Czy warto podpisać ugodę z bankiem Millennium?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Obecnie większość banków, w tym bank Millennium, oferuje kredytobiorcom frankowym ugody. To czy taka ugoda jest korzystna dla kredytobiorcy zależy od jej warunków. Z uwagi na to, że podpisując ugodę zazwyczaj zrzekamy się roszczeń wobec banku koniecznie trzeba wnikliwie przeanalizować treść takiej ugody.

Czy warto iść na ugodę z Bankiem Millennium?

Ugody frankowe z Bankiem Millennium opierają się na przewalutowaniu kredytu frankowego na kredyt złotowy. W uproszczeniu oznacza to, że kredyt frankowy miałby od początku zostać uznany za kredyt wyrażony w złotym polskim. Przewalutowanie następuje jednak nie po kursie franka, jaki obowiązywał w dniu zawierania przez nas umowy kredytu, a po kursie wyższym. Kurs ten jest zazwyczaj negocjowalny z bankiem i waha się w okolicy 3 – 4 zł. Takie przewalutowanie prowadzi do sytuacji, w której kredyt zostaje zamieniony w kredyt złotowy albo z oprocentowaniem stałym albo zmiennym. Zazwyczaj banki proponują kredyt oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę banku. Przewalutowanie kredytu zatem w dalszym ciągu obliguje frankowicza do comiesięcznej spłaty rat kredytowych.

Nad taką ugodę należy się także zastanowić z tego względu, że obecnie i raty kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR znacznie wzrosły, jak również ze względu na niepewność w związku z planowanym zastąpieniem WIBOR stawką WIRON. Drugą opcją, jaką coraz częściej proponuje bank, jest możliwość wybranie stałego oprocentowania, które będzie obowiązywać przez okres 5 lat. Obecnie jednak również i stałe oprocentowanie przy kredytach złotowych pozostaje na wysokim poziomie.  

Czy warto podpisać ugodę z bankiem?

Na pierwszy rzut oka zapisy ugody, która wskazuje, że nasze saldo kredytu zmniejszy się nawet o kilkaset tysięcy złotych bywają zachęcające. Jednak na względzie należy mieć, że przy kredytach frankowych bank może dowolnie kształtować saldo kredytu. Przy porównaniu skutków ugody zawartej z bankiem i wyroku sądowego korzystniejszym jest wystąpienie przez kredytobiorcę na drogę sądową. Analizując ugody z bankiem Millennium należy zwrócić uwagę m.in. na to czy odnosi się ona do kwoty, którą dotychczas kredytobiorca wpłacił do banku. W znacznej większości przypadków banki nie rozliczają się ze środków niesłusznie pobranych od kredytobiorcy. Ugoda zawiera jedynie postanowienia, które odnoszą się do niespłaconej części kredytu.

Jednocześnie negocjowanie zapisów ugody z bankiem Millennium bywa trudne. Banki mają zazwyczaj swoje zapisy ugód, których nie mogą zmieniać. Negocjacje są zatem marginalne.

Ugody z bankiem Millennium dla frankowiczów

Skorzystanie z propozycji ugodowej banku ma swoje zalety. Jest to rozwiązanie tańsze, które nie generuje po stronie kredytobiorcy istotnych kosztów. Podpisując ugodę z bankiem oszczędzamy czas. Proces zawierania ugody trwa znacznie krócej (nawet około miesiąca) niż z postępowanie sądowe, które trwa zazwyczaj kilka lat.

Ugoda z bankiem Millennium czy innym bankiem ma jednak również istotne wady. Przede wszystkim przewalutowanie kredytu w dalszym ciągu obliguję kredytobiorcę do spłaty comiesięcznych rat. Umowa kredytu dalej obowiązuje. W najkorzystniejszej opcji dochodzenia roszczeń przed sądem możliwym jest natomiast unieważnienie całej umowy kredytu frankowego. W takim wypadku kredytobiorcę nie wiąże już jakakolwiek umowa z bankiem.

Zyski z ugody z bankiem 

Warto podkreślić, że nie da się wyliczyć ile kredytobiorca zyska na przewalutowaniu kredytu w ramach ugody z bankiem. Nawet zmiana kredytu na złotówkowy niesie za sobą dalsze ryzyka. Przy zmiennym oprocentowaniu nie wiadomo bowiem ile po przewalutowaniu kredytu frankowego będzie wynosić miesięczna rata. Jej wysokość jest bowiem związana ze zmianami stóp procentowych. Tego zaś czy będą one w najbliższym czasie rosnąć czy spadać nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Sprawdź również: kalkulator frankowy

Propozycje banku Millennium dla frankowiczów

Jesienią 2020 r. ogłoszono program obejmujący propozycję KNF ugód dla frankowiczów. Wiele banków właśnie na założeniach KNF opiera swoje propozycje. Bank Millennium oferuje jednak ugody oparte o własne założenia. Bank Millennium oferuje możliwość przewalutowania kredytu na złotowy z oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Zawierając ugodę saldo kredytu spadnie, jednak biorąc pod uwagę korzyści wynikające z unieważnienia umowy w sądzie korzyść z podpisanie ugody jest marna.

Bank Millennium jest w czołówce najczęściej pozywanych banków. Niedługo liczba postępowań sądowych związanych z umowami frankowymi sięgnie 20.000. Na koniec września 2022 r. przeciwko bankowi prowadzonych było już 16 222 postępowań sądowych. Unieważnienie umowy frankowej w sądzie jest korzystniejsze niż ugoda z bankiem dlatego też warto rozpocząć tę drogę.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 2 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF