SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący kredytu CHF

Kontrowersyjny wyrok sądu

W dniu 19 września 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie o sygn. II CSKP 1627/22, która dotyczyła kredytu frankowego dawnego Polbanku (obecnie Raiffeisen Bank International AG). Powyższym wyrokiem Sąd Najwyższy uwzględnił kasację banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na mocy którego umowa kredytowa została uznana za nieważną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zastąpienie wadliwej klauzuli przeliczeniowej średnim kursem NBP lub kursem rynkowym. Na innym stanowisku stoi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w licznych wyrokach stwierdził brak możliwości modyfikowaniu lub uzupełnianiu umów frankowych przez sądy. Czy frankowicze powinni się obawiać zmiany kierunku linii orzeczniczej?

Sprawdź również: Bank BPH kredyty frankowe

Kontrowersyjny wyrok SN nie zmieni korzystnej linii orzeczniczej dla frankowiczów

Powyższy wyrok Sądu Najwyższego jest sprzeczny z dotychczasowym orzecznictwem TSUE, z innymi wyrokami i uchwałami Sądu Najwyższego oraz z tysiącami wyroków sądów powszechnych. Aktualna linia orzecznicza uznaje za niedopuszczalną ingerencję sądu w zapisy umów. Frankowicze wygrywają z bankami zdecydowaną większość spraw i nie zmieni tego jeden wyrok Sądu Najwyższego, który jest odmienny od  ugruntowanej linii orzeczniczej.

Czy frankowicze uzyskają odszkodowanie za niezgodny z prawem europejskim wyrok Sądu Najwyższego?

Sprawa trafi do Sądu Apelacyjnego w Warszawie celem ponownego rozpoznania. Ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy dopiero zapadnie. Dodatkowo może wydarzyć się tak, że sprawa trafi przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kredytobiorcy zaś będą mogli dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. Państwo ponosi bowiem odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek wyroków sprzecznych z prawem Unii Europejskiej oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....