SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelaria frankowa Bank BPH – ugody frankowe i kredyty frankowe

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Pomoc w unieważnieniu Twojej umowy kredytu frankowego w banku BPH. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.


  Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej konsultacji, i analizy Twojej umowy  kancelaria frejowski chf opinie

  Bank BPH - ugody frankowe i kredyty frankowe

  Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., a po roku 2004 już bank BPH. Umowy o kredyty frankowe w BPH, czy też GE Money Banku zdawały się być zbyt zawiłe, aby pełnomocnicy mogli się pochylić nad ich unieważnieniem, czy rozwiązaniem, jakim jest odfrankowienie kredytu frankowego w BPH. Trend ten uległ zmianie, gdy do głosu doszli frankowicze składający coraz większą liczbę pozwów oraz nasza Kancelaria frankowa Frejowski, która przez kilka lat pracowała nad rozpracowaniem zawiłości prawnych wynikających z umów o kredyty frankowe w BPH.

  Kredyty frankowe w BPH (spis produktów hipotecznych)

  • BPH PBK S.A. – umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.
  • BPH S.A. – umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. oraz 2005 r.
  • BPH S.A – umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., 2007 r. oraz 2008 r.

  Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego BPH?

  Frankowicze posiadający swoje kredyty frankowe w BPH mają o tyle szczęście, iż bank ten nie przestał istnieć, tak jak to było w przypadku kredytobiorców GE Money Banku. W takiej sytuacji ze swoim roszczeniem związanym z umową o kredyt frankowy w BPH należy wystąpić właśnie do tego banku, nawet jeśli umowa zawierana była z bankiem GE Money. W umowach o kredyty frankowe w BPH zawarte były klauzule niedozwolone, które pozwalały na określenie kursu kupna i sprzedaży waluty według tabeli kursów banku BPH, a także brakuje w nich jakiegokolwiek odniesienia do sposobu jego ustalania. W związku z tym, daje to możliwość do podważenia umowy w całości i jej ważności w świetle prawa. Ponadto, jak pokazuje doświadczenie żaden z frankowiczów nie został dostatecznie poinformowany o konsekwencjach rzeczonej umowy o kredyt frankowy w BPH. Frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze składając pozew z żądaniem o usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej lub też o unieważnienie umowy kredytu. Sąd rozpatrując sprawę, weryfikuje okoliczności sprawy i wydaje wyrok, na podstawie którego bank zobligowany jest do zwrotu należnych pieniędzy z niesłusznie pobranych rat.

  BPH propozycja ugody

  Banki, w tym bank BPH, proponują kredytobiorcom ugody, jednak postanowienia tych ugód pozostawiają wiele do życzenia. Negatywne aspekty zawarcia ugody z bankiem BPH, to między innymi zmniejszenie salda tylko o około 20-30%, czy też zastosowanie toksycznego wskaźnika oprocentowania opartego na stawce WIBOR, który aktualnie kredytobiorcom złotówkowym przysparza ogromne problemy ze spłatą swojego kredytu. Ugody frankowe, które bank BPH proponuje swoim klientom nie są w żaden sposób atrakcyjne, bowiem bank BPH zwyczajnie nie jest zainteresowany zawieraniem ugód z frankowiczami. Co niezwykle istotne, zawarcie ugody zamyka kredytobiorcy drogę do późniejszego pozwania banku.

  Ilość wygranych spraw w sądzie

  Ilość wygranych spraw w sądzie jest bardzo wysoka, zatem warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu. Ugoda z bankiem BPH może okazać się z biegiem czasu utrapieniem dla kredytobiorcy. Przede wszystkim, warto sprawę kredytu frankowego BPH skonsultować z prawnikiem, aby później nie żałować źle podjętej decyzji. Tym bardziej, że banki zawsze przedstawiają warunki ugody frankowej w superlatywach.

  W odniesieniu do wyników sądowych dotyczących kredytów frankowych udzielanych przez bank BPH S.A., można podsumować, że bank stracił 99% spraw w pierwszej instancji związanych z kredytami frankowymi BPH GE. Natomiast liczba wydanych wyroków niekorzystnych dla banku wyniosła 81%.

  Jakie są warunki ugody z BPH?

  Oferta pierwsza ugody frankowej z bankiem BPH

  Kwota kredytu wynosiła 300.000 zł. Kredytobiorca dotychczas spłacił 350.000 zł. Według banku klient winny jest bankowi nadal 200.000 zł. W takiej sytuacji bank zapewne będzie propnował obniżenie salda kredytu o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kredyt jednak według banku dalej trzeba będzie spłacać. W przypadku nieważności umowy kredytu to bank musiałby zwrócić kredytobiorcy w ogólnym rozrachunku 50.000 zł. Dodatkowo kredytobiorca uzyskałby odsetki.

  Oferta druga ugody frankowej z bankiem BPH

  Kwota kredytu wynosiła 150.000 zł. Kredytobiorca dotychczas spłacił 220.000 zł, a zatem spłacił już kapitał kredytu. Według banku klient winny jest jeszcze 100.000 zł. Bank proponuje ugodę, że polegającą na przewalutowanie kredytu i obniżeniu salda kredytu do 50.000 zł (50%). Podpisanie takiej ugody w dalszym ciągu obliguje frankowicza do comiesięcznej spłaty rat kredytowych, co nie ma miejsca w przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna. W powyższym przykładzie w wyniku uznania przez sąd umowy za nieważną, bank musiałby zwrócić kredytobiorcy 70.000 zł.

  Odfrankowienie kredytu Bank BPH

  Odfrankowienie kredytu BPH, to tak naprawdę zabieg polegający na tym, iż z umowy kredytowej zostają usunięte niedozwolone klauzule abuzywne, które powodują problemy ze spłatą dla frankowiczów. Zarówno kredyty denominowane, jak i indeksowane w swoich umowach zawierają klauzule, które niekorzystnie wpływają na sytuację konsumenta. Odfrankowienie kredytu BPH powoduje, iż umowa kredytowa nadal jest ważna, ale jej odfrankowienie sprawia, iż znikają z niej te mechanizmy, które wpływają na wysokość i chwiejność miesięcznych rat kredytu. W przypadku odfrankowienie kredytu BPH frankowicze otrzymują także zwrot niesłusznie naliczonych oraz pobranych przez bank rat kredytu (tzw. nadpłatę).

  Jak unieważnić kredyt frankowy w BPH?

  Umowę o kredyt frankowy w BPH można unieważnić przed sądem. Wystarczy złożyć pozew frankowy ze wskazanym szczegółowym roszczeniem o unieważnienie umowy i zapłatę. Frankowicze BPH wygrywają około 98% spraw w sądach, dlatego pozwanie banku o kredyt frankowy w BPH wiąże się z dużą szansą na wygraną sprawę. Przykładowo w wyroku z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 81/21) stwierdził, że konstrukcja § 17 umowy kredytu (w umowach zawartych z GE Money Bank) gwarantuje bankowi możliwości nieskrępowanego wyznaczania kursów w tabeli kursów banku, a tym samym swobodnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorców i wysokości ich comiesięcznych świadczeń. Takich orzeczeń jest naprawdę wiele. Sądy wydają się dostrzegać, że umowy kredytów frankowych były pułapką finansową dla kredytobiorców. Aby rozpocząć proces doprowadzający do unieważnienia umowy o kredyt frankowy w BPH, należy nawiązać współpracę z kancelarią frankową, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych.

  Kancelaria Frejowski CHF, prowadzi z dużym powodzeniem sprawy frankowe, w szczególności te dotyczące produktów hipotecznych z lat 2002-2008 w banku BPH. Działania rozpoczynamy od szczegółowej analizy prawnej umowy kredytowej, celem wyszczególnienia konkretnych klauzul niedozwolonych, które będą stanowić podstawę do unieważnienia umowy przed sądem. Następnie dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, wnioskujemy o stosowne dokumenty do banku, na ich podstawie sporządzamy oraz składamy pozew, by na zakończenie procesu uzyskać pozytywny wyrok dla frankowiczów!

  Kancelaria dla frankowiczów BPH

  Decydując się na złożenie pozwu przeciwko bankowi, warto wiedzieć, iż wybór odpowiedniej kancelarii frankowej jest jednym z głównych elementów sukcesu. Ważne jest, aby kancelaria frankowa była doświadczona i wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw o kredyty frankowe BPH. Nasza kancelaria specjalizuje się właśnie w tym zakresie prawa i osiąga znamienite sukcesy, dlatego też tak duża część umów o kredyty frankowe BPH jest przy naszej pomocy unieważniana. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią frankową! Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości prawne Twojej umowy oraz przedstawimy Ci prawa, które Ci przysługują!

  Bank BPH kredyty frankowe – aktualizacja 2024

  Od sierpnia 2023 r. Bank BPH rozpoczął program ugód dla frankowiczów, który będzie kontynuowany również w 2024 r. Program ten jest krytykowany m.in. za to, że nie obejmuje kredytobiorców, którzy już spłacili swoje kredyty. W roku 2024 należy się spodziewać dalszych, korzystnych dla frankowiczów, rozstrzygnięć w sporach sądowych. Bank BPH przegrywa około 97% spraw i trend ten powinien się utrzymać. Biorąc pod uwagę, że ugody frankowe BPH nie są zachęcające, warto rozważyć wystąpienie na drogę sądową i uwolnienie się od kredytu frankowego.

  PRZYKŁADOWE WYROKI

  WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

  Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.

  Pani Aleksandra

  Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

  Pan Józef

  To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

  Pan Stanisław

  NASI EKSPERCI

  Sebastian Frejowski

  Doktor nauk prawnych

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

  Kalkulator frankowy

  Darmowy kalkulator umowy frankowej

  Sprawdź ile możesz odzyskać!

  Kancelaria Frejowski.

  MODEL WSPÓŁPRACY

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  1.

  ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

  2.

  NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

  3.

  NEGOCJACJE Z BANKIEM

  Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

  4.

  DROGA SĄDOWA

  Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

  BLOG EKSPERCKI

  Sprawdź wiedzę naszych ekspertów na temat prawa bankowego, oraz prowadzenia spraw frankowych.