SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile można odzyskać z kredytu frankowego?

Ile można odzyskać z kredytu frankowego?

Wielu kredytobiorców, którzy posiadają umowy kredytu we frankach szwajcarskich ma świadomość możliwości unieważnienia umowy kredytu, co w konsekwencji prowadzi do okoliczności takiej jakby umowa kredytu w ogóle nie była zawarta. Nie wszyscy kredytobiorcy mają jednak świadomość ile można odzyskać z kredytu frankowego. Czy opłaca się iść do sądu z kredytem frankowym? Jak wyliczyć roszczenie frankowe? Jak obliczyć nadpłatę kredytu we frankach?

Czy opłaca się iść do sądu z kredytem frankowym?

W celu oszacowania opłacalności skierowania sprawy do sądu należy w pierwszej kolejności skonsultować umowę z prawnikiem, który na podstawie analizy zapisów umowy doradzi odpowiednie rozwiązanie. Zdarzają się bowiem także przypadki, kiedy pozew byłby niezasadny. W takiej sytuacji lepiej go nie kierować do sądu, aby nie narażać się na obowiązek zwrotu kosztów procesu. Decydując się na skierowanie sprawy do sądu i pozwanie banku trzeba wziąć pod uwagę koszty prowadzenia procesu oraz honorarium dla kancelarii frankowej.

Najczęściej kredytobiorca zyskuje najwięcej w przypadku unieważnienia umowy kredytu. Odfrankowienie kredytu może być opłacalne w przypadku spadku w przyszłości kurs franka szwajcarskiego. W większości przypadków kredytobiorcom pozostaje do spłaty bardzo niewiele. Zdarzają się również sytuacje kiedy to bank musi zwrócić wygrywającemu Frankowiczowi nadwyżkę z tytułu nadpłaconego kapitału. Unieważnienie umowy kredytu skutkuje tym, że kredytobiorca jest zwolniony z dalszej spłaty rat, całkowicie wolny od toksycznego kredytu, a na podstawie prawomocnego wyroku może wnioskować o wykreślenie hipoteki banku.

Wielkość korzyści płynących z pozwania banku rośnie wraz z wartością kredytu. Posiadacze mniejszych kredytów we frankach szwajcarskich mają więcej wątpliwości czy jest o co walczyć w sądzie. Pokreślić należy, że każdy kredytobiorca frankowy może w sądzie walczyć o nadpłacone kwoty.

Jak wyliczyć roszczenie frankowe?

W celu wyliczenia dokładnego roszczenia frankowego sądy często przeprowadzają dowód z opinii biegłego, który w sposób szczegółowy obliczy kwotę należną kredytobiorcy. Wysokość roszczenia będzie w każdym przypadku inna. Wiele czynników wpływa na wysokość roszczenia między innymi kwota kredytu, ilość transz kredytu i daty ich wypłaty, waluta kredytu (kredyt denominowany lub indeksowany), podmiot jaki udzielił kredytu, okres spłaty kredytu, oprocentowanie kredytu, daty dokonania spłat kredytu, terminowość spłaty, prowizje, ubezpieczenia określone w umowie.

Jak obliczyć nadpłatę kredytu we frankach?

Nadpłata kredytu frankowego to różnica między sumą wszystkich zapłaconych dotychczas rat a sumą wszystkich wpłat, które powinniśmy wnieść, gdyby nasza umowa kredytowa nie zawierała niedozwolonych klauzul dotyczących indeksacji, denominacji lub waloryzacji lub różnica między kwotą wypłaconą przez bank a tym co kredytobiorca wpłacił w sytuacji uznania umowy kredytowej za nieważną. W sytuacji unieważnienia umowy kredytu frankowego w celu wyliczenia nadpłaty potrzebujemy zaświadczenie z banku o dotychczasowych wpłatach na poczet kredytu.

W celu wyliczenia orientacyjnej nadpłaty kredytobiorca może również skorzystać z dostępnych w Internecie darmowych kalkulatorów. Warto zorientować się na zwrot jakiej kwoty od banku w przypadku naszego kredytu możemy liczyć. Szczegółowe wyliczenie nadpłaty kredytu frankowego wymagać będzie jednak dodatkowych dokumentów bankowych, czyli wyżej wspomnianego zaświadczenia z banku o dotychczasowych wpłatach na poczet kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...