj swoje pieniądze!

Frankowicze przeciwko mBank – Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego mBank?

Kredyty frankowe w mBanku oraz przejęte przez rzeczony bank kredyty frankowe w BRE Bank zawierają niezgodne z prawem postanowienia umowne, które uprawniają frankowiczów do wytoczenia powództwa na drodze sądowej. Dzięki założeniu sprawy zaskarżającej kredyt frankowy w mBank frankowicze przeciwko mBank mogą unieważnić swoją umowę lub uzyskać rozwiązanie, jakim jest odfrankowienie kredytu mBank. Co jednak dają ugody z frankowiczami mBank oraz jak wyglądają szanse na wygraną w przypadku pozwu zbiorowego?

Frankowicze przeciwko mBank – Kredyty frankowe w mBank i BRE Bank – umowy zawierające klauzule niedozwolone

 • Umowa z 2004 r. mPlan
 • Umowa z 2005 r. mPlan
 • Umowa z 2006 r. Multiplan
 • Umowa z 2007 r. mPlan
 • Umowa z 2008 r. Multiplan

mBank ugody frankowe – Jak unieważnić kredyt frankowy w mBank?

Denominowane kredyty frankowe w mBank, a co za tym idzie – również denominowane kredyty frankowe w BRE Bank, mają szansę zostać unieważnione. Wskutek unieważnienia, zwanego również anulowaniem umowy, bank rozlicza się z kredytobiorcą, który zwraca do banku jeszcze nominalną sumę swojego zobowiązania, zaś bank oddaje frankowiczowi wszelkie raty, które zostały wpłacone podczas trwania umowy. Warto zaznaczyć, że zwrotowi na rzecz frankowicza podlegają również wszelkie prowizje czy też należności, które uiścił z tytułu ubezpieczeń. Po takowym rozliczeniu kredyt frankowy w mBank zostaje uznany za nieważny, co oznacza powrót do momentu przed zawarciem umowy kredytowej.

Frankowicze przeciwko mBank – Odfrankowienie kredytu mBank

Oprócz unieważnienia umowy istnieje również rozwiązanie, jakim jest odfrankowienie kredytu mBank, które jest możliwe, dla każdego, kto posiada indeksowany kredyt frankowy w BRE Bank i w mBank. Na czym jednak polega odfrankowienie kredytu? To nic innego jak pozbycie się ryzyka kursowego poprzez przewalutowanie Twojego kredytu na kredyt złotówkowy. Odfrankowienie kredytu mBank skutkuje niższym oprocentowaniem, a więc i niższymi ratami, które nie mogą być większe niż te, które miały miejsce na samym początku trwania Twojej umowy frankowej. To nie koniec korzyści, jakie daje odfrankowienie, bowiem w przypadku takiego rozwiązania sprawy, bank zwraca frankowiczowi wszystkie nadpłacone przez niego raty! Umów się na rozmowę z naszymi specjalistami i sprawdź, jakie korzyści Cię czekają w przypadku wygranej z bankiem! Frankowicze przeciwko mBank mogą liczyć na bezpłatną analizę swojej dokumentacji.

Ugody z frankowiczami mBank – Czy mBank zawiera ugody z Frankowiczami?

Bank mBank należy do grona instytucji bankowych, który oferuje ugody frankowe mBank. Niestety frankowicze przeciwko mBank licznie odrzucają oferowane przez bank propozycje, które pozwoliłyby im odzyskać zaledwie 10-15% kwoty, jaką Ci mogą odzyskać na drodze sądowej.

Jakie ugody proponuję mBank?

Ugody frankowe mBank, na jakie mogą liczyć osoby posiadające kredyt frankowy w mBanku, polegają na przeliczeniu kredytu w taki sposób, jakoby od samego początku kredyt został zaciągnięty w polskich złotych. Uwzględniany jest tu również wskaźnik WIBOR, do którego dodana jest odpowiednia marża, wskutek czego rosną koszty kredytu, zaś frankowicz mimo pozbycia się ryzyka kursowego, będzie musiał borykać się z problemem ryzyka związanego z WIBOR-em, przed którego niekorzystnymi zmianami ostrzega nawet Komisja Nadzoru Finansowego.

Pozew zbiorowy mBank

Frankowicze przeciwko mBank powinni pamiętać, że ugody z frankowiczami mBank odbierają im możliwość na odzyskanie pieniędzy, które dotychczas zdążyli uiścić na rzecz banku. Szacuje się, iż ugoda z mBank nie odda frankowiczowi nawet połowy roszczenia, które ten mógłby zyskać, wybierając adwokata z naszej kancelarii frankowej.

Jakie banki chcą ugody z Frankowiczami?

Innymi bankami, które oferują ugody frankowe, są przede wszystkim Millennium oraz Bank PKO BP, których to ugody opierają się na propozycji przedstawionej przez KNF. Zgodnie z tą propozycją, banki powinny przekształcić kredyt frankowy w złotówkowy, który opiera się na wyższej i niekorzystnej stawce WIBOR.

Bank mBank kredyt frankowy sąd – Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko mBank

Osoby posiadający kredyty frankowe w mBank oraz w BRE Bank często rozpatrują opcję, jaką jest pozew zbiorowy. Wiąże się to jednak z wieloma wymogami formalnymi, których spełnienie jest niezbędne, aby złożyć pozew. Według wymogów minimalna ilość osób składających pozew zbiorowy wynosi 10. Wszystkie te osoby powinny posiadać tego samego rodzaju roszczenie, a ich sprawy powinny być oparte na tej samej podstawie faktycznej. Mimo spełnienia wszelkich warunków, pozwy grupowe mają wiele minusów:
 • kredyty frankowe w mBank były udzielane w różnych latach, przez co wzorce umowy mogą się od siebie różnić, co wpływa negatywnie na proces grupowy;
 • kiedy wśród frankowiczów składających pozew zbiorowy, znajdują się osoby posiadające kredyt w innym banku, ponownie powstaje trudność obejmująca różne wzory umów;
 • podczas rozpatrywania sprawy grupowego pozwu obejmującego kredyty frankowe mBank, sąd nie rozpatruje towarzyszących zawieraniu umowy okoliczności, które wpływają pozytywnie na orzecznictwo w przypadku pozwu indywidualnego pozwy grupowe są rozpatrywane o wiele dłużej niż pozwy indywidualne


Czy opłaca się spłacać kredyt we frankach?

Kiedy na jaw wychodzi, że ugody frankowe mBank nie przynoszą oczekiwanych korzyści, frankowicze przeciwko mBank, którzy posiadają odpowiedni kapitał, zastanawiają się nad spłatą kredytu. Okazuje się jednak, że zdaniem ekonomistów spłata kredytu we frankach jest również nieopłacalna. Ma to swoje źródło w wysokim kursie franka, za sprawą którego frankowicze przeciwko mBank na całkowitej spłacie kredytu stracą nawet kilkadziesiąt tysięcy wskutek różnicy w kursach.

Kto wygrał z bankiem o kredyt we frankach?

Frankowicze przeciwko mBank nie powinni martwić się o przegraną. Statystyki wyroków z 2022 roku jasno przemawiają na korzyść frankowiczów. W I kwartale bieżącego roku mBank przegrał aż 98% spraw frankowych. Drugi kwartał nie był dla mBanku bardziej łaskawy, bowiem frankowicze przeciwko mBank wygrali aż 99% postępowań w sprawach swoich umów frankowych. Biorąc pod uwagę statystyki i korzyści, jakie przynoszą wygrane z bankiem, ugody frankowe mBank wypadają jeszcze bardziej niekorzystnie.

Bank mBank kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów mBank

Pamiętaj, że dobry adwokat lub radca prawny jest kluczowym elementem w osiągnięciu sukcesu na drodze postępowania przeciwko bankowi. Nasza kancelaria może pochwalić się niepodważalną skutecznością. Odfrankowimy lub anulujemy zarówno każdy kredyt frankowy w mBank, jak i wszelkie kredyty frankowe w BRE Bank. Nie zwracaj uwagi na niekorzystne ugody frankowe mBank i skontaktuj się z nami i przekaż swoją umowę kredytową do bezpłatnej, a także niezobowiązującej analizy prawnej! Wygraj z bankiem i odzyskaj swoje pieniądze!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF