Dlaczego umowa kredytu frankowego jest nieważna?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Głównym powodem nieważności umów kredytowych we frankach szwajcarskich jest zawarcie w umowach postanowień niedozwolonych. W zależności od konkretnego banku klauzule abuzywne mogą się różnić. Najczęściej są to regulacje, które pozwalają kredytodawcy na dowolne przeliczanie wysokości zobowiązania Frankowicza według ustalonego przez bank kursu kupna/ sprzedaży franka szwajcarskiego.

Kiedy umowa kredytowa jest nieważna?

Umowa kredytu może zostać uznana za nieważną w sytuacji, gdy jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz gdy zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zapisy takie nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od momentu zawarcia umowy. Umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Wskazać należy, że prawie każda umowa kredytu we frankach, która została zawarta w latach 2004 – 2010 zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Przede wszystkim są to klauzule indeksacyjne, denominacyjne lub waloryzacyjne, na podstawie których kredytodawcy przeliczali złotówki na franki szwajcarskie i na odwrót, dowolnie kształtując zobowiązanie Frankowicza.  

Czy warto unieważnić kredyt frankowy?

Bez względu na to czy kapitał kredytu został już w całości spłacony czy jeszcze nie, kredyt we frankach szwajcarskich warto unieważnić. W celu uwolnienia się od kredytu we frankach szwajcarskich należy złożyć pozew o unieważnienie umowy frankowej do właściwego sądu. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu skutkuje uwolnieniem się całkowicie od zadłużenia frankowego, jak również uwolnieniem nieruchomości od obciążenia hipoteką.

Ryzykiem, z którym powinien się liczyć każdy kredytobiorca kierując do sądu pozew o unieważnienie umowy frankowej, jest możliwość pozwania przez bank o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału. Podkreślić jednak należy, że obecnie linia orzecznicza w zakresie wynagrodzeń za korzystanie z kapitału jest optymistyczna dla kredytobiorców. Brak jest bowiem podstaw faktycznych i prawnych do domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Co po wygranej sprawie frankowej?

Wiele kredytobiorców zastanawia się co się dzieje po unieważnieniu umowy frankowej. Skutkiem unieważnienia umowy kredytu frankowego jest powrót świadczeń finansowych pomiędzy stronami do stanu sprzed wypłaty kredytu.  Innymi słowy bank będzie musiał oddać kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki, tj.: raty wraz z odsetkami, ubezpieczenia, prowizje. Z kolei kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu kwoty kapitału kredytu w wysokości z dnia jego wypłaty, bez odsetek, marż i prowizji.

Unieważnienie kredytu frankowego – kalkulator

W celu uzyskania informacji ile kredytobiorca zyska na odfrankowieniu kredytu, jaką korzyść przyniesie unieważnienie umowy frankowej, kredytobiorca może skorzystać z darmowego kalkulatora. Kalkulator frankowy podaje orientacyjną wartość kwoty, o jaką można ubiegać się pozywając bank w związku z nieuczciwą umową kredytu frankowego.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 2 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF