SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Waloryzacja kapitału – w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia sądów

Kobieta trzyma palec w równowadze z monetami

Zdecydowana większość spraw frankowych kończy się obecnie uwzględnieniem powództw frankowiczów i unieważnieniem umowy kredytu frankowego. W wyniku uprawomocnienia się takiego rozstrzygnięcia bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko to, co od niego otrzymał, w szczególności raty kredytu, ale też prowizje, składki ubezpieczeniowe i wszelkiego rodzaju inne opłaty związane z umową kredytu. Kredytobiorca musi w zamian zwrócić kwotę wypłaconego mu kapitału.

Takie rozstrzygnięcie nie jest po myśli banków, stąd też banki starają się pozywać kredytobiorców o dodatkowe środki. Do niedawna dominowała strategia pozywania kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Po niekorzystnym dla banków rozstrzygnięciu tej kwestii przez TSUE, banki coraz głośniej mówią o waloryzacji pożyczonego kredytobiorcom kapitału.

Stanowisko sądów w tym zakresie jest niejednolite, jak również brak jest obecnie prawomocnych wyroków w tym zakresie. Wydaje się, że z roszczenia banków o waloryzację kapitału nie powinny być uwzględniane choćby z uwagi na zasady współżycia społecznego. Ciężko uznać za sprawiedliwą sytuację, w której bank mógłby żądać od kredytobiorcy dodatkowych świadczeń w związku z unieważnieniem umowy, która zawierała klauzule niedozwolone.

Waloryzacja kapitału – pytanie prejudycjalne

Obecnie w zakresie możliwości waloryzacji kapitału zdania sądów są podzielone. Być może rozbieżne stanowiska ujednolici Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego wpłynęły kolejne pytania prejudycjalne w tym zakresie. Pytania dotyczące możliwości waloryzacji kapitału przez banki zostały skierowane przez sędziego orzekającego w tzw. Wydziale Frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obecnie nie jest znany jeszcze termin, w którym TSUE wypowie się w tej materii.

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21

Orzeczenie TSUE z 15 czerwca 2023 r. C-520/21 miało doniosłe znaczenie dla kredytobiorców. TSUE wprost stwierdził w nim, że roszczenia banków o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kapitału przez kredytobiorcę są bezzasadne. TSUE wprost wskazał, że prawo unijne nie pozwala na wystosowywanie przez banki analogicznych roszczeń w stosunku do konsumentów – kredytobiorców.

Wydaje się, że wyrok TSUE powinien skutecznie uniemożliwić żądanie przez banki zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Należy jednak pamiętać, że zwaloryzowanie kapitału jest nieco innym roszczeniem i orzeczenie C-520/21 wprost się do niego nie odnosi. Wydaje się, że również w zakresie waloryzacji stanowisko TSUE powinno być analogiczne, brak jednak na razie rozstrzygnięcia w tym zakresie na poziomie Trybunału Sprawiedliwości.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...