SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt frankowy Svenska

Kredyt frankowy Svenska

Bank Svenska Handelsbanken AB udzielał stosunkowo niewiele kredytów hipotecznych powiązanych z walutą CHF w porównaniu do takich banków jak Bank Millenium czy mBank. Ze względu na niewielką liczbę zawartych umów frankowych również i wyroków sądów co do kredytów frankowych w banku Svenska nie ma wiele. Jednak podstawy do ustalenia nieważności umów frankowych z bankiem Svenska Handelsbanken AB jak najbardziej są.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Kredyt frankowy – Bank Svenska

Svenska Handelsbanken AB to jeden z największych szwedzkich banków, a zarazem jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w Europie. Bank obecny jest na polskim rynku od 1997 roku. Nie miał on jednak w Polsce wielu placówek, a jego oddziały obecne były jedynie w kilku polskich miastach. Obecnie bank Svenska jest w trakcie wycofywania się z polskiego rynku.

Mimo ograniczonej działalności na terenie Polski są kredytobiorcy, którzy w latach 2005-2009 zawarli z bankiem Svenska kredyty frankowe. Umowy kredytowe tego banku nie różnią się istotnie od umów, jakie oferowały wówczas inne banki i również posiadają w swej treści postanowienia niedozwolone.

Postanowienia niedozwolone umowy frankowe z Svenska Handelsbanken AB 

Umowy kredytu frankowego stanowią przykład tzw. umów adhezyjnych, czyli takich, w których warunki umowne określane są jednostronnie przez przedsiębiorcę. Przy zawieraniu umów z konsumentami Bank posługiwał się opracowanym przez siebie wzorcem umownym. Treść postanowień umownych dotyczących przeliczania kwoty kredytu oraz mechanizmu wyliczania rat kapitałowo-odsetkowych nie była uzgadniana z kredytobiorcą. Należy wskazać, że zawarte w umowach frankowych z bankiem Svenska postanowienia określające zasady przeliczania wysokości kwoty kredytu i rat kredytu na złotówki, w oparciu o kursy kupna i sprzedaży waluty obcej spełniają przesłanki do uznania ich za abuzywne (niedozwolone). Co powoduje, że nie są one wiążące dla konsumentów już w chwili zawarcia umowy.

Nieważność kredytu frankowego Svenska Handelsbanken AB 

Przyznanie sobie przez bank prawa do jednostronnego wyznaczania salda kredytu i do regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF, poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, przy pozbawieniu kredytobiorcy jakiegokolwiek wpływu na to, wykracza poza zasadę swobody umów. Prowadzi to do nieważności całej umowy. Podobnie jak też zawarcie w umowie postanowień niedozwolonych, bez których wykonywanie umowy nie jest możliwe, prowadzi do upadku całej umowy.

Ustalenie nieważności umowy frankowej Svenska Handelsbanken AB – czy jest korzystne?

Nieważność umowy kredytu frankowego oznacza, że umowa nie wiązała stron od samego początku.  Strony umowy zobowiązane są wówczas zwrócić sobie wszystko to co wzajemnie świadczyły. A zatem kredytobiorca zwraca bankowi kapitał, jaki od banku otrzymał, a bank zwraca wszystkie środki, jakie przez okres wykonywania umowy pobrał od frankowicza.

Ustalenie nieważności umowy frankowej jest zatem korzystne dla frankowicza. Pozbywa się on bowiem kredytu i nie musi dalej spłacać rat kredytowych. Problematyczne może być jedynie niekiedy rozliczenie z bankiem. W przypadku gdy kredytobiorca nie spłacił kapitału kredytu na dzień wyroku to będzie musiał liczyć się z jego szybką spłatą. Przykładowo jeżeli kapitał otrzymany od banku wynosił 300.0000 zł, a kredytobiorca spłacił 200.000 zł to po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego nieważność umowy będzie musiał niezwłocznie zwrócić bankowi różnicę – 100.000 zł. Jednak wskazać należy, że w większości przypadków kredytobiorcy poprzez regularną, kilkunastoletnią spłatę rat kredytowych wpłacili już do banku równowartość kwoty otrzymanego kredytu.

Kredyt frankowy – czy warto pozwać Bank Svenska Handelsbanken AB?

Obecnie orzecznictwo sądów sprzyja frankowiczom. Sądy coraz częściej ustalają nieważność umów frankowych, w tym nieważność umów z bankiem Svenska. Coraz częściej zdarza się, że wyrok w sprawie frankowej zapada już po pierwszej rozprawie. Sąd przesłuchuje jedynie kredytobiorcę i zamyka rozprawę. Biorąc pod uwagę, że około 95% spraw kończy się sukcesem kredytobiorców nie ma co zwlekać z podjęciem kroków co do sporu sądowego z bankiem. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...