SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe kalkulator

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe kalkulator

Wszechobecny kryzys panujący w Polsce doprowadził dużą część kredytobiorców do zastanowienia się nad tym, jak zaoszczędzić lub zniwelować swoje zobowiązania, szczególnie kredytowe. Jednym z rozwiązań są wakacje kredytowe. Jednakże, czy należne są one frankowiczom?

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe polegają na tym, że kredytobiorca wskazuje miesiące, w których nie będzie miał obowiązku spłaty swojego zobowiązania kredytowego zaciągniętego na hipotekę. Raty zatem zostaną przeniesione na koniec okresu kredytowania, tak aby zniwelować zadłużenie na dany moment.

Skutkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest wydłużenie okresu kredytowania o te raty, które zostały odroczone. Wielu kredytobiorców zastanawia się nad wpływem wakacji kredytowych na kredyt frankowy. Należy wskazać, że wakacje kredytowe zostały skierowane jedynie dla kredytobiorców złotówkowych. Frankowicze nie mogą skorzystać ze wstrzymania spłaty kredytu frankowego.

Jak działa kalkulator wakacji kredytowych?

Chcąc dowiedzieć się jak wakacje kredytowe wpłyną na spłatę kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Dzięki internetowym kalkulatorom wakacji kredytowych kredytobiorca może dowiedzieć się jak zmieni się rata kredytu hipotecznego.

Dodatkowo dzięki kalkulatorowi wakacji kredytowych kredytobiorca może sprawdzić ile zyska nadpłacając kredyt hipoteczny biorąc wakacje kredytowe. Dla korzystających z wakacji kredytowych okres trwania kredytu wydłuża się o ilość miesięcy wykorzystanych na wakacje kredytowe.

Co zrobić, by skorzystać z wakacji kredytowych?

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych nie są trudne do zrealizowania. Pokreślić należy, że z wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy niezależnie od swojej sytuacji finansowej. W konsekwencji składając wniosek o wakacje kredytowe nie trzeba wykazywać trudnej sytuacji finansowej.

Kolejnym warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest wymóg, żeby umowa kredytowa zawarta została przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania powinien zakończyć się co najmniej 6 miesięcy od tej daty. W 2023 roku, w ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę czterech rat, po jednej w każdym kwartale.

Gdzie złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, w którym posiada się aktywny kredyt hipoteczny. Wniosek o wakacje kredytowe należy do mało sformalizowanych. Należy wskazać w nim jedynie:

  • dane kredytobiorcy,
  • oznaczenie banku,
  • numer umowy,
  • okres zawieszenia spłaty kredytu,
  • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.  

Wniosek można złożyć zarówno pisemnie, jak i elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy bankowej.

Czy w czasie wakacji kredytowych można nadpłacić kredyt?

Od 2022 roku kredytobiorca złotówkowy ma możliwość odroczenia aż ośmiu rat kredytu, które dokładnie może przeliczyć za pośrednictwem narzędzia, jakim jest kalkulator wakacji kredytowych gov. Możliwym jest również rozwiązanie, które jest zdecydowanie najkorzystniejszą opcją dla kredytobiorców, a mianowicie nadpłata kredytu podczas wakacji kredytowych.

W czasie trwania wakacji kredytowych można zatem nadpłacić swój kredyt przeznaczając kwotę, która uiszczona byłaby na poczet raty kredytu, co wiąże się z brakiem pobierania dodatkowej prowizji.

Można skorzystać z kalkulatora nadpłaty UOKIK celem określenia szczegółowych korzyści, jakie niesie za sobą nadpłata podczas wakacji kredytowych. Dlaczego skorzystanie z nadpłaty jest opłacalne? Kredytobiorca spłaca wówczas jedynie część kapitałową bez naliczanych odsetek.

Z kolei czy opłaca się nadpłacać kredyt we frankach? Kredyty w walucie obcej znacznie różnią się od kredytów złotówkowych. Oznacza to, że nadpłata kredytu we frankach nie zawsze musi opłacać się kredytobiorcy.

Ile kosztują wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe są całkowicie bezpłatne dla kredytobiorcy. Zawieszenie spłaty części kapitałowej oraz odsetkowej nie wymaga uiszczania żadnych opłat, bowiem zostają one odroczone na koniec okresu kredytowania.

Czy opłaca się wziąć wakacje kredytowe? Wady i zalety

Wielu kredytobiorców zastanawia się, jakie są wady wakacji kredytowych. Pierwszą wadą wakacji kredytowych jest kwestia ich opłacalności. Kalkulator kredytu hipotecznego pokazuje, że skorzystanie z możliwości wakacji kredytowych podnosi koszty kredytu, a to z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania.

Kolejną wadą wakacji kredytowych jest ich ograniczenie jedynie do kredytobiorców złotówkowych. Wakacje kredytowe to temat, który w środowisku frankowiczów wywołał niemałe zamieszanie, bowiem to właśnie ci kredytobiorcy zostali wyłączeni z planu wsparcia rządowego w ciężkich czasach. Innymi słowy, zadłużeni we frankach nie otrzymają wsparcia rządowego w postaci wakacji kredytowych.

Z kolei do zalet wakacji kredytowych należy zaliczyć przywrócenie płynności finansowej kredytobiorcy. Wielu kredytobiorców spotkało się z sytuacją, że ich rata wzrosła nawet o 100% lub więcej. Wakacje kredytowe są doraźną pomocą na podreperowanie domowego budżetu.

Kolejną zaletą wakacji kredytowych jest możliwość zaoszczędzenia środków pieniężnych i dokonania nadpłaty kredytu, co spowoduje zmniejszenie wysokości kapitału zobowiązania.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jak obliczyć odsetki od kredytu?

Jak obliczyć odsetki od kredytu?
Zależne od oprocentowania odsetki stanowią istotny koszt kredytu. Dowiedz się, w jaki sposób je obliczyć.  Odsetki od kredytu hipotecznego Odsetki...

Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?

Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?
Wiemy już, że umowy frankowe można unieważnić lub odfrankowić przed sądem, ale nie każdy z Frankowiczów zdaje sobie sprawę z...