SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wyrok sądu w sprawie kredytu we frankach

Wyrok sądu w sprawie kredytu we frankach

W sądach przybywa spraw kredytobiorców frankowiczów. Obecnie sądy wydają po kilka tysięcy wyroków w sprawach kredytów frankowych rocznie. Znaczna większość z nich to wyroki korzystne dla frankowiczów. Niektóre wyroki zapadają nawet w ciągu kilku miesięcy od złożenia w sądzie pozwu frankowego! Czy więc obawiać się założenia sprawy frankowej i jakie jest ryzyko przegranej?

Sprawdź również: KALKULATOR FRANKOWY

Jakie wyroki zapadają w sprawach frankowych?

Obecnie najwięcej wyroków w sprawach frankowych ustala nieważność umów kredytowych i zasądza od banku na rzecz kredytobiorców dotychczas wpłacane na rzecz banku kwoty. Zatem sądy uwzględniają roszczenie główne kredytobiorców. Rzadziej można spotkać obecnie wyroki dotyczące tzw. odfrankowania umowy kredytu. Zwrócić uwagę należy, że dobrze skonstruowany pozew do banku powinien zawierać zarówno roszczenie główne, jak i roszczenie ewentualne. Z uwagi na skomplikowaną materię warto w tym zakresie powierzyć sprawę doświadczonemu prawnikowi.

Ile spraw przegrali frankowicze?

Znaczna część spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych to sprawy wygrane. Statystki pokazują, że kredytobiorcy wygrywają w około 95% spraw. Nadal jednak zdarzają się sprawy, gdzie frankowicze przegrywają. Na uwadze należy mieć to, że nawet jeżeli sąd pierwszej instancji wyda niekorzystny dla frankowicza wyrok to ma on możliwość jego zaskarżenia. Wyrok ten nie będzie wówczas prawomocny a sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę będzie mógł taki wyrok zmienić i orzec zgodnie z żądaniem kredytobiorcy.

Kiedy frankowicze przegrywają w sądzie?

Nie da wskazać się jednego powodu właściwego dla wszystkich przegranych spraw. Każda sprawa jest bowiem inna i inne okoliczności mogą przemawiać za oddaleniem powództwa kredytobiorcy. Można jednak wskazać, że część z przegranych spraw spowodowana jest m. in. problemem ze statusem konsumenta, błędami po stronie pełnomocnika (np. nieprawidłowo sformułowane żądania) albo też poglądami sędziego. Wskazać należy, że część sędziów ma odmienne poglądy od obecnie przeważającej linii orzeczniczej i tym samym nie uwzględniają oni roszczeń kredytobiorców. Twierdzą oni, że kredytobiorcy byli świadomi skutków wiążących się z kredytem powiązanym z frankiem szwajcarskim i dostali od banku dokładnie taki produkt jakiego oczekiwali.

Dodatkowo, utrudnieniem w uzyskaniu korzystnego wyroku może być sytuacja, w której sąd uzna, że umowa nie została zawarta z konsumentem, ale z przedsiębiorcą w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Co z kredytami frankowymi 2023?

Kurs franka szwajcarskiego utrzymuje się na wysokim poziomie. Dlatego też raty kredytobiorców nie spadają. Biorąc pod uwagę poziom kursu franka z ostatnich lat nie należy spodziewać się znacznego spadku franka. Stąd też posiadając kredyt we frankach warto zastanowić się nad innymi rozwiązaniami. Pierwszym krokiem do pozbycia się toksycznego kredytu jest kontakt z prawnikiem. Analiza umowy kredytowej pod kątem zawarcia w umowie postanowień niedozwolonych jest darmowa. Zwracając się o pomoc do kancelarii uzyskamy również informację o tym co możemy zyskać, jakie kwoty bank może nam zwrócić oraz z czym wiąże się ustalenie nieważności takiej umowy.  Dlatego też warto już dzisiaj zainteresować się sprawą, aby jak najszybciej pozbyć się kredytowego problemu. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....