logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
Raiffeisen Bank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Raiffeisen Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
Raiffeisen Bank

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego Raiffeisen Bank. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

Raiffeisen Bank

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Raiffeisen Bank?


Jeśli posiadasz kredyt frankowy w Raiffeisen Bank i zastanawiasz się w jaki sposób możesz dochodzić swoich roszczeń – nie mogłeś trafić lepiej. Nasza kancelaria frankowa oferuje pomoc obejmującą odfrankowienie kredytu Raiffeisen Bank oraz unieważnienie umowy kredytowej! Jeśli myśląc o sprawie przeciwko Raiffeisen Bank, interesuje Cię zagadnienie ugody z frankowiczami Raiffeisen Bank czy też korzyści płynące z pozwu zbiorowego – zostań z nami i sprawdź „z czym to się je”!

Kredyty frankowe w Raiffeisen – umowy zawierające klauzule niedozwolone

  • Raiffeisen Bank Polska – Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r.
  • EFG Eurobank Ergasias (Polbank) – Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r.
  • EFG Eurobank Ergasias (Polbank) – Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.
  • EFG Eurobank Ergasias (Polbank) – Umowa o kredyt hipoteczny z 2009 r.

Jak unieważnić kredyt frankowy w Raiffeisen Bank?


Kredyty frankowe w Raiffeisen Bank zawierały niezgodne z prawem zapisy, które pozwalają na wytoczenie sprawy przeciwko Raiffeisen Bank, która skutkować może unieważnienie kredytu frankowego. Frankowicze, posiadający denominowane kredyty frankowe w Raiffeisen mają największe szanse na anulowanie swojej umowy, które skutkuje ustaniem zobowiązania finansowego. Rezultatem unieważnienie umowy jest ustanie zobowiązania, a co za tym idzie – rozliczenie się z bankiem, które skutkuje odzyskaniem wszelkich wpłaconych rat oraz prowizji z tytułu ubezpieczeń.

Odfrankowienie kredytu Raiffeisen Bank


Frankowicze, którzy mają indeksowany kredyt frankowy w Raiffeisen Bank mogą liczyć na odfrankowienie kredytu Raiffeisen Bank, które polega na zamianie kredytu we frankach szwajcarskich na kredyt złotówkowy, który nie jest obarczony ryzykiem kursowym. Odfrankowanie kredytu Raiffeisen Bank skutkuje obniżeniem oprocentowania, a więc i obniżeniem rat kredytu, które nie mogą być wyższe niż te, które obowiązywały na samym początku kredytowania, kiedy to kurs franka był zdecydowanie niższy. Co więcej, frankowicze, których kredyty frankowe w Raiffeisen Bank uległy odfrankowieniu mogą również spodziewać się od banku zwrotu wszystkich nadpłaconych rat. Już dziś przekaż nam swoją umowę kredytową do darmowej oraz niezobowiązującej analizy i dowiedź się, jakie masz szanse na wygraną z bankiem i ile możesz na tym zyskać!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

Raiffeisen Bank

kredyt frankowy ugoda

Ugody z frankowiczami Raiffeisen Bank


Raiffeisen Bank nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej w Polsce, zaś jego działalność opiera się jedynie na obsłudze, która obejmuje kredyty frankowe w Raiffeisen Bank. Taka sytuacja sprawia, iż próżno liczyć na jakiekolwiek ugody z frankowiczami Raiffeisen Bank. Warto jednak zaznaczyć, iż kredyty frankowe w Raiffeisen Bank były udzielane na zaskakująco słabych wzorach umowy, dzięki czemu są jednymi z łatwiejszych umów, które można unieważnić na drodze sądowej.

Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank


Można posunąć się o stwierdzenie, że większość osób, które posiadają kredyt frankowy w Raiffeisen Bank zastanawiało się nad złożeniem pozwu zbiorowego. Jest to niestety wątpliwe rozwiązanie, które może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Wnikliwy czytelnik zadał pewnie sobie właśnie pytanie „dlaczego?”. Wynika to z faktu, iż pozew zbiorowy łączy się z szeregiem wymagań, które muszą zostać spełnione, aby sprawa trafiła do sądu. Według tych wymagań pozew grupowy powinien obejmować nie mniej niż 10 osób, których roszczenie jest tego samego rodzaju oraz których sprawa opiera się na tej samej faktycznej podstawie. Są to warunki niełatwe do spełnienia, bowiem grupa osób, która decyduje się na pozew zbiorowy, może mieć kredyty w różnych bankach oraz zaciągnięte w różnych latach, przez co wzory ich umów mogą znacząco się od siebie różnić. Sąd, który rozpatruje pozew grupowy potrzebuje więcej czasu, niż w momencie rozpatrywania sprawy indywidualnej, a dodatkowo nie bierze pod uwagę okoliczności, jakie towarzyszyły frankowiczom, podczas podpisywania ich umów.

Kancelaria dla frankowiczów Raiffeisen Bank


Nasza kancelaria CHF Frejowski jest niekwestionowanym liderem, który z powodzeniem i niebywałą skutecznością zwalcza wszelkie kredyty frankowe w Raiffeisen Bank. Oferujemy bezpłatną i niezobowiązującą analizę umów kredytowych zwartych z Raiffeisen Bank, a dla przyszłych klientów możemy zagwarantować indywidualnie dopasowane warunki umowy współpracy! Reprezentujemy swoich klientów, aż do momentu fizycznego wpłynięcia środków z wygranej sprawy na ich konto! Ty również możesz dołączyć do grona zadowolonych frankowiczów posiadających kredyt frankowy w Raiffeisen Bank, którzy skorzystali z usług naszej kancelarii frankowej. Już dziś skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, który dostępny jest na naszej stronie i poznaj nasze możliwości. Pamiętaj – dobry radca prawny i adwokat może zagwarantować Ci wygraną! Razem z nami pozbądź się kredytu ze swojego życia!

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego Raiffeisen Bank?

Jeśli posiadasz kredyt frankowy w Raiffeisen Bank i zastanawiasz się, w jaki sposób możesz dochodzić swoich roszczeń – nie mogłeś trafić lepiej. Nasza kancelaria frankowa oferuje pomoc obejmującą odfrankowienie kredytu Raiffeisen Bank oraz unieważnienie umowy kredytowej! Jeśli myśląc o sprawie przeciwko Raiffeisen Bank, interesuje Cię zagadnienie ugody z frankowiczami Raiffeisen Bank czy też korzyści płynące z pozwu zbiorowego – zostań z nami i sprawdź „z czym to się je”! Kredyty frankowe w Raiffeisen – jakie umowy zawierają klauzule niedozwolone?
  • Raiffeisen Bank Polska – Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r.
  • EFG Eurobank Ergasias (Polbank) – Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r.
  • EFG Eurobank Ergasias (Polbank) – Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.
  • EFG Eurobank Ergasias (Polbank) – Umowa o kredyt hipoteczny z 2009 r.


Jak unieważnić kredyt frankowy w Raiffeisen Bank?

Kredyty frankowe w Raiffeisen Bank zawierały niezgodne z prawem zapisy, które pozwalają na wytoczenie sprawy przeciwko Raiffeisen Bank, która skutkować może unieważnieniem umowy kredytu. Frankowicze przeciwko Raiffeisen Polbank, posiadający denominowane kredyty frankowe mają największe szanse na anulowanie swojej umowy, które skutkuje ustaniem zobowiązania finansowego. Rezultatem unieważnienie umowy jest ustanie zobowiązania, a co za tym idzie – rozliczenie się z bankiem, które skutkuje odzyskaniem wszelkich wpłaconych rat oraz prowizji z tytułu ubezpieczeń.

Frankowicze przeciwko Raiffeisen polbank – Na czym polega odfrankowienie kredytu Raiffeisen Bank?

Frankowicze przeciwko Raiffeisen Polbank, którzy mają indeksowany kredyt frankowy, mogą liczyć na odfrankowienie kredytu Raiffeisen Bank, które polega na zamianie kredytu we frankach szwajcarskich na kredyt złotówkowy, który nie jest obarczony ryzykiem kursowym. Odfrankowanie kredytu Raiffeisen Bank skutkuje obniżeniem oprocentowania, a więc i obniżeniem rat kredytu, które nie mogą być wyższe niż te, które obowiązywały na samym początku kredytowania, kiedy to kurs franka był zdecydowanie niższy. Co więcej, frankowicze, których kredyty frankowe w Raiffeisen Bank uległy odfrankowieniu mogą również spodziewać się od banku zwrotu wszystkich nadpłaconych rat. Już dziś przekaż nam swoją umowę kredytową do darmowej oraz niezobowiązującej analizy i dowiedź się, jakie masz szanse na wygraną z bankiem i ile możesz na tym zyskać!

CCzy warto podpisywać ugody z frankowiczami Raiffeisen Bank?

Raiffeisen Bank nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej w Polsce, zaś jego działalność opiera się jedynie na obsłudze, która obejmuje kredyty frankowe w Raiffeisen Bank. Taka sytuacja sprawia, iż próżno liczyć na jakiekolwiek ugody z frankowiczami Raiffeisen Bank. Mimo, że próżno liczyć na ugody frankowe Raiffeisen Polbank, warto pamiętać, iż kredyty frankowe w Raiffeisen Bank były udzielane na zaskakująco słabych wzorach umowy, dzięki czemu są jednymi z łatwiejszych umów, które można unieważnić na drodze sądowej. Zapomnij o rozwiązaniu, jakim są ugody frankowe Raiffeisen Polbank i z pomocą naszych specjalistów unieważnij swój kredyt.

Raiffeisen Polbank kredyt frankowy sąd – Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank

Można posunąć się o stwierdzenie, że większość osób, które posiadają kredyt frankowy w Raiffeisen Bank, zastanawiało się nad złożeniem pozwu zbiorowego. Jest to niestety wątpliwe rozwiązanie, które może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Wnikliwi frankowicze przeciwko Raiffeisen Polbank zadali pewnie sobie właśnie pytanie „dlaczego?”. Wynika to z faktu, iż pozew zbiorowy łączy się z szeregiem wymagań, które muszą zostać spełnione, aby sprawa trafiła do sądu. Według tych wymagań pozew grupowy powinien obejmować nie mniej niż 10 osób, których roszczenie jest tego samego rodzaju oraz których sprawa opiera się na tej samej faktycznej podstawie. Są to warunki niełatwe do spełnienia, bowiem grupa osób, która decyduje się na pozew zbiorowy, może mieć kredyty w różnych bankach oraz zaciągnięte w różnych latach, przez co wzory ich umów mogą znacząco się od siebie różnić. Sąd, który rozpatruje pozew grupowy, potrzebuje więcej czasu, niż w momencie rozpatrywania sprawy indywidualnej, a dodatkowo nie bierze pod uwagę okoliczności, jakie towarzyszyły frankowiczom, podczas podpisywania ich umów. W związku z przytoczonymi tu faktami frankowicze przeciwko Raiffeisen Polbank dla dobra swoich spraw frankowych powinni zdecydować się na pozew indywidualny.

Raiffeisen Polbank kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów Raiffeisen Bank

Nasza kancelaria CHF Frejowski jest niekwestionowanym liderem, który z powodzeniem i niebywałą skutecznością zwalcza wszelkie kredyty frankowe w Raiffeisen Bank. Frankowicze przeciwko Raiffeisen Polbank mogą u nas liczyć na bezpłatną i niezobowiązującą analizę umów kredytowych zwartych z Raiffeisen Bank, zaś dla przyszłych klientów możemy zagwarantować indywidualnie dopasowane warunki umowy współpracy! Reprezentujemy swoich klientów, aż do momentu fizycznego wpłynięcia środków z wygranej sprawy na ich konto! Ty również możesz dołączyć do grona zadowolonych frankowiczów posiadających kredyt frankowy w Raiffeisen Bank, którzy skorzystali z usług naszej kancelarii frankowej. Już dziś skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, który dostępny jest na naszej stronie i poznaj nasze możliwości. Pamiętaj – dobry radca prawny i adwokat może zagwarantować Ci wygraną, która przyniesie Ci dużo więcej zysku niż ugody frankowe Raiffeisen Polbank! Razem z nami pozbądź się kredytu ze swojego życia!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF