SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego

Część z kredytobiorców posiadając dodatkowe środki pieniężne zastanawia się nad pozbyciem się kredytu i jego całkowitą spłatą przed terminem. Rozwiązanie to przede wszystkim daje poczucie ulgi i uwalnia od płatności co miesięcznych rat. Jakie jeszcze korzyści wiążą się z wcześniejszą spłatą kredytu? A przede wszystkim czy spłacając wcześniej kredyt frankowy będzie to miało jakiś wpływ na możliwość pozwania banku lub na toczącą się już sprawę sądową?

Wcześniejsza spłata kredytu – korzyści

Oczywiście największym plusem spłaty kredytu frankowego przed terminem jest komfort psychiczny, jaki odzyskuje kredytobiorca. Kredytobiorca pozbywa się toksycznego kredytu i nie musi co miesiąc regulować rat kredytu. Spłacając w całości kredyt mamy też większą szansę na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych.

Co najistotniejsze, wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Jednak już na etapie rozważania wcześniejszej spłaty kredytu warto skonsultować się z prawnikiem. Uregulowanie zobowiązania kredytowego będzie bowiem wymagało podjęcia dodatkowych działań, o czym poniżej. Również i w przypadku gdy sprawa sądowa o ustalenie nieważności umowy kredytu jest w toku dobrze jest skonsultować ewentualną nadpłatę lub spłatę kredytu z prawnikiem. Całkowita spłata kredytu w trakcie sprawy sądowej ma wpływ na jej bieg. Przede wszystkim koniecznym wydaje się weryfikacja roszczeń kredytobiorcy pod kątem interesu prawnego w ustaleniu nieważności takiej umowy kredytu. Może mieć to także wpływ na czas trwania procesu frankowego.

Pozew w sprawie frankowej, w której kredytobiorca w całości spłacił kredyt będzie częściowo różnił się od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Jednak rozprawa oraz pytania i odpowiedzi pojawiające się na rozprawie frankowej będą podobne. Koncentrować się one będą na procesie udzielenia kredytu i informacji wówczas przekazywanych przez pracowników banku.

Wcześniejsza całości kredytu frankowego – zastrzeżenie zwrotu

Jeżeli rozważamy wcześniejszą spłatę kredytu, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób. Najlepiej jednak zastrzeżenie zwrotu zastrzec na piśmie. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia, zatem jeśli dokonujemy przelewu, który ma stanowić nadpłatę kredytu należy najpóźniej w chwili wysyłania przelewu zastrzec jej zwrot. Z reguły zastrzeżenie zwrotu zawiera się w tytule przelewu do banku. Kwestia to może mieć znaczenie w późniejszym procesie sądowym, dlatego też warto jej dopilnować.

Nawet spłacając całość kredytu przed terminem warto skorzystać z kalkulatora kredytu frankowego, który umożliwia obliczenie orientacyjnej wartości roszczenia, o jaką może ubiegać się frankowy kredytobiorca na drodze sądowej.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy jest opłacalna?

Przy kredytach powiązanych z walutą obcą co do zasady opłaca się nadpłacić kredyt, gdy kurs danej waluty jest relatywnie niski. Najlepiej, żeby kurs ten był równy lub niższy kursowi z daty zawarcia umowy z bankiem. W wypadku umów kredytów frankowych większość z nich była podpisywana w czasie gdy kurs franka wynosił około 2,50 zł. Od długiego już czasu kurs franka szwajcarskiego wynosi znacznie ponad 4 zł, a w 2022 r. okresowo dobijał nawet do 5 zł. Nie jest to jednak argument przemawiający za całkowitą nieopłacalnością wcześniejszej spłaty kredytu. W zależności od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy wcześniejsza spłata kredytu może być w danym przypadku rozsądnym rozwiązaniem.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...