SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący kredytu CHF

Data ostatniej aktualizacji:

Kontrowersyjny wyrok sądu

W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie o sygn. II CSKP 1627/22, która dotyczyła kredytu frankowego dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG). Powyższym wyrokiem Sąd Najwyższy uwzględnił kasację banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zastąpienie wadliwej klauzuli przeliczeniowej średnim kursem NBP lub kursem rynkowym. Na innym stanowisku stoi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w licznych wyrokach stwierdził brak możliwości modyfikowaniu lub uzupełnianiu umów frankowych przez sądy. Czy frankowicze powinni się obawiać zmiany kierunku linii orzeczniczej?

Sprawdź również: Bank BPH kredyty frankowe

Kontrowersyjny wyrok SN nie zmieni korzystnej linii orzeczniczej dla frankowiczów

Powyższy wyrok Sądu Najwyższego jest sprzeczny z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, z innymi wyrokami i uchwałami Sądu Najwyższego oraz z tysiącami wyroków sądów powszechnych. Aktualna linia orzecznicza uznaje za niedopuszczalną ingerencję sądu w zapisy umów. Frankowicze wygrywają z bankami zdecydowaną większość spraw i nie zmieni tego jeden wyrok Sądu Najwyższego, który jest odmienny od  ugruntowanej linii orzeczniczej.

Czy frankowicze uzyskają odszkodowanie za niezgodny z prawem europejskim wyrok Sądu Najwyższego?

Sprawa trafi do Sądu Apelacyjnego w Warszawie celem ponownego rozpoznania. Ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy dopiero zapadnie. Dodatkowo może wydarzyć się tak, że sprawa trafi przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kredytobiorcy zaś będą mogli dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. Państwo ponosi bowiem odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek wyroków sprzecznych z prawem Unii Europejskiej oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?
W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie...