SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wygrana sprawa frankowa – co dalej?

Data ostatniej aktualizacji:

Co po wygranej sprawie frankowej?

Obecnie frankowicze w znacznej większości wygrywają w sądach. Wygrana sprawa sądowa z bankiem nie oznacza jednak końca wszystkich formalności. Przeczytaj z czym wiąże się wygrana z bankiem i o czym trzeba pamiętać.

Co po wyroku frankowym?

Przede wszystkim należy pamiętać, że o wygranej sprawie frankowej możemy mówić gdy wyrok jest prawomocny, a więc nie przysługuje od niego środek zaskarżenia. Wyrok Sądu I instancji stanie się prawomocny, gdy strona nie skorzystała ze środka odwoławczego w terminie lub nie wniosła go w ogóle. W przypadku gdy wyrok został zaskarżony tj. strona wniosła apelację od wyroku to wówczas sprawę będzie rozpatrywał sąd drugiej instancji. Wyrok Sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia. Zazwyczaj banki wnoszą apelacje od niekorzystnych dla nich wyroków. W znacznej większości spraw zatem o wygranej możemy mówić gdy zapadnie wyrok sądu drugiej instancji.

Rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie frankowej

Jeżeli wygraliśmy sprawę frankową i została ustalona nieważność umowy kredytowej to należy się z bankiem rozliczyć. Unieważnienie umowy kredytu oznacza całkowite uwolnienie się od kredytu. Kredytobiorca nie będzie musiał płacić comiesięcznych rat do banku. Skutkiem unieważnienia umowy kredytu frankowego jest to, aby strony zwróciły sobie wzajemne świadczenia, czyli to, co od siebie otrzymały.  Bank musi więc oddać wszystko co zostało do tej pory kredytobiorca wpłacił w związku z kredytem, a kredytobiorca musi oddać otrzymany od banku kapitał kredytu.

Zatrzymanie i potrącenie 

Ostatnio coraz częściej sądy w wyrokach wskazują, że bankowi przysługuje prawo zatrzymania. Polega ono na umożliwieniu bankowi wstrzymania się z płatnością, do czasu zaoferowania przez kredytobiorcę zwrotu kapitału. 

Podczas rozliczenia z bankiem często składane są oświadczenia o potrąceniu, które prowadzą do tego że strony wzajemnie potrącają sobie należności i tym samym eliminują przelewanie sobie dużych kwot pieniężnych. Dochodzi wówczas do wzajemnego umorzenia się roszczeń przysługujących bankowi i kredytobiorcy do wysokości roszczenia o niższej wysokości.

Banki zazwyczaj dobrowolnie wypłacają kwoty należne kredytobiorcom wskutek ustalenia nieważności umowy. Jeżeli jednak bank dobrowolnie nie zapłaci należnej kwoty z pomocą przyjdzie komornik. Aby tak się stało trzeba w pierwszym kroku uzyskać wyrok z klauzulą wykonalności, który jest tytułem wykonawczym umożliwiającym prowadzenie egzekucji komorniczej. A następnie należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko bankowi.

Wygrana z bankiem i co dalej?

Należy pamiętać, że po prawomocnym wyroku należy nie tylko rozliczyć się z bankiem. Unieważnienie umowy kredytu wiąże się także z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości. Aby wykreślić hipotekę, należy złożyć stosowny wniosek do sądu wieczystoksięgowego. W praktyce wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może potrwać nawet i kilkanaście miesięcy. Dzieje się tak z uwagi na duże obciążenie sądów wieczystoksięgowych, które rozpatrują takie wnioski.

Wygrana z bankiem skutkuje także wykreśleniem danych kredytobiorców z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Bank powinien w tym zakresie złożyć odpowiedni wniosek.

Sprawdź również: kalkulator frankowy

Wygrana z bankiem a roszczenia banku

Ostatnią kwestią, która wiąże się z wygraną sprawą frankową jest kwestia roszczeń banku. Banki uważają, że oprócz kapitału, który wypłacili kredytobiorcy, należne jest im również wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału. Domagają się zatem od kredytobiorców wysokich kwot, które według banków są im należne jako wynagrodzenie za to, że bank udostępnił konsumentowi kapitał na podstawie umowy, która okazała się nieważna, a konsument z niego korzystał.  W obawie przed upływem terminu przedawnienia banki pozywają więc kredytobiorców zarówno przed prawomocnym zakończeniem sprawy jak i po. Roszczenia banków nie mają uzasadnienia prawnego, jednak w przypadku pozwania przez bank należy zaangażować się w ten proces w tym złożyć odpowiedź na pozew banku, w którym należy przedstawić odpowiednią argumentację prawną.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...