Kredyty frankowe wyroki

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Kredyty frankowe wyroki

Spis treści:

W sprawach frankowych, w dalszym ciągu, konsekwentnie, coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego. Z informacji ujętych w dostępnych statystykach wynika, że w ostatnich latach do sądów wpłynęło co najmniej kilkaset tysięcy spraw frankowych. Czy ktoś z frankowiczów wygrał z bankiem?

Wyroki frankowe w 2022, w zdecydowanej większości, były korzystne dla kredytobiorców frankowych. Częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa kończy się obecnie ok. 90-95% spraw. Tylko w roku 2022 na 9 596 wyroków frankowych aż 9 320 skończyło się pozytywnym dla kredytobiorców rozstrzygnięciem sądu.

Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej. Zdarzają się również wyroki orzekające o przewalutowaniu kredytu we frankach.

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego?

Osoby wahające się, czy warto złożyć pozew frankowy z pewnością chcą wiedzieć, czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego? Jak zostało już wyżej wskazane, znakomita większość spraw kończy się uwzględnieniem powództwa frankowego, co umożliwia odzyskanie pieniędzy z kredytu frankowego.

Wśród korzystnych dla frankowiczów wyroków znaczna część dotyczy unieważnienia umowy kredytu frankowego. W wypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego przez sąd, konsekwencją uprawomocnienia się takiego orzeczenia będzie konieczność zwrotu przez strony umowy wzajemnych świadczeń. Tym samym kredytobiorca może żądać od banku zwrotu wszystkich wpłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego.

Co z kredytami frankowymi w 2023 r.?

Sytuacja prawna frankowiczów w 2023 r. jest analogiczna jak w latach poprzednich. W dalszym ciągu w sprawach frankowych w 2023 r. zapadają korzystne wyroki. W sądach rozpoznawana jest znaczna ilość spraw o unieważnienie umów frankowych bądź stwierdzenie nieważności poszczególnych zapisów umów na kredyt we frankach. Przeważająca liczba spraw kończy się wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców frankowych. Odsetek spraw wygranych przez frankowiczów jest analogiczny jak w latach poprzednich i wynosi ponad 90%.

W chwili obecnej brak jest jakichkolwiek przesłanek, z których wynikać mogłoby, że sytuacja frankowiczów w 2023 r. ulegnie pogorszeniu. Linia orzecznicza sądów w sprawach unieważnienia kredytu jest zasadniczo utrwalona, a kredytobiorcy frankowi mają coraz większą świadomość przysługujących im praw. Należy więc spodziewać się, że rok 2023 będzie nie mniej pomyślny dla kredytobiorców niż miniony 2022, w którym to odnotowaliśmy rekordową liczbę wygranych spraw frankowych.

Inflacja a kredyt frankowy

Tak naprawdę obecnie największym zagrożeniem dla kredytobiorców frankowych jest utrzymująca się niezmiennie wysoka inflacja. Z pozoru mogłoby wydawać się, że rosnąca inflacja nie ma bezpośredniego przełożenia na sytuację kredytobiorców frankowych w Polsce. Kredyty frankowe nie są bowiem zależne od stawki WIBOR, która wzrasta wraz z podnoszeniem stóp procentowych na skutek rosnącej inflacji.

W rzeczywistości jednak postępująca inflacja oddziałuje na kredyty frankowe i w istotny sposób może pogarszać sytuację kredytobiorców. Związane jest to z decyzjami Szwajcarskiego Banku Centralnego w przedmiocie podwyższenia stóp procentowych. Ostatnia taka podwyżka, o 50 pb. miała miejsce w marcu 2023 r. Wzrost stóp procentowych w Szwajcarii przekłada się natomiast bezpośrednio na wzrost oprocentowania kredytów frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 27 kwietnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF