SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak banki radzą sobie z konsekwencjami orzeczenia TSUE?

Sytuacja banków po decyzji TSUE

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa ważne wyroki dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich. Pierwszy dotyczył zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi (sygn. akt C-287/22). Drugi wyrok dotyczył kwestii czy w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału (sygn. akt C-520/21). Jak banki radzą sobie z konsekwencjami orzeczenia TSUE?

Sprawdź: Jak zeznawać w sprawie frankowej?

Tworzenie większych rezerw przez banki

Po czerwcowym wyroku przybywa pozwów w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Tendencja ta w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Frankowicze, którzy jeszcze nie złożyli pozwu przeciwko bankowi o unieważnienie umowy, z uwagi na obawę złożenia przez bank pozwu o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, będą odważniej kierować sprawy na drogę postępowania sądowego.

W związku z czym banki muszą tworzyć rezerwy prawne związane z portfelem hipotecznych kredytów walutowych. Dodatkowo po czerwcowych wyrokach TSUE banki coraz częściej i chętniej oferują frankowiczom ugody.

Co z pozwami o wynagrodzenie z kapitału?

W sprawie C-520/21 TSUE stwierdził, że bankom nie przysługuje uprawnienie do żądania z tytułu nieuczciwych umów kredytów jakichkolwiek roszczeń ponad zwrot kapitału kredytu i ewentualnie zapłatę odsetek za opóźnienie. Banki z kolei chcą walczyć w sądach przynajmniej o inflacyjną indeksację zwracanego kapitału. Innymi słowy banki zamiast tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, będą z dużym prawdopodobieństwem żądać roszczenia o waloryzację tych środków, czyli uwzględnienia kosztu pieniądza w czasie.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....