SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co po apelacji banku od wygranej sprawy frankowej?

Data ostatniej aktualizacji:

Apelacja banku od wygranej sprawy frankowej – co dalej?

Pozytywny dla kredytobiorcy wyrok frankowy sądu I instancji nie musi oznaczać końca postępowania sądowego. Bank ma bowiem możliwość złożenia apelacji od wygranej przez kredytobiorcę sprawy frankowej. Warto więc zastanowić się nad tym co dzieje się dalej na skutek apelacji banku od wygranej sprawy frankowej?

Po pierwsze wniesienie apelacji przez bank wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego. Wyrok sądu I instancji nie może bowiem się uprawomocnić do momentu rozpoznania apelacji banku przez sąd II instancji.

Po drugie wniesienie przez bank apelacji od wygranej sprawy frankowej powoduje, że kredytobiorca również powinien dokonać pewnych czynności procesowych. Podstawową z nich powinno być złożenie odpowiedzi na apelację banku od wygranej sprawy frankowej. Odpowiedzi na apelację należy udzielić we wskazanym przez sąd terminie, z reguły jest to między 14, a 30 dni.

Czy banki składają apelację?

Kredytobiorcy z pewnością zastanawiają się na ile realnym jest zaskarżenie korzystnego dla nich wyroku. Innymi słowy czy banki składają apelację od wygranych przez frankowiczów spraw z kredytów frankowych? Odpowiedź na tak zadane pytanie jest niestety niezbyt optymistyczna dla kredytobiorców. Statystyki mówią, że banki praktycznie zawsze składają apelację od wyroków uwzględniających powództwa frankowiczów.

Ile czasu ma bank na apelację?

Skoro wiemy już, że kredytobiorca w wypadku wygrania sprawy frankowej musi liczyć się z zaskarżeniem wyroku przez bank, warto zastanowić się ile czasu ma bank na apelację? Kwestię tę regulują przepisy postępowania cywilnego.

Po ogłoszeniu wyroku frankowego każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o jego pisemne uzasadnienie. Sporządzenie takiego uzasadnienia zajmuje sądowi z reguły między kilka tygodni, a 2 – 3 miesiące. Po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem bank na wniesienie apelacji ma 14 dni. Apelacja wniesiona po tym czasie zostanie odrzucona przez sąd jako spóźniona.

Ile trwa apelacja w sprawach frankowiczów?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile trwa apelacja w sprawach frankowiczów. Zależy to od kilku czynników, w szczególności obłożenia danego sądu. W praktyce jednak na termin rozprawy apelacyjnej czeka się z reguły od roku do nawet 2-3 lat liczonych od dnia wpływu apelacji do sądu. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że z reguły postępowanie apelacyjne kończy się po pierwszej rozprawie przed sądem II instancji.

Czy ktoś odzyskał pieniądze ze sprawy frankowej?

Wiele osób z pewnością zastanawia się czy ktoś odzyskał pieniądze ze sprawy frankowej, czy też apelacje banków od wygranych przez kredytobiorców spraw frankowych skutecznie to blokują? Statystyki wskazują, że większość apelacji banków jest oddalana. W efekcie po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia kredytobiorca może dochodzić zwrotu wszystkich zapłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Bank natomiast może żądać od kredytobiorcy zwrotu wypłaconego mu kapitału.

Co ważne takie rozliczenie kredytu frankowego jest bardzo korzystne dla kredytobiorcy. Kredytobiorca musi zwrócić bankowi jedynie kwotę czystego kapitału tzn. tylko tych środków, które bank faktycznie mu wypłacił. Bank nie ma możliwości żądania zapłaty choćby części odsetek, czy opłat manipulacyjnych powstałych w związku z wypłatą kredytu. W wyroku unieważniającym umowę kredytu frankowego sąd nie zobowiązuje kredytobiorcy do rozliczenie umowy z bankiem po jej unieważnieniu. Oznacza to, że bank sam musi wyjść z inicjatywą żądania rozliczenia umowy kredytu frankowego. Może zrobić to poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty lub też kierując sprawę do sądu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Apelacja banku od wygranej sprawy frankowej

 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...