Jak długo trwa proces frankowy?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Sprawy wielu frankowiczów są już sądach. Wielu kredytobiorców jeszcze nie zdecydowało się na ten krok. Każdy z nich zadaje sobie pytanie jak długo może potrwać proces frankowy?

Ile trwa unieważnienie kredytu frankowego?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile będzie trwał proces frankowy. A najwłaściwszą odpowiedzią wydaje się odpowiedź – to zależy. A zależy m.in. od obciążenia sądu, decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów, tego czy świadkowie stawiają się na rozprawy i wielu innych. Z pewnością jednak w mniejszych miastach terminy oczekiwania na termin rozprawy są krótsze niż w Warszawie. Może się więc zdarzyć, że wyrok przed Sądem pierwszej instancji zapadnie w ciągu około 10 miesięcy, a może być też tak, że będzie to po około trzech latach.

Jak długo trwa postępowanie przed sądem II instancji?

Wskazać należy, że po wyroku sądu pierwszej instancji należy spodziewać się apelacji banku od wyroku, a co za tym idzie rozpatrzeniem sprawy przez sąd drugiej instancji. Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd drugiej instancji trwa zazwyczaj około 1 – 1,5 roku. Znaczenia ma to czy sąd drugiej instancji wyznaczy w sprawie rozprawę czy też rozpozna sprawę na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron. Co istotne, w przypadku gdy w treści apelacji został zawarty wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie sąd taką rozprawę musi wyznaczyć. Zazwyczaj terminy oczekiwania na rozpoznanie apelacji banku w przypadku gdy przeprowadzana będzie rozprawa są dłuższe niż w przypadku gdy sprawa będzie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. Należy wskazać, że sprawy są rozpatrywane w kolejności wpływu ich do sądu a spraw tych jest naprawdę dużo, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

Ile może być rozpraw w sprawie frankowej?

To ile odbędzie się rozpraw w sprawie frankowej zależy od sędziego. Obecnie wielu sędziów wyznacza jeden termin rozprawy, na którym są przesłuchiwani kredytobiorcy i po tym terminie wydaje wyrok. Zdarza się jednak, że sąd widzi potrzebę przesłuchania świadków (przedstawicieli banku) czy też biegłego wówczas konieczne jest wyznaczenia kolejnego terminu. W znacznej większości spraw frankowych nie odbywa się więcej niż 3 rozprawy.

O co pytają na rozprawie frankowej?

Na rozprawie, na której są przesłuchiwani Powodowie – kredytobiorcy sąd pyta o okoliczności zawarcia umowy frankowej. Pojawiają się pytania o to jak przebiegał proces zawarcia umowy kredyt frankowy, ile było spotkań, jakie informacje były na nich przekazywane. Pełnomocnicy banku często pytają zaś o wykształcenie Powodów, pracę jaką wykonywali w chwili zawarcia umowy czy też o cel kredytu – tj. na co kredyt został przeznaczony. Wskazać należy, że obecnie znaczna część spraw frankowych odbywa się online. Sąd wysyła wówczas na adresy mailowe stron link do spotkania. Dzięki temu bez względu na to gdzie przebywamy w łatwy sposób możemy połączyć się z sądem i uczestniczyć w rozprawie.

Ile trwa uprawomocnienie się wyroku frankowego?

Wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji nie jest jeszcze prawomocny, co oznacza, że można go zaskarżyć. Wyrok I instancji stanie się prawomocny, gdy strona nie skorzystała ze środka odwoławczego w terminie lub nie wniosła go w ogóle. Wyrok uprawomocnia się jeżeli w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem strona nie zostanie apelacji. Jeżeli jednak wyrok zostanie zaskarżony wówczas sprawę będzie rozpatrywał sąd drugiej instancji. Sąd ten może wydać rozstrzygnięcie o zmianie wyroku, oddaleniu apelacji lub przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Wyrok Sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia.

Wskazać należy, że w sprawie frankowej przeciętny pozew liczy zwykle około kilkudziesięciu stron, odpowiedź banku na pozew często liczy około 100 stron. Ponadto w toku procesu strony często składają kolejne pisma. Wobec czego zapoznanie się z aktami sprawy frankowej przez sąd bywa czasochłonne, co także przekłada się na szybkość rozpoznanie tych spraw. 

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 28 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF