SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są prognozy franka szwajcarskiego na 2024 rok?

Data ostatniej aktualizacji:

Prognoza kursu franka na 2024 rok

Prognozy kursu franka szwajcarskiego w 2024 roku dopiero się kształtują. W większości ekonomiści prognozują, że w sytuacji, gdy nie dojdzie do nowych kryzysów na rynku światowym  lub do eskalacji już trwających konfliktów zbrojnych, pod koniec roku 2024 frank szwajcarski może wynosić 4,25 zł.

Ile wynosi frank szwajcarski w marcu 2024 roku?

Przez cały miniony rok kurs franka szwajcarskiego względem polskiej złotówki nie spadał poniżej 4,50 zł. Rok 2023 zakończył się kursem franka szwajcarskiego na poziomie 4,68 zł, a inflacja w Szwajcarii spadła do najniższego od dwóch lat poziomu 1,4%, czyli osiągnięty został cel inflacyjny szwajcarskiego banku centralnego wynoszący 2 %. W 2024 roku analitycy prognozują stabilizację kursu franka szwajcarskiego. Nie można jednak wykluczyć nieprzewidzianych zdarzeń na rynku światowym, które mogą wywołać krach na rynku walut.

 Aktualnie kurs franka (stan na 13 marca 2024 roku) wynosi 4,4686 zł.

Cena franka 2024

Cena franka szwajcarskiego zależy m.in. od wysokości stóp procentowych w Szwajcarii. Należy jednak pamiętać, że wysokość kursu jest uzależniona także od wielu innych czynników, których nie da się w 100% przewidzieć. Na kursy walut, w tym kurs i prognozy franka szwajcarskiego ma wpływ nie tylko sytuacja polityczno – gospodarcza w Szwajcarii, ale również na całym świecie.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Sytuacja geopolityczna i gospodarcza na świecie jest niestabilna i jeden poważny kryzys może spowodować krach na rynku walut. Rozwiązaniem dla frankowiczów, którzy zamartwiają się poziomem kursu franka szwajcarskiego, jest unieważnienie umowy kredytu frankowego. Unieważnienie kredytu frankowego wywiera takie konsekwencje, że umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Co za tym idzie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Kredytobiorca może skorzystać z darmowego kalkulatora frankowicza w celu wyliczenia kwoty zwrotu, którą może uzyskać z banku.

W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz powinien zgłosić się do kancelarii frankowej wyspecjalizowanej w obsłudze spraw frankowych, która posiada unikalną strategię procesową w walce z bankami, zwiększającą szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok. Nie pozwól oszukać się bankowi drugi raz!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...