SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy frankowicze z Getin Noble Bank odzyskają pieniądze?

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

Frankowicze kierując pozew przeciwko bankowi do sądu mogą liczyć na unieważnienie umowy kredytu frankowego, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości oraz zwrot nadpłaty środków wpłaconą ponad pożyczony kapitał. Czy na takie same korzyści mogą liczyć również frankowicze posiadający kredyty frankowe w upadłym Getin Noble Bank?

Czy frankowiczom uda się odzyskać utracone środki z Getin Noble Bank?

Po upadłości Getin Noble Bank frankowicze mieli 30 od dnia ogłoszenia upadłości do zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Po tym terminie zgłoszenie wierzytelności jest nadal możliwe, jednak już za dodatkową opłatą, ponad 1000 zł.

Frankowicze mają jednak uzasadnione obawy, że prócz pozbycia się reszty zobowiązania i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, nie odzyskają nadpłaty kapitału. Powodem ma być, zgłoszenie bagatelnej wierzytelności przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w kwocie 10,34 mld zł. Tyle bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył na restrukturyzację Getin Noble Banku. Zaspokojenie wierzytelności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odbędzie się kosztem frankowiczów, którzy z masy upadłościowej nie dostaną najprawdopodobniej nic, z uwagi na ograniczoną masę upadłości oraz wielość wierzycieli.

Aktualnym celem pełnomocników frankowiczów jest zablokowanie uznania przez syndyk i sąd upadłościowy wierzytelności zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co dalej z VeloBank?

Getin Noble Bank w 2022 roku notował niskie zyski, jednak zyski. Mógł również uzyskać dodatkowy zysk w związku z podwyżką stóp procentowych w Szwajcarii, z tytułu spłaty kredytów frankowych. Mimo tego Getin Noble Bank poddany został przymusowej restrukturyzacji. Część działalności banku została przeniesiona do VeloBank. Kredyty hipoteczne, w tym kredyty frankowe pozostały zaś w Getin Noble Bank, który upadł 20 lipca 2023 roku. Na skutek powyższego podziału obecna sytuacja frankowiczów posiadających umowy kredytowe w Getin Noble Bank jest niekorzystna.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...