SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak PiS radzi sobie z problemem frankowiczów?

PiS a kredyty Frankowe

Sprawy frankowe w dalszym ciągu są (i najpewniej przez wiele lat jeszcze będą) aktualnym problem dla kredytobiorców frankowych. Regularnie do sądów wnoszone są kolejne pozwy frankowe, co wpływa niestety na znaczny czas rozpatrywania poszczególnych spraw. O ile kwestia uwzględniania powództw frankowych nie powinna budzić większej obawy frankowiczów, zdecydowana większość spraw jest bowiem wygrywana przez kredytobiorców, o tyle przewlekłość postępowań stanowi już istotny problem.

Właśnie m.in. w celu usprawnienia czasu rozpoznawania spraw, wiosną 2023 r. dokonano nowelizacji KPC, która określiła właściwość miejscową sądów zgodnie z miejscem zamieszkania kredytobiorcy. Ograniczyło to znacznie liczbę spraw kierowanych do najbardziej obłożonego wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Problem długiego oczekiwania na rozpoznanie sprawy frankowej wciąż jest jednak aktualny.

W przededniu wyborów parlamentarnych nie może więc zaskakiwać fakt, że rząd zapowiada przyjrzenie się kwestii usprawnienia spraw frankowych. O pomysłach PIS na rozwiązania z założenia mające wesprzeć frankowiczów głośno było w związku z ogłoszeniem programu wyborczego „Bezpieczna przyszłość Polaków”.

Pomysł rządu na sprawy frankowe

Wśród głównych pomysłów prezentowanych przez rząd wymienić można bliżej jeszcze niedookreślone usprawnienie postępowania sądowego w sprawach frankowych. Bardziej konkretnym pomysłem jest przerzucenie ciężaru dowodowego z kredytobiorcy na bank. W takim wypadku to bank musiałby wychodzić z inicjatywą dowodową i wykazywać, że nie stosował w umowie zapisów niedozwolonych.

Część środowisk prawniczych zwraca jednak uwagę na fakt, że pomysły te są nieco wtórne. Na obowiązek udowodnienia przez bank legalności zawartej umowy kredytowej wskazywał m.in. TSUE w swoich orzeczeniach dotyczących spraw frankowych.

Również opozycja przedstawia postulaty dla frankowiczów

Temat kredytów frankowych rozpala polskie społeczeństwo od lat, nic więc dziwnego, że nie tylko strona rządowa, ale również opozycja przedstawia swój pomysł na pomoc frankowiczom. W środowiskach zbliżonych do opozycji wskazuje się m.in. na wprowadzenie przepisów, które obligowałyby sąd do wyznaczenia terminu pierwszego posiedzenia nie później niż 4 miesiące po dacie wniesienia pozwu do sądu. Na pierwszym terminie rozprawy miałoby również dochodzić do przesłuchania stron sporu.

Czytaj więcej: Zbigniew Ziobro i jego stanowisko wobec problemu frankowiczów


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....