SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze Getin Banku czekają na decyzję Sądu Najwyższego

Data ostatniej aktualizacji:

Frankowicze Getin Banku czekają na decyzję Sądu Najwyższego

Od czasu ogłoszenia upadłości przez Getin Bank rodzi się wiele pytań na gruncie dalszych losów spraw frankowych z tym bankiem. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii dotyczącej dalszego losu spraw sądowych przeciw Getin Bank. Od treści orzeczenia Sądu Najwyższego będzie zależeć czy frankowicze muszą czekać na rozstrzygnięcie postępowania upadłościowego, czy też mogą dalej prowadzić sprawy sądowe z udziałem syndyka.

Czego dotyczy sprawa przed Sądem Najwyższym dotycząca Getin Banku?

Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem, czy w związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku postępowanie z powództwa kredytobiorcy wytoczone przeciwko bankowi jest sprawą o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości. Jakie ma to znaczenie dla frankowiczów Getin Banku?

Konsekwencje dla frankowiczów Getin Banku

Od odpowiedzi, jakiej udzieli Sąd Najwyższy, zależeć będą losy wielu frankowiczów z Getin Banku. Jeżeli SN udzieli twierdzącej odpowiedzi, to wiele postępowań sądowych z powództwa kredytobiorców, może zostać zawieszonych do czasu rozpoznania zgłoszenia wierzytelności na liście wierzytelności. Dla frankowiczów oznaczałoby to czekanie. Sprawa bowiem mogłaby być zawieszona i przez kilka lat. Dlatego też korzystniejszy wydaje się wariant, w którym postępowanie sądowe może się dalej toczyć z udziałem syndyka masy upadłości bez oczekiwania na wyczerpanie trybu określonego w prawie upadłościowym. 

Korzystne dla kredytobiorców orzeczenie Sądu Najwyższego może także mieć znaczenie w kontekście wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Co więcej, dzięki orzeczeniu Sądu Najwyższego, linia orzecznicza w sprawach dotyczących Getin Banku zostanie ujednolicona.

Frankowicze Getin Bank – najnowsze wiadomości

Mimo że od ogłoszenia upadłości przez Getin Bank minęło już kilka miesięcy, to dalej sądy nie mają jednolitego stanowiska co do spraw frankowych przeciwko temu bankowi. Sytuacja z pewnością nieco się rozjaśni po zajęciu stanowiska przez Sąd Najwyższy. Kiedy to jednak nastąpi? Na ten moment nie wiadomo – sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu. Oczekiwania co do stanowiska Sądu Najwyższego są pozytywne dla frankowiczów. Istnieją bowiem mocne argumenty za tym, aby sądy w dalszym ciągu prowadziły postępowania sądowe, bez potrzeby oczekiwania na wynik postępowania upadłościowego.

Unieważnienie umowy Getin Bank

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku większość sądów prowadzi dalej postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu z Getin Bankiem, zaś zawiesza tylko sprawy o zapłatę.

Getin Bank to jeden z banków, które masowo udzielały kredytów frankowych. W przypadku sporu sądowego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii frankowej, która w kompleksowy sposób przeprowadzi kredytobiorców przez wszystkie etapy procesu frankowego. Wsparcie profesjonalistów zwiększa istotnie szanse na końcowy sukces. Wstępną kwotę możliwego do uzyskania roszczenia, każdy kredytobiorca może wyliczyć samodzielnie, korzystając z prostego w obsłudze kalkulatora frankowego.

Czytaj również: Frankowicze Getin Bank najnowsze wiadomości

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...