SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Data ostatniej aktualizacji:

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Coraz częściej postępowania sądowe dotyczące umów kredytu we frankach szwajcarskich kończą się wyrokiem unieważniającym umowy. Co daje unieważnienie umowy kredytowej? Jak wygląda rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej? Co oznacza unieważnienie umowy kredytu we frankach? Ile kosztuje unieważnienie umowy Frankowej?

Unieważnienie umowy frankowej

Umowa kredytu może zostać uznana za nieważną w sytuacji, gdy jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz gdy zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zapisy takie nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od momentu zawarcia umowy. Umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Co daje unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytu pozwala uwolnić się całkowicie od zadłużenia frankowego, jak również uwolnić nieruchomość od obciążenia hipoteką. Unieważnić umowę może jedynie sąd.  W celu uwolnienia się od kredytu we frankach szwajcarskich należy złożyć pozew o unieważnienie umowy frankowej do właściwego sądu.

Kierując pozew do sądu o unieważnienie umowy frankowej możesz spotkać się z tym, że również bank skieruje przeciwko tobie pozew o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału. Podkreślić jednak należy, że obecnie linia orzecznicza w zakresie wynagrodzeń za korzystanie z kapitału jest optymistyczna dla kredytobiorców. Brak jest bowiem podstaw faktycznych i prawnych do domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Co oznacza unieważnienie umowy kredytu we frankach?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest najdalej idącym roszczeniem, z którym wystąpić może kredytobiorca posiadający umowę kredytu we frankach szwajcarskich. Obecnie sądy dość przychylnie rozpoznają sprawy tego rodzaju, przez co zapada coraz więcej wyroków orzekających o nieważności umowy kredytu we frankach szwajcarskich. W celu złożenia skutecznego pozwu o unieważnienie umowy kredytu frankowego, należy wykazać, że w umowie kredytu znajdują się klauzule niedozwolone oraz, że po ich wyeliminowaniu, umowa nie będzie mogła samodzielnie istnieć. Jeżeli sąd uwzględni powództwo i orzeknie o unieważnieniu umowy kredytu frankowego to umowę traktuje się jako nigdy nie zawartą.

Jak wygląda rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej?

Po uprawomocnieniu się wyroku unieważniającego umowę strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Tym samym strony powinny dokonać rozliczenia kredytu frankowego – bank może żądać zwrotu całego wypłaconego kapitału, kredytobiorca zwrotu wszystkich zapłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego.

Najczęściej rozliczenie kredytu frankowego po unieważnieniu umowy jest bardziej korzystne dla kredytobiorcy. Kredytobiorca musi zwrócić bankowi jedynie kwotę czystego kapitału, inaczej mówiąc tylko tych środków, które bank faktycznie mu wypłacił. Bank nie ma możliwości żądania zapłaty choćby części odsetek, czy opłat manipulacyjnych powstałych w związku z wypłatą kredytu.

Ile kosztuje unieważnienie umowy frankowej?

Na koszt unieważnienia umowy frankowej składa się wiele składników, między innymi opłata za zaświadczenie o spłacie rat, opłata sądowa od pozwu, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, opłata od wniosku o zabezpieczenie roszczenia, wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.

O ile opłaty sądowe są stałe i łatwo je sprawdzić, tak nie ma jednej stawki, która obowiązywałaby prawników w sprawie frankowej. Do każdej sprawy pełnomocnik podchodzi indywidualnie. Niektóre umowy kredytów frankowych są trudniejsze niż inne. Przede wszystkim jednak koszt prawnika w sprawie frankowej powinien być z góry znany. Jeszcze przed podpisaniem umowy pełnomocnik powinien szczegółowo przedstawić wszystkie koszty związane z obsługą prawną oraz poinformować o kosztach w przypadku przegrania sprawy.

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...