logo kancelaria frejowski chf

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

KANCELARIA FRANKOWA
BPH

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku BPH. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

KANCELARIA FRANKOWA
BPH

Renomowani specjaliści od prawa bankowego. Twoje sprawie w unieważnieniu umowy kredytu frankowego w banku BPH. Pomagamy Frankowiczom w walce z bankami.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji - pomożemy

+48 797 644 280

biuro@kancelariafrejowskichf.pl

POZEW FRANKOWY

BPH

Kredyt frankowy w BPH

Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., a po roku 2004 już bank BPH. Umowy o kredyty frankowe w BPH, czy też GE Money Banku zdawały się być zbyt zawiłe, aby pełnomocnicy mogli się pochylić nad ich unieważnieniem, czy rozwiązaniu jakim jest odfrankowienie kredytu frankowego w BPH. Trend ten uległ zmianie, gdy do głosu doszli frankowicze składający coraz większą liczbę pozwów oraz nasza kancelaria frankowa, która przez kilka lat pracowała nad rozpracowaniem zawiłości prawnych wynikających z umów o kredyty frankowe w BPH.

Kredyty frankowe w BPH (spis produktów hipotecznych)

  • BPH PBK S.A. – umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.
  • BPH S.A. – umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. oraz 2005 r.
  • BPH S.A – umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., 2007 r. oraz 2008 r.

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego BPH?

Frankowicze posiadający swoje kredyty frankowe w BPH mają o tyle szczęście, iż bank ten nie przestał istnieć, tak jak to było w przypadku kredytobiorców GE Money Banku. W takiej sytuacji ze swoim roszczeniem związanym z umową o kredyt frankowy w BPH możesz wystąpić właśnie do tego banku, nawet jeśli umowa zawierana była z bankiem GE Money. W umowach o kredyty frankowe w BPH zawarte były klauzule niedozwolone, które pozwalały na określenie kursu kupna waluty według tabeli kursów banku BPH, a także brakuje w nich jakiegokolwiek odniesienia do sposobu jego ustalania. W związku z tym, daje to możliwość do podważenia umowy w całości i jej ważności w świetle prawa. Ponadto, jak pokazuje doświadczenie żaden z frankowiczów nie został dostatecznie poinformowany o konsekwencjach rzeczonej umowy o kredyt frankowy w BPH. Frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze składając pozew o kredyt frankowy w BPH z żądaniem o usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej lub też o unieważnienie umowy kredytu. Sąd rozpatrując sprawę, weryfikując okoliczności wydaje wyrok, na podstawie którego bank zobligowany jest do zwrotu należnych pieniędzy z niesłusznie pobranych rat.

Jak unieważnić kredyt frankowy w BPH?

Umowę o kredyt frankowy w BPH można unieważnić przed sądem za pośrednictwem złożenia pozwu frankowego ze wskazanym szczegółowym roszczeniem o unieważnienie lub zapłatę. Frankowicze wygrywają 98% spraw w sądach, dlatego pozwanie banku o kredyt frankowy w BPH wiąże się z dużą szansą na wygraną sprawę. Aby rozpocząć proces doprowadzający do unieważnienia umowy o kredyt frankowy w BPH, należy nawiązać współpracę z kancelarią frankową, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych. Kancelaria Frejowski CHF, prowadzi z dużym powodzeniem sprawy frankowe, w szczególności te dotyczące produktów hipotecznych z lat 2002-2008 w banku BPH. Działanie rozpoczynamy od szczegółowej analizy prawnej umowy kredytowej, celem wyszczególnienia konkretnych klauzul niedozwolonych, które będą stanowić podstawę do unieważnienia umowy przed sądem, a także – szanse na złożenie skutecznego pozwu do sądu. Następnie dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, wnioskujemy o stosowne dokumenty do banku, na ich podstawie sporządzamy oraz składamy pozew, by na zakończenie procesu uzyskać pozytywny wyrok dla frankowiczów!

NASI EKSPERCI

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

Sebastian Frejowski

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Mateusz Komorowski

Mateusz Komorowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych, a także organizator i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. Zaangażowany w działalność społeczną. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA oraz Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców. Pracował m.in. w Rządzie RP. Aktualnie m.in. Fundator & Prezes MISO, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG, doradca TNC Group oraz członek Rady Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.

PRZYKŁADOWE WYROKI

SygnaturaSądMiastoWojewództwoBankOpis
I C 284/21Sąd Okręgowy w GliwicachGliwiceŚląskieBNP Paribas BP S.A.Umowa- ustala, że kredyt jest nieważny, zasądza na rzecz powódki kwotę 274.339,02PLN oraz kwotę 10.475,18 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 grudnnia 2021r oraz zasądza na rzecz powoda kwotę 133.519,71PLN i 460CHF; w pozostałym zakresie powóztwo oddala; zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11,800 złotych tytułem kosztów postępowania
XXVIII C 11457/21Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawaMazowieckieGetin Noble Bank S.A.umowa - ustala, że kredyt jest nieważny
I C 465/21Sąd Okręgowy w KoszalinieKoszalinZachodniopomorskiemBank S.A.sąd zasądza od pozwanego na rzecz powodów 542.197,01 PLN i odsetki, oraz zwrot kosztów procesu.
I C 858/21Sąd Okręgowy w CzęstochowieCzęstochowaŚląskieRaiffeisen Bank International AGustala, że umowa kredytu hipotecznego CHF jest bezskuteczna od początku, zasądza od osądzonego 119.751,44 zł i 30.563,27 CHF na rzecz powodu
I ACa 175/21Sąd Apelacyjny we WrocławiuWrocławDolnośląskiemBank S.A.oddala apelacje; zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego

MODEL WSPÓŁPRACY

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

III. NEGOCJACJE Z BANKIEM

IV. DROGA SĄDOWA

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

BPH

kredyt frankowy ugoda

Odfrankowienie kredytu BPH

Odfrankowienie kredytu BPH, to tak naprawdę zabieg polegający na tym, iż z umowy kredytowej zostają usunięte niedozwolone klauzule abuzywne, które powodują problemy ze spłatą dla frankowiczów. Zarówno kredyty denominowane, jak i indeksowane w swoich umowach zawierają klauzule, które niekorzystnie wpływają na sytuację konsumenta. Odfrankowienie kredytu BPH powoduje, iż umowa kredytowa nadal jest ważna, ale jej odfrankowienie sprawia, iż znikają z niej te mechanizmy, które wpływają na wysokość i chwiejność miesięcznych rat kredytu. W przypadku odfrankowienie kredytu BPH frankowicze otrzymują także zwrot niesłusznie naliczonych oraz pobranych przez bank rat kredytu.

Ugody z frankowiczami BPH

Wszystkim znane są już negatywne aspekty zawarcia ugody z bankiem, takie jak: zapłata podatku 32%, zmniejszenie salda jedynie o 20%, czy też zastosowanie toksycznego wskaźnika oprocentowania opartego na stawce WIBOR, który aktualnie kredytobiorcom złotówkowym przysparza ogromne problemy ze spłatą swojego kredytu. Ugody z frankowiczami BPH, które bank proponuje swoim klientom nie są w żaden sposób atrakcyjne, bowiem bank BPH zwyczajnie nie jest zainteresowany zawieraniem ugód z frankowiczami. Ilość wygranych spraw w sądzie jednak jest bardzo wysoka, zatem warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu. Pozew zbiorowy frankowiczów przeciwko BPH Bank BPH w żaden sposób nie podejmuje działań mających na celu jakiekolwiek korzystne rozwiązanie ugodowe dla frankowiczów, a pozwy indywidualne składane przez frankowiczów do sądu w związku z umowami o kredyt frankowy BPH są wygrywane w 98%. Pozew zbiorowy przeciwko BPH uniemożliwia indywidualne podejście sędziego do sprawy i często pomijane są bardzo ważne okoliczności dla rozpatrzenia sprawy. Dodatkowo w przypadku pozwu zbiorowego, nie ma możliwości dochodzenia przez frankowiczów zwrotu rat, dlatego też odzyskanie pieniędzy nie jest możliwe. Warto również wspomnieć, iż czas oczekiwania na zakończenie sprawy jest prawie trzykrotnie dłuższy niż w przypadku pozwu indywidualnego.

Kancelaria dla frankowiczów BPH

Decydując się na złożenie pozwu przeciwko bankowi, warto wiedzieć, iż wybór odpowiedniej kancelarii frankowej jest gwarancją sukcesu. Ważne jest także, aby kancelaria frankowa była doświadczona i wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw o kredyty frankowe BPH. Nasza kancelaria specjalizuje się właśnie w tym zakresie prawa i osiąga znamienite sukcesy, dlatego też tak duża część umów o kredyty frankowe BPH jest przez naszych specjalistów unieważniana. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią frankową! Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości prawne Twojej umowy oraz przedstawimy Ci prawa, które Ci przysługują!

BPH kredyt frankowy sąd – Kredyt frankowy w BPH


Kredyt frankowy w BPH – Co z kredytami Frankowymi w BPH?

Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., a po roku 2004 już bank BPH. Umowy o kredyty frankowe w BPH, czy też GE Money Banku zdawały się być zbyt zawiłe, aby pełnomocnicy mogli dochodzić takiego rozwiązania, jakim jest unieważnienie kredyt we frankach BPH lub odfrankowienie kredytu frankowego w BPH. Trend ten uległ zmianie, gdy do głosu doszli frankowicze składający coraz większą liczbę pozwów oraz nasza kancelaria frankowa, która przez kilka lat pracowała nad rozpracowaniem zawiłości prawnych wynikających z umów o kredyty frankowe w BPH.

Kredyty frankowe w BPH – spis produktów hipotecznych, które zawierają klauzule abuzywne.

  • BPH PBK S.A. – umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.
  • BPH S.A. – umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. oraz 2005 r.
  • BPH S.A – umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2005 r.
  • BPH S.A. (GE Money S.A.) – umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r., 2007 r. oraz 2008 r.

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego BPH?

Frankowicze posiadający swoje kredyty frankowe w BPH mają o tyle szczęście, iż bank ten nie przestał istnieć, tak jak to było w przypadku kredytobiorców GE Money Banku. W takiej sytuacji ze swoim roszczeniem związanym z umową o kredyt frankowy w BPH możesz wystąpić właśnie do tego banku, nawet jeśli umowa zawierana była z bankiem GE Money.

W umowach o kredyty frankowe w BPH zawarte były klauzule niedozwolone, które pozwalały na określenie kursu kupna waluty według tabeli kursów banku BPH, a także brakuje w nich jakiegokolwiek odniesienia do sposobu jego ustalania. W związku z tym daje to możliwość do podważenia umowy w całości i jej ważności w świetle prawa. Ponadto, jak pokazuje doświadczenie, żaden z frankowiczów nie został dostatecznie poinformowany o konsekwencjach rzeczonej umowy o kredyt frankowy w BPH. Frankowicze mogą odzyskać swoje pieniądze, składając pozew o kredyt frankowy w BPH z żądaniem o usunięcie klauzul abuzywnych z umowy kredytowej lub też o unieważnienie umowy kredytu. W sprawie o BPH kredyt frankowy sąd rozpatrując sprawę i weryfikując okoliczności, wydaje wyrok, na podstawie którego bank zobligowany jest do zwrotu należnych pieniędzy z niesłusznie pobranych rat.

Czym jest odfrankowienie kredytu BPH?

Odfrankowienie kredytu BPH, to tak naprawdę zabieg polegający na tym, iż z umowy kredytowej zostają usunięte niedozwolone klauzule abuzywne, które powodują problemy ze spłatą dla frankowiczów. Zarówno kredyty denominowane, jak i indeksowane w swoich umowach zawierają klauzule, które niekorzystnie wpływają na sytuację konsumenta. Unieważnienie kredyt we frankach BPH powoduje, iż umowa zostaje anulowana, zaś Odfrankowienie kredytu BPH sprawia, że umowa kredytowa nadal obowiązuje, ale jej odfrankowienie sprawia, iż znikają z niej te mechanizmy, które wpływają na wysokość i chwiejność miesięcznych rat kredytu. W przypadku odfrankowienie kredytu BPH frankowicze otrzymują także zwrot niesłusznie naliczonych oraz pobranych przez bank rat kredytu. Bez wątpienia odfrankowienie kredytu BPH przynosi więcej korzyści aniżeli ugody frankowe BPH.

Jak unieważnić kredyt frankowy w BPH?

Umowę o kredyt frankowy w BPH można unieważnić przed sądem za pośrednictwem złożenia pozwu frankowego ze wskazanym szczegółowym roszczeniem o unieważnienie kredyt we frankach BPH lub zapłatę. Frankowicze wygrywają 98% spraw w sądach, dlatego pozwanie banku o kredyt frankowy w BPH wiąże się z dużą szansą na wygraną sprawę. Aby rozpocząć proces doprowadzający do unieważnienia umowy o kredyt frankowy w BPH, należy nawiązać współpracę z kancelarią frankową, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych. Kancelaria Frejowski CHF, prowadzi z dużym powodzeniem sprawy frankowe, w szczególności te, które dotyczą produktów hipotecznych z lat 2002-2008 w banku BPH.

Działanie rozpoczynamy od szczegółowej analizy prawnej umowy kredytowej, celem wyszczególnienia konkretnych klauzul niedozwolonych, które będą stanowić podstawę do unieważnienia umowy przed sądem, a także – szanse na złożenie skutecznego pozwu do sądu. Następnie dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, wnioskujemy o stosowne dokumenty do banku, na ich podstawie sporządzamy oraz składamy pozew, by na zakończenie procesu uzyskać pozytywny wyrok dla frankowiczów!

Czy Bank BPH zawiera ugody z Frankowiczami?

Wszystkim znane są już negatywne aspekty, jakie niosą zawarte ugody frankowe BPH, takie jak: zapłata podatku 32%, zmniejszenie salda jedynie o 20%, czy też zastosowanie toksycznego wskaźnika oprocentowania opartego na stawce WIBOR, który aktualnie kredytobiorcom złotówkowym przysparza ogromne problemy ze spłatą swojego kredytu. Ugody z frankowiczami BPH, które bank proponuje swoim klientom, nie są w żaden sposób atrakcyjne, bowiem bank BPH zwyczajnie nie jest zainteresowany zawieraniem ugód z frankowiczami. Ilość wygranych spraw w sądzie jednak jest bardzo wysoka zatem, zamiast rozważać ugody frankowe BPH, warto zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu.

Czy BPH proponuję ugody?

Należy zaznaczyć, że Bank BPH niechętnie proponuje frankowiczom ugody frankowe BPH. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że Banku BPH nie stać na ugody. Zgodnie z bilansem z 2020 roku Bank BPH posiada jedynie 2,3 mld własnych funduszy, co jest fatalnym wynikiem, biorąc pod uwagę portfel kredytowy frankowiczów, który osiąga wartość 10,6 mld złotych.

Czy warto zdecydować się na pozew zbiorowy przeciwko BPH?

Bank BPH w żaden sposób nie podejmuje działań mających na celu jakiekolwiek korzystne rozwiązanie ugodowe dla frankowiczów, a pozwy indywidualne składane przez frankowiczów do sądu w związku z umowami o kredyt frankowy BPH są wygrywane w 98%. Pozew zbiorowy przeciwko BPH uniemożliwia indywidualne podejście sędziego do sprawy i często pomijane są bardzo ważne okoliczności dla rozpatrzenia sprawy. Dodatkowo w przypadku takiego rozwiązania jak pozew zbiorowy przeciwko BPH, nie ma możliwości dochodzenia przez frankowiczów zwrotu rat, dlatego też odzyskanie pieniędzy nie jest możliwe. Warto również wspomnieć, iż czas oczekiwania na zakończenie sprawy, której dotyczy pozew zbiorowy przeciwko BPH, jest prawie trzykrotnie dłuższy niż w przypadku pozwu indywidualnego. Jak widać pozew zbiorowy przeciwko BPH może być obarczony ryzykiem przegranej, dlatego nasi specjaliści rekomendują zdecydowanie się na pozew indywidualny.

BPH kredyt frankowy sąd – Czy istnieje jeszcze Bank BPH?

Wielu frankowiczów, których interesują ugody frankowe BPH, zastanawiają się, czy bank ten jeszcze istnieje. Należy zaznaczyć, że mimo przejęcia części portfela banku, bank BPH wciąż istnieje.

BPH kredyt frankowy sąd – Kancelaria dla frankowiczów BPH

Decydując się na złożenie pozwu przeciwko bankowi, warto wiedzieć, iż wybór odpowiedniej kancelarii frankowej jest gwarancją sukcesu. Ważne jest także, aby kancelaria frankowa była doświadczona i wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw o kredyty frankowe BPH. Nasza kancelaria specjalizuje się właśnie w tym zakresie prawa i osiąga znamienite sukcesy, dlatego też tak duża część umów o kredyty frankowe BPH jest przez naszych specjalistów unieważniana. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią frankową! Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości prawne Twojej umowy oraz przedstawimy Ci prawa, które Ci przysługują!

JAK PROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ?

I. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

II. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

III. NAWIĄZANIE DIALOGU Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

IV. WYSTĄPIENIE NA DROGĘ SĄDOWĄ

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

WYBRANE OPINIE KLIENTÓW

Pani Aleksandra

Jeśli ktoś szuka profesjonalnej kancelarii, dla której liczą się ludzie i wygrana to polecam kancelarię Frejowski CHF.”

Pan Józef

Świetny zespół. Widać, że nad sprawą jednego klienta pracuje kilka osób, ale świetnie się między sobą dogadują. Moje zaangażowanie jako klienta ograniczone do niezbędnego minimum.

Pan Stanisław

„To oni wszystkiego pilnują! Od momentu zgłoszenia przez formularz, oni pilnują żeby były dokumenty, żeby robić wszystko zgodnie z terminem. I odpowiedzą dosłownie na każde pytanie w temacie kredytów frankowych.

Oceń kancelarię

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamów bezpłatną analize umowy kredytowej CHF

adwokaci
Data publikacji: 16 czerwca 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF