SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) – jak wpłynie na raty kredytów we frankach?

kurs franka a raty kredytów

Kredytobiorcy posiadający kredyty w walucie frank szwajcarski ostatnio nie mogą spać spokojnie. A to wszystko za sprawą wahań kursu franka. Wielu frankowiczów martwi się rekordowo wysokimi ratami kredytów. Warto wskazać, że kilkanaście lat temu średni kurs franka wynosił około 2,50 zł. Obecnie waha się on w okolicach 4,80 zł. Jakie są dalsze przewidywania co do wysokości kursu franka szwajcarskiego?

Sprawdź nasz darmowy kalkulator frankowicza.

Kurs franka

Na kurs franka mają wpływ między innymi decyzje podejmowane przez Szwajcarski Bank Narodowy. Ten zaś w ostatnim czasie sześć razy decydował się na podniesienie stóp procentowych. We wrześniu jednak główna stopa procentowa w Szwajcarii pozostała bez zmian, co było dla wielu zaskoczeniem. Brak kolejnej podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii miał natychmiastowy wpływ na kurs franka, który zaczął spadać. Jest to zatem dobra wiadomość dla kredytobiorców frankowych, którzy zmagają się z wysokimi ratami kredytów. Wysokie raty to konsekwencja poprzednich podwyżek stóp procentowych.

Kurs franka a obniżki stóp procentowych

Zarówno we wrześniu, jak i październiku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych w Polsce, co pośrednio również miało wpływ na frankowiczów. Szczególnym zaskoczeniem była wrześniowa obniżka, która wyniosła 0,75 pkt proc. Rynek nie spodziewał się aż tak dużego spadku, dlatego też zareagował gwałtownym osłabieniem złotego względem głównych walut światowych. Niemal z dnia na dzień w górę poszybował także kurs franka szwajcarskiego. Druga obniżka stóp procentowych nie była tak znaczna i nie wpłynęła ona aż tak istotnie na kurs franka. Warto wskazać, że nie tylko frankowicze martwią się spadkiem stóp procentowych w Polsce. Wskutek polityki NBP wzbudzającej kontrowersje, banki również nie mają powodów do zadowolenia i liczą straty w związku z gorszym wynikiem odsetkowy grupy.

Czy raty kredytów we frankach wzrosną?

W najbliższym czasie nie należy spodziewać się raczej istotnych spadków rat kredytów frankowych. Czy należy się jednak obawiać ich wzrostu? Nie ulega wątpliwości, że każda podwyżka stóp procentowych skutkować będzie zwiększeniem raty kredytu frankowego, przeciętnie o co najmniej kilkaset złotych miesięcznie. Należy zatem obserwować zarówno sytuację w Szwajcarii, jak i Polsce. Wskazać należy, że wrześniowa decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego, aby nie podwyższać stóp procentowych była zaskoczeniem. Spodziewano się, że kontynuowany będzie cykl podwyżek. Mimo że jest to pozytywna wiadomość dla kredytobiorców posiadających kredyty we franku szwajcarskim, to niestety muszą się oni liczyć z realnym ryzykiem wzrostu oprocentowania kredytów frankowych.

Czytaj również: Pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej

Kurs franka czy będzie rósł?

Jakie są przewidywania co do kursu franka? Czy przekroczy on granicę 5 złotych czy może można liczyć na jego spadek? Określenie dokładnej prognozy kursu franka szwajcarskiego, a zwłaszcza prognozy długoterminowej jest bardzo trudne. Kształtowanie się kursów walut, w tym kursu franka szwajcarskiego zależy od wielu czynników związanych z polityką wewnętrzną zarówno Polski, jak i Szwajcarii. Znaczenie mają także czynniki zewnętrzne, które są często niemożliwe do przewidzenia (np. pandemia, wojna), a również mają wpływ na kursy walut. Obecnie nie wydaje się, żeby kurs franka miał ulec znaczącym zmianom. Nie należy oczekiwać istotnych spadków kursu franka, w szczególności spadku do poziomi kursu franka z 2005 roku.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....