SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Upadłość Getin Noble Bank – co oznacza dla frankowiczów?

Data ostatniej aktualizacji:

Wygrane sprawy frankowiczów PKO BP

Już od dłuższego czasu wiadome było, że sytuacja Getin Noble Banku nie jest dobra. W dniu 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął wobec niego przymusową restrukturyzację. Natomiast w dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Co to oznacza dla frankowiczów?

Upadłość Getin Noble Banku a frankowicze

Getin Noble Bank udzielał na masową skalę kredytów frankowych. Los kredytobiorców, którzy przed laty zdecydowali się na zaciągnięcie w tym banku kredytu jest niepewny. Frankowicze z Getin Noble Banku nie mają co liczyć na ugody czy szybkie odzyskanie pieniędzy. Wszyscy kredytobiorcy z Getin Banku powinni przeanalizować swoją sytuację i jak najszybciej podjąć stosowne działania, bowiem w postępowaniu upadłościowym niezwykle istotny jest termin 30 dni na zgłoszenie wierzytelności.

Po ogłoszeniu upadłości baku zarządem jego majątkiem zajmuje się syndyk. Powinien on zatem teraz przystąpić do toczących się spraw frankowiczów. Spraw tych może być nawet około 10 000. To czy roszczenia frankowiczów będą zaspokojone będzie zależało od majątku masy upadłościowe. Czy frankowicze odzyskają pieniądze? To zależy, bowiem roszczenia wierzycieli będą zaspokajane w takim zakresie w jakim pozwoli na to majątek masy upadłościowej.

Upadłość Getin Noble Banku to problem dla frankowiczów. Obecnie chcąc dochodzić roszczeń przeciwko Getin Noble Bank nie będzie możliwe przyjęcie takiej ścieżki działania jak w przypadku innych banków tj. wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko bankowi o zapłatę. Wszelkie żądania (w tym żądania zwrotu rat kredytu) powinny być kierowane do syndyka banku w ramach postępowania upadłościowego. Co ważne żądania te powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia upadłości banku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zatem już teraz należy podjęć działania!

Co powinni zrobić frankowicze Getin Banku?

Należy wskazać na pewne różnice w sytuacji frankowiczów z Getin Banku. Nieco w lepszej sytuacji znajdują się kredytobiorcy, którzy mają już prawomocny wyrok przeciwko bankowi. Ci kredytobiorcy, którzy dopiero zamierzają zakwestionować swoje umowy kredytu powinni jak najszybciej zgłosić syndykowi żądanie zwrotu wpłacanych rat kredytowych. Co niezwykle istotne pamiętać należy również o złożeniu oświadczenia o potrąceniu. Syndyk powinien takie żądanie wpisać na listę wierzytelności. Jeżeli syndyk tego nie uczyni to kredytobiorca może odwoływać się od takiego rozstrzygnięcia. Zgłaszając swoje roszczenia należy zwrócić uwagę na to czy spłaciliśmy już cały kapitał kredytu otrzymany od banku. Jeżeli nie prawdopodobnie syndyk będzie dochodził od nas również kwot z uwagi na nieważność umowy kredytu.

Wskazać należy, że samo postępowanie upadłościowe tak dużego podmiotu jest postępowaniem skomplikowanym i pełnym zawiłości prawnych. Warto więc w tym zakresie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Każdy kredytobiorca mający kredyt frankowy w Getin Noble Banku powinien bliżej przyjrzeć się swojej obecnej sytuacji i skutkom jakie dla niego niesie upadłość banku.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...