SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile można odzyskać z kredytu frankowego?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile można odzyskać z kredytu frankowego?

Wielu kredytobiorców, którzy posiadają umowy kredytu we frankach szwajcarskich ma świadomość możliwości unieważnienia umowy kredytu, co w konsekwencji prowadzi do okoliczności takiej jakby umowa kredytu w ogóle nie była zawarta. Nie wszyscy kredytobiorcy mają jednak świadomość ile można odzyskać z kredytu frankowego. Czy opłaca się iść do sądu z kredytem frankowym? Jak wyliczyć roszczenie frankowe? Jak obliczyć nadpłatę kredytu we frankach?

Czy opłaca się iść do sądu z kredytem frankowym?

W celu oszacowania opłacalności skierowania sprawy do sądu należy w pierwszej kolejności skonsultować umowę z prawnikiem, który na podstawie analizy zapisów umowy doradzi odpowiednie rozwiązanie. Zdarzają się bowiem także przypadki, kiedy pozew byłby niezasadny. W takiej sytuacji lepiej go nie kierować do sądu, aby nie narażać się na obowiązek zwrotu kosztów procesu. Decydując się na skierowanie sprawy do sądu i pozwanie banku trzeba wziąć pod uwagę koszty prowadzenia procesu oraz honorarium dla kancelarii frankowej.

Najczęściej kredytobiorca zyskuje najwięcej w przypadku unieważnienia umowy kredytu. Odfrankowienie kredytu może być opłacalne w przypadku spadku w przyszłości kurs franka szwajcarskiego. W większości przypadków kredytobiorcom pozostaje do spłaty bardzo niewiele. Zdarzają się również sytuacje kiedy to bank musi zwrócić wygrywającemu Frankowiczowi nadwyżkę z tytułu nadpłaconego kapitału. Unieważnienie umowy kredytu skutkuje tym, że kredytobiorca jest zwolniony z dalszej spłaty rat, całkowicie wolny od toksycznego kredytu, a na podstawie prawomocnego wyroku może wnioskować o wykreślenie hipoteki banku.

Wielkość korzyści płynących z pozwania banku rośnie wraz z wartością kredytu. Posiadacze mniejszych kredytów we frankach szwajcarskich mają więcej wątpliwości czy jest o co walczyć w sądzie. Pokreślić należy, że każdy kredytobiorca frankowy może w sądzie walczyć o nadpłacone kwoty.

Jak wyliczyć roszczenie frankowe?

W celu wyliczenia dokładnego roszczenia frankowego sądy często przeprowadzają dowód z opinii biegłego, który w sposób szczegółowy obliczy kwotę należną kredytobiorcy. Wysokość roszczenia będzie w każdym przypadku inna. Wiele czynników wpływa na wysokość roszczenia między innymi kwota kredytu, ilość transz kredytu i daty ich wypłaty, waluta kredytu (kredyt denominowany lub indeksowany), podmiot jaki udzielił kredytu, okres spłaty kredytu, oprocentowanie kredytu, daty dokonania spłat kredytu, terminowość spłaty, prowizje, ubezpieczenia określone w umowie.

Jak obliczyć nadpłatę kredytu we frankach?

Nadpłata kredytu frankowego to różnica między sumą wszystkich zapłaconych dotychczas rat a sumą wszystkich wpłat, które powinniśmy wnieść, gdyby nasza umowa kredytowa nie zawierała niedozwolonych klauzul dotyczących indeksacji, denominacji lub waloryzacji lub różnica między kwotą wypłaconą przez bank a tym co kredytobiorca wpłacił w sytuacji uznania umowy kredytowej za nieważną. W sytuacji unieważnienia umowy kredytu frankowego w celu wyliczenia nadpłaty potrzebujemy zaświadczenie z banku o dotychczasowych wpłatach na poczet kredytu.

W celu wyliczenia orientacyjnej nadpłaty kredytobiorca może również skorzystać z dostępnych w Internecie darmowych kalkulatorów. Warto zorientować się na zwrot jakiej kwoty od banku w przypadku naszego kredytu możemy liczyć. Szczegółowe wyliczenie nadpłaty kredytu frankowego wymagać będzie jednak dodatkowych dokumentów bankowych, czyli wyżej wspomnianego zaświadczenia z banku o dotychczasowych wpłatach na poczet kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...