SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozwy frankowe w 2023 roku

Pozwy frankowe w 2023 roku

Od października 2019 r. i wyroku TSUE w sprawie Dziubak pozwy frankowe zyskują na popularności kredytobiorców. Obecnie szacuje się, że sądy rozpoznają co najmniej kilkaset tysięcy spraw frankowych. Co więcej przeważająca część pozwów frankowych jest uwzględniana przez sądy, co w efekcie prowadzi do unieważnienia coraz większej liczby umów kredytu frankowego.

Ile kosztuje pozew w sprawie frankowej?

Każda osoba, która chce powierzyć sporządzenie pozwu frankowego profesjonalnemu pełnomocnikowi musi liczyć się z poniesieniem stosownych wydatków. Na koszty pozwu w sprawie frankowej składa się wynagrodzenie kancelarii oraz niezbędne koszty procesu.

Większość kancelarii za wstępną analizę sprawy i przygotowanie pozwu frankowego oczekuje wynagrodzenia ryczałtowego. Dodatkowym składnikiem wynagrodzenia prawnika w sprawie frankowej jest, określona w umowie z kancelarią, stawka za stawiennictwo na rozprawach. Trzeba przy tym pamiętać, że w sprawach pozwów frankowych najczęściej wyznaczanych jest nie mniej niż kilka rozpraw.

Kolejnym kosztem prowadzenia sprawy frankowej może być również tzw. wynagrodzenie success fee – tzw. premia od sukcesu. Należy przez to rozumieć wynagrodzenie określone jako procent od uzyskanej dla kredytobiorcy w postępowania frankowym kwoty, które to wynagrodzenie przypada kancelarii frankowej. W sprawach frankowych success fee jest popularnym składnikiem wynagrodzenia kancelarii.

Co istotne opisane wcześniej składniki wynagrodzenia należą do najczęściej występujących składowych kosztu prowadzenia sprawy z pozwu frankowego, co nie znaczy, że między poszczególnymi kancelariami nie ma w tym zakresie różnic. Dlatego też chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy frankowej, warto zgłosić się do wybranej kancelarii z prośbą o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy.

Ile kosztuje unieważnienie kredytu?

Odpowiadając na pytanie ile kosztuje unieważnienie kredytu, w zakresie obligatoryjnych kosztów postępowania, wskazać można, że na koszty takie składają się przede wszystkim:

·       ok. 100,00 – 300,00 zł – koszt zaświadczenia z banku o wysokości dokonanych spłat przez cały okres trwania umowy – dokument ten może wydać jedynie bank, a na jego podstawie wyliczyć można wartość potencjalnego roszczenia z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego;

·       1 000,00 zł – stała opłata od pozwu;

·       koszty zaliczki na opinię biegłego w sprawie – zróżnicowane, z reguły do maksymalnie kilku tysięcy złotych.

Czy można unieważnić spłacony kredyt frankowy?

Część kredytobiorców obawia się, że nie będzie mogła wystąpić z roszczeniem o unieważnienie kredytu frankowego, z uwagi na jego spłatę. Warto więc w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie czy ich obawy są zasadne i w efekcie czy można unieważnić spłacony kredyt frankowy?

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy kiedy dochodzi do przedawnienia roszczeń z kredytu frankowego i czy bieg terminu przedawnienia zależny jest od daty całkowitej spłat kredytu. Zasadą jest, że roszczenia kredytowe przedawniają się oddzielnie co do każdej z rat. Raty kredytu zapłacone do lipca 2018 r. przedawniają się w terminach 10 lat, raty uiszczone po tym terminie przedawniają się w okresie 6 lat.

Na szczęście dla kredytobiorców niekoniecznie musi oznaczać to, że roszczenia ze spłaconego przed laty kredytu frankowego uległy już przedawnieniu. Wszystko za sprawą wyroku TSUE z dnia 10 czerwca 2021 r. (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19). Zgodnie ze stanowiskiem w nim zawartym niedopuszczalne jest, aby początek biegu terminu przedawnienia miał uniemożliwiać konsumentowi skuteczną ochronę w wypadku, gdy termin ten mógłby upłynąć, zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie kredytu.

Stanowisko takie jest korzystne dla kredytobiorców i powoduje, że nawet w sytuacji gdy kredyt został spłacony wiele lat temu wciąż istnieje szansa, że roszczenia z niego przysługujące nie zostały przedawnione, a tym samym w dalszym ciągu możliwym jest pozwanie banku po spłacie kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...