SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze skorzystają z wakacji kredytowych! Luka prawna w projekcie ustawy?

Data ostatniej aktualizacji:

frankowicze skorzystają z wakacji kredytowych

Chcemy, czy nie – żyjemy sytuacją finansową kredytobiorców hipotecznych, zarówno Złotówkowiczów, jak i wiodących prym w stawianiu weta bankom – Frankowiczów. Rząd zauważywszy, iż podwyżki stóp procentowych oraz stale rosnący WIBOR stanowi postępującą rysę na portfelach polskich kredytobiorców hipotecznych, zaproponował wakacje kredytowe dla potrzebujących wsparcia. I to jest najważniejszy aspekt propozycji pomocowych skierowanych w stronę strudzonych wysokimi ratami kredytobiorców.

Dotychczas rozważaliśmy pomoc jedynie w aspekcie kredytów złotówkowych, jednakże jak to zwykle z prawem bywa – znalazła się luka prawna korzystna dla Frankowiczów.

  • Odpowiedzią na rosnącą wysokość rat będą wakacje kredytowe obejmujące część kapitałową oraz odsetkową, wstrzymanie płatności możliwe jest na łącznie 8 miesięcy w roku 2022-2023
  • Rząd przewidział wsparcie w postaci większego zasobu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
  • Zapowiedziano usunięcie wskaźnika WIBOR z umów kredytowych z początkiem roku 2023

Frankowicze z szansą na skorzystanie z wakacji kredytowych

Zapowiedzi rządowej pomocy dotyczyć miały jedynie kredytów złotówkowych, których raty diametralnie i w krótkim czasie wystrzeliły do góry. Fakt, iż programem wsparcia nie zostali objęci Frankowicze nie dziwił nikogo, bowiem stopy procentowe w Szwajcarii nie uległy podwyższeniu, SARON nie jest również aż tak toksycznym instrumentem procentowym, co WIBOR, a jedyną obawę stanowi nadal wzrost kursu franka szwajcarskiego. Mówiąc o projekcie ustawy o wakacjach kredytowych kluczową kwestię stanowi fakt, iż Frankowiczom nie rośnie oprocentowanie na taką skalę, jak w kredytach złotówkowych.

Projekt ustawy skierowany jest w swoim brzmieniu do umów kredytów udzielonych w walucie polskiej, jednakże nie będzie zaskoczeniem, jeśli przypomnimy, że kredyt udzielony we franku szwajcarskim, to tak naprawdę kredyt w złotówkach z tą różnicą jednak, że postanowienia klauzul indeksacyjnych oraz waloryzacyjnych mają istotny wpływ na finalną kwotę raty kredytu, które o dziwo – okazały się być abuzywne oraz stanowiące podstawę do podważenia umów frankowych.

Dzisiejsi Frankowicze otrzymali przecież kwotę kredytu określoną w walucie polskich złotych, zatem możemy doglądać pewnych przesłanek świadczących o tym, iż Frankowicze również mogą skorzystać z rządowego wsparcia.

Wakacje kredytowe mimo wszystko nie są korzystne dla Frankowiczów

Mimo możliwości ubiegania się o wakacje kredytowe z pakietu wsparcia rządowego nadal dyskusyjną kwestią zdaje się być atrakcyjność tego rozwiązania. Raty zawieszone na czas wakacji kredytowych trzeba będzie kiedyś oddać, a ryzyko kursowe oraz podwyżki nie napawają optymizmem Frankowiczów, bowiem przeciąganie w czasie sytuacji i tak toksycznej w swojej naturze problemu w sposób faktyczny nie rozwiązuje.

Pozew rozwiązaniem problemów Frankowiczów

Frankowicze, którzy na swoje nieruchomości zaciągnęli kredyty w walucie franka szwajcarskiego zamiast podejmować próby odroczenia płatności mogą wybrać inne, zdecydowanie korzystne rozwiązanie. Mowa o złożeniu pozwu przeciwko bankowi. Sądy powszechne orzekają na korzyść Frankowiczów, a sądy powszechne w mniejszych miastach na dodatek pozbawione są dużych kolejek referatów, co dla niecierpliwych Frankowiczów stanowi gwarancję szybszego rozpatrzenia sprawy. W ocenie specjalistów Kancelarii Frejowski CHF, pozew to nadal najbardziej atrakcyjna forma rozliczenia swoich interesów z bankiem, bowiem ugody nigdy nie były atrakcyjne, a w obecnej sytuacji mogą wręcz pogłębić problem ze spłatą zobowiązania.

Nasi eksperci zachęcają do kontaktu wszystkich zainteresowanych Frankowiczów z całej Polski do kontaktu!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...