SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy frankowicze z Getin Noble Bank odzyskają pieniądze?

Data ostatniej aktualizacji:

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

Frankowicze kierując pozew przeciwko bankowi do sądu mogą liczyć na unieważnienie umowy kredytu frankowego, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości oraz zwrot nadpłaty środków wpłaconą ponad pożyczony kapitał. Czy na takie same korzyści mogą liczyć również frankowicze posiadający kredyty frankowe w upadłym Getin Noble Bank?

Czy frankowiczom uda się odzyskać utracone środki z Getin Noble Bank?

Po upadłości Getin Noble Bank frankowicze mieli 30 od dnia ogłoszenia upadłości do zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Po tym terminie zgłoszenie wierzytelności jest nadal możliwe, jednak już za dodatkową opłatą, ponad 1000 zł.

Frankowicze mają jednak uzasadnione obawy, że prócz pozbycia się reszty zobowiązania i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, nie odzyskają nadpłaty kapitału. Powodem ma być, zgłoszenie bagatelnej wierzytelności przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w kwocie 10,34 mld zł. Tyle bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył na restrukturyzację Getin Noble Banku. Zaspokojenie wierzytelności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odbędzie się kosztem frankowiczów, którzy z masy upadłościowej nie dostaną najprawdopodobniej nic, z uwagi na ograniczoną masę upadłości oraz wielość wierzycieli.

Aktualnym celem pełnomocników frankowiczów jest zablokowanie uznania przez syndyk i sąd upadłościowy wierzytelności zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co dalej z VeloBank?

Getin Noble Bank w 2022 roku notował niskie zyski, jednak zyski. Mógł również uzyskać dodatkowy zysk w związku z podwyżką stóp procentowych w Szwajcarii, z tytułu spłaty kredytów frankowych. Mimo tego Getin Noble Bank poddany został przymusowej restrukturyzacji. Część działalności banku została przeniesiona do VeloBank. Kredyty hipoteczne, w tym kredyty frankowe pozostały zaś w Getin Noble Bank, który upadł 20 lipca 2023 roku. Na skutek powyższego podziału obecna sytuacja frankowiczów posiadających umowy kredytowe w Getin Noble Bank jest niekorzystna.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...