SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego

Część z kredytobiorców posiadając dodatkowe środki pieniężne zastanawia się nad pozbyciem się kredytu i jego całkowitą spłatą przed terminem. Rozwiązanie to przede wszystkim daje poczucie ulgi i uwalnia od płatności co miesięcznych rat. Jakie jeszcze korzyści wiążą się z wcześniejszą spłatą kredytu? A przede wszystkim czy spłacając wcześniej kredyt frankowy będzie to miało jakiś wpływ na możliwość pozwania banku lub na toczącą się już sprawę sądową?

Wcześniejsza spłata kredytu – korzyści

Oczywiście największym plusem spłaty kredytu frankowego przed terminem jest komfort psychiczny, jaki odzyskuje kredytobiorca. Kredytobiorca pozbywa się toksycznego kredytu i nie musi co miesiąc regulować rat kredytu. Spłacając w całości kredyt mamy też większą szansę na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych.

Co najistotniejsze, wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Jednak już na etapie rozważania wcześniejszej spłaty kredytu warto skonsultować się z prawnikiem. Uregulowanie zobowiązania kredytowego będzie bowiem wymagało podjęcia dodatkowych działań, o czym poniżej. Również i w przypadku gdy sprawa sądowa o ustalenie nieważności umowy kredytu jest w toku dobrze jest skonsultować ewentualną nadpłatę lub spłatę kredytu z prawnikiem. Całkowita spłata kredytu w trakcie sprawy sądowej ma wpływ na jej bieg. Przede wszystkim koniecznym wydaje się weryfikacja roszczeń kredytobiorcy pod kątem interesu prawnego w ustaleniu nieważności takiej umowy kredytu. Może mieć to także wpływ na czas trwania procesu frankowego.

Pozew w sprawie frankowej, w której kredytobiorca w całości spłacił kredyt będzie częściowo różnił się od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Jednak rozprawa oraz pytania i odpowiedzi pojawiające się na rozprawie frankowej będą podobne. Koncentrować się one będą na procesie udzielenia kredytu i informacji wówczas przekazywanych przez pracowników banku.

Wcześniejsza całości kredytu frankowego – zastrzeżenie zwrotu

Jeżeli rozważamy wcześniejszą spłatę kredytu, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób. Najlepiej jednak zastrzeżenie zwrotu zastrzec na piśmie. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia, zatem jeśli dokonujemy przelewu, który ma stanowić nadpłatę kredytu należy najpóźniej w chwili wysyłania przelewu zastrzec jej zwrot. Z reguły zastrzeżenie zwrotu zawiera się w tytule przelewu do banku. Kwestia to może mieć znaczenie w późniejszym procesie sądowym, dlatego też warto jej dopilnować.

Nawet spłacając całość kredytu przed terminem warto skorzystać z kalkulatora kredytu frankowego, który umożliwia obliczenie orientacyjnej wartości roszczenia, o jaką może ubiegać się frankowy kredytobiorca na drodze sądowej.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy jest opłacalna?

Przy kredytach powiązanych z walutą obcą co do zasady opłaca się nadpłacić kredyt, gdy kurs danej waluty jest relatywnie niski. Najlepiej, żeby kurs ten był równy lub niższy kursowi z daty zawarcia umowy z bankiem. W wypadku umów kredytów frankowych większość z nich była podpisywana w czasie gdy kurs franka wynosił około 2,50 zł. Od długiego już czasu kurs franka szwajcarskiego wynosi znacznie ponad 4 zł, a w 2022 r. okresowo dobijał nawet do 5 zł. Nie jest to jednak argument przemawiający za całkowitą nieopłacalnością wcześniejszej spłaty kredytu. W zależności od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy wcześniejsza spłata kredytu może być w danym przypadku rozsądnym rozwiązaniem.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...