SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy na czas trwania sprawy frankowej można zawiesić płatność rat?

Data ostatniej aktualizacji:

Na pytanie – czy na czas trwania sprawy frankowej można zawiesić płatność rat, Frankowicze dzisiaj otrzymali odpowiedź. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-287/22.

Czego dotyczyć będzie wyrok TSUE 15 czerwca 2023 r. w sprawie frankowej C-287/22?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 15 czerwca 2023 r. wydał wyrok dotyczący zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. Mimo, że zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skierował jeden z sędziów wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie, w ramach postępowania dotyczącego kredytu frankowego Getin Noble Banku, to wyrok będzie miał wpływ na wszystkich kredytobiorców również z innych banków oraz ich sprawy frankowe.

Do tej pory wiele sądów twierdzi, że nie ma podstaw do uwzględnienia wniosków o zabezpieczenie składanych w sprawach frankowych. Z kolei Frankowicze oraz ich pełnomocnicy procesowi stoją na stanowisku, że ustalenie zabezpieczenia przez sąd jest istotnym czynnikiem ochrony interesów konsumenta. Procesy sądowe często się przedłużają, trwają średnio od roku do czterech lat. Spłacanie rat kredytu przez okres trwania postępowania sądowego skutkuje dodatkowym obciążeniem budżetu Frankowiczów. Dlatego też wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyczekiwany był przez Frankowiczów, którzy podnosząc nieważność umów kredytów starają się o zwolnienie ich przez sądy z obowiązku płacenia rat.

Co zmieni wyrok TSUE 15.06.2023 r.w sprawach frankowych?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że sąd może zarządzić środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania sprawy o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. 

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 czerwca 2023 r. bez wątpienia wpłynie na orzeczenia sądów w sprawie przyznawania zabezpieczeń, a także prawdopodobnie określi zasady postępowania w sytuacjach, gdy o udzielenie zabezpieczenia występuje kredytobiorca, który jeszcze nie spłacił całości udzielonego mu kredytu. Jak dotąd bowiem nie ukształtowała się jedna linia orzecznicza sądów w zakresie zawieszania spłaty rat na czas trwania procesów frankowych.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...