Kredyt frankowy Svenska

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
kredyt frankowy podważany regularnie

Spis treści:

Bank Svenska Handelsbanken AB udzielał stosunkowo niewiele kredytów hipotecznych powiązanych z walutą CHF w porównaniu do takich banków jak Bank Millenium czy mBank. Ze względu na niewielką liczbę zawartych umów frankowych również i wyroków sądów co do kredytów frankowych w banku Svenska nie ma wiele. Jednak podstawy do ustalenia nieważności umów frankowych z bankiem Svenska Handelsbanken AB jak najbardziej są.

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Kredyt frankowy – Bank Svenska

Svenska Handelsbanken AB to jeden z największych szwedzkich banków, a zarazem jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w Europie. Bank obecny jest na polskim rynku od 1997 roku. Nie miał on jednak w Polsce wielu placówek, a jego oddziały obecne były jedynie w kilku polskich miastach. Obecnie bank Svenska jest w trakcie wycofywania się z polskiego rynku.

Mimo ograniczonej działalności na terenie Polski są kredytobiorcy, którzy w latach 2005-2009 zawarli z bankiem Svenska kredyty frankowe. Umowy kredytowe tego banku nie różnią się istotnie od umów, jakie oferowały wówczas inne banki i również posiadają w swej treści postanowienia niedozwolone.

Postanowienia niedozwolone umowy frankowe z Svenska Handelsbanken AB 

Umowy kredytu frankowego stanowią przykład tzw. umów adhezyjnych, czyli takich, w których warunki umowne określane są jednostronnie przez przedsiębiorcę. Przy zawieraniu umów z konsumentami Bank posługiwał się opracowanym przez siebie wzorcem umownym. Treść postanowień umownych dotyczących przeliczania kwoty kredytu oraz mechanizmu wyliczania rat kapitałowo-odsetkowych nie była uzgadniana z kredytobiorcą. Należy wskazać, że zawarte w umowach frankowych z bankiem Svenska postanowienia określające zasady przeliczania wysokości kwoty kredytu i rat kredytu na złotówki, w oparciu o kursy kupna i sprzedaży waluty obcej spełniają przesłanki do uznania ich za abuzywne (niedozwolone). Co powoduje, że nie są one wiążące dla konsumentów już w chwili zawarcia umowy.

Nieważność kredytu frankowego Svenska Handelsbanken AB 

Przyznanie sobie przez bank prawa do jednostronnego wyznaczania salda kredytu i do regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF, poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, przy pozbawieniu kredytobiorcy jakiegokolwiek wpływu na to, wykracza poza zasadę swobody umów. Prowadzi to do nieważności całej umowy. Podobnie jak też zawarcie w umowie postanowień niedozwolonych, bez których wykonywanie umowy nie jest możliwe, prowadzi do upadku całej umowy.

Ustalenie nieważności umowy frankowej Svenska Handelsbanken AB – czy jest korzystne?

Nieważność umowy kredytu frankowego oznacza, że umowa nie wiązała stron od samego początku.  Strony umowy zobowiązane są wówczas zwrócić sobie wszystko to co wzajemnie świadczyły. A zatem kredytobiorca zwraca bankowi kapitał, jaki od banku otrzymał, a bank zwraca wszystkie środki, jakie przez okres wykonywania umowy pobrał od frankowicza.

Ustalenie nieważności umowy frankowej jest zatem korzystne dla frankowicza. Pozbywa się on bowiem kredytu i nie musi dalej spłacać rat kredytowych. Problematyczne może być jedynie niekiedy rozliczenie z bankiem. W przypadku gdy kredytobiorca nie spłacił kapitału kredytu na dzień wyroku to będzie musiał liczyć się z jego szybką spłatą. Przykładowo jeżeli kapitał otrzymany od banku wynosił 300.0000 zł, a kredytobiorca spłacił 200.000 zł to po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego nieważność umowy będzie musiał niezwłocznie zwrócić bankowi różnicę – 100.000 zł. Jednak wskazać należy, że w większości przypadków kredytobiorcy poprzez regularną, kilkunastoletnią spłatę rat kredytowych wpłacili już do banku równowartość kwoty otrzymanego kredytu.

Kredyt frankowy – czy warto pozwać Bank Svenska Handelsbanken AB?

Obecnie orzecznictwo sądów sprzyja frankowiczom. Sądy coraz częściej ustalają nieważność umów frankowych, w tym nieważność umów z bankiem Svenska. Coraz częściej zdarza się, że wyrok w sprawie frankowej zapada już po pierwszej rozprawie. Sąd przesłuchuje jedynie kredytobiorcę i zamyka rozprawę. Biorąc pod uwagę, że około 95% spraw kończy się sukcesem kredytobiorców nie ma co zwlekać z podjęciem kroków co do sporu sądowego z bankiem. 

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 25 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF