SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt we frankach 2024 – czy spłacać kredyt we frankach?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt we frankach 2023 - czy spłacać kredyt we frankach?

Frankowicze, którzy od lat zmagają się z uciążliwie wysokimi ratami swoich kredytów, często szukają sposobów, by pozbyć się toksycznego zobowiązania. Zastanawiają się oni, jak spłacić kredyt frankowy lub czy warta zachodu jest nadpłata kredytu frankowego. Poniższy artykuł przybliży wszystkim zainteresowanym zagadnienie, jakim jest jednorazowa spłata kredytu frankowego oraz odpowie na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt we frankach. 

Jak spłacić kredyt frankowy? – Wcześniejsza spłata kredytu we frankach PKO BP i innych bankach

Frankowicze, którzy posiadają odpowiednie środki na spłatę kredytu we frankach, z pewnością zastanawiają się, co należy przygotować, aby jednorazowa spłata kredytu frankowego przebiegła poprawnie.

Pierwszym i podstawowym krokiem jest poznanie dokładnej kwoty, jaką należy wpłacić do banku na rzecz całkowitej spłaty zobowiązania. Informacja, ile wynosić będzie jednorazowa spłata kredytu, dostępna jest w bankowości elektronicznej, lecz poznać ją można także podczas wizyty w najbliższym oddziale banku. Gdy kwota potrzebna do spłaty jest już znana, należy ustalić wysokość kursu sprzedaży PLN-CHF, jaka obowiązuje w danej instytucji bankowej. Działanie to mogą pominąć kredytobiorcy, którzy po podpisaniu aneksu do swojej umowy kredytowej, spłacają zobowiązanie bezpośrednio w walucie CHF.

Po wykonaniu powyższych czynności należy złożyć do banku wniosek o swoim zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. Krok ten jest niezbędny, bowiem niektóre banki bez złożonej wcześniej dyspozycji nie pobiorą od  kredytobiorcy większej kwoty niż najbliższa miesięczna rata kredytu. 

Jak spłacić kredyt frankowy? – Co powinien zawierać wniosek o wcześniejszej spłacie lub nadpłacie kredytu?

Spłata oraz nadpłata kredytu frankowego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w swoim banku. W takowej dyspozycji obligatoryjnie powinny znaleźć się wszelkie dane osobowe frankowego kredytobiorcy oraz numer konta bankowego, z którego powinna zostać pobrana kwota przeznaczona na wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu. We wniosku powinna zostać również wskazana dokładna kwota, jaką frankowicz chce przekazać do banku

W przypadku, kiedy kredytobiorcę interesuje nadpłata kredytu frankowego, powinien on pamiętać, aby we wniosku nakreślić bankowi sposób, w jaki ma on rozdysponować przekazaną kwotę. Wpłacone środki mogą zostać przeznaczone na rzecz skrócenia okresu kredytowania bądź na poczet zmniejszenia comiesięcznej raty kredytu bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ustalony w umowie termin spłaty kredytu.  

Jak spłacić kredyt frankowy? – Jak zabezpieczyć swój zwrot świadczenia od banku?

Instytucje bankowe często powołują się na art. 411 k.c. w celu dowiedzenia przed sądem, że kredytobiorcy nie należy się zwrot świadczeń. Zgodnie ze wskazanym przepisem osoba spełniająca świadczenie nie może żądać zwrotu jeśli była świadoma tego, że nie jest do niego zobowiązana, chyba że spełnienie danego świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem jego zwrotu. Liczna grupa frankowiczów nie jest świadoma istnienia takiego przepisu i wskutek tego nie zastrzega zwrotu świadczenia przy spłatach swoich rat. Z tego też powodu banki często używają argumentu, iż kredytobiorca, spełniając swoje świadczenie, ani razu nie zastrzegł jego zwrotu, mimo że nie czuł się do niego zobowiązany. 

Aby bank nie mógł zastosować wspomnianego wyżej argumentu, należy zastrzec zwrot świadczenia od banku, zanim nastąpi wcześniejsza spłata kredytu we frankach PKO BP lub w innym banku. Jeśli jednak kredyt został spłacony bez zastrzeżenia zwrotu, warto powołać się na działanie pod przymusem, dzięki któremu kredytobiorca zwolniony jest z wymogu zastrzegania zwrotu świadczenia. Wówczas frankowicz powinien udowodnić, że spłaty kredytu były dokonywane w celu uchronienia się przed wypowiedzeniem przez bank umowy, wszczęciem egzekucji z nieruchomości lub umieszczeniem go na liście dłużników BIK. 

Jednorazowa spłata kredytu frankowego – Czy po spłacie kredytu można pozwać bank?

Przedterminowa spłata kredytu we frankach nie zamyka drogi do dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankowi na drodze sądowej. Zarówno frankowicze, którzy posiadają aktywny kredyt, jak i ci, którzy dokonali spłaty zobowiązania, są objęci ochroną przeciwko nieuczciwymi zapisami w umowach na mocy unijnej Dyrektywy 93/13 oraz art. 385 (1) k.c. Należy również nadmienić, iż postępowanie sądowe z tytułu spłaconego kredytu we frankach nie różni się od procesów dotyczących wciąż aktywnych kredytów frankowych. 

Nadpłata kredytu frankowego – Czy warto nadpłacać kredyt we frankach?

Obecnie uważa się, że nadpłata kredytu denominowanego bądź indeksowanego kursem franka wiąże się z ogromnymi stratami. Nadpłata kredytu frankowego może być dobrym rozwiązaniem, gdy kurs CHF jest znacząco niski, jednak zwracając uwagę na obecny kurs franka (blisko 5 zł), powinno się odłożyć na bok decyzję o nadpłacie. Według rynkowych analityków kurs franka szwajcarskiego względem złotówki jest tak wysoki, że każda kolejna spłata jedynie zwiększa zyski instytucji bankowych. Należy również zauważyć, że wysoce ryzykowne jest dokonanie nadpłaty kredytu w banku, który mierzy się ze szczególnymi trudnościami finansowymi. W przyszłości bowiem dochodzenie roszczeń w stosunku do takiego banku może być bardzo utrudnione i zawiłe. 

Kredyt we frankach 2023 – Spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy 

Nie da się ukryć, że spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy wydaje się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla frankowiczów. Takie rozwiązanie miała  proponować ustawa frankowa, która jednak nie weszła w życie. Czy jest czego żałować? Zdaniem ekspertów takie rozwiązanie nie przyniosłoby oczekiwanych korzyści, ponieważ instytucje bankowe uwzględniłyby wówczas wyższą stopę oprocentowania WIBOR, a to w efekcie mogłoby wpłynąć na podwyższenie rat. 

W takiej sytuacji bardziej opłacalnym działaniem jest odfrankowienie kredytu CHF, wskutek którego kredyt frankowy zostaje przemieniony na kredyt złotówkowy, a tym samym kredyt zostaje pozbawiony ryzyka kursowego. W wyniku odfrankowienia bank zostaje zobligowany do wypłacenia kredytobiorcy nadpłaty powstałej wskutek opłacania przez kredytobiorcę rat w zawyżonej wysokości. 

Kredyt we frankach 2023 – Kalkulator wcześniejszej spłaty kredytu we frankach

Zespół specjalistów z kancelarii Frejowski CHF stworzyła internetowy kalkulator kredytu frankowego, który pozwala obliczyć orientacyjną wartość roszczenia, o jaką może ubiegać się frankowy kredytobiorca na drodze sądowej. Kalkulator może być stosowany zarówno w momencie, w którym frankowicz posiada aktywny kredyt, jak i w przypadku, kiedy nastąpiła już jednorazowa spłata kredytu frankowego. Korzystanie z naszego kalkulatora kredytu CHF jest całkowicie bezpłatne.

Już dziś podejmij współpracę z naszymi ekspertami od kredytów frankowych! Skorzystaj z formularza na naszej stronie internetowej i skorzystaj z oferowanej przez nas bezpłatnej analizy dokumentacji kredytowej! 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...