SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyty frankowe wyroki

Kredyty frankowe wyroki

W sprawach frankowych, w dalszym ciągu, konsekwentnie, coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego. Z informacji ujętych w dostępnych statystykach wynika, że w ostatnich latach do sądów wpłynęło co najmniej kilkaset tysięcy spraw frankowych. Czy ktoś z frankowiczów wygrał z bankiem?

Wyroki frankowe w 2022, w zdecydowanej większości, były korzystne dla kredytobiorców frankowych. Częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa kończy się obecnie ok. 90-95% spraw. Tylko w roku 2022 na 9 596 wyroków frankowych aż 9 320 skończyło się pozytywnym dla kredytobiorców rozstrzygnięciem sądu.

Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej. Zdarzają się również wyroki orzekające o przewalutowaniu kredytu we frankach.

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego?

Osoby wahające się, czy warto złożyć pozew frankowy z pewnością chcą wiedzieć, czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego? Jak zostało już wyżej wskazane, znakomita większość spraw kończy się uwzględnieniem powództwa frankowego, co umożliwia odzyskanie pieniędzy z kredytu frankowego.

Wśród korzystnych dla frankowiczów wyroków znaczna część dotyczy unieważnienia umowy kredytu frankowego. W wypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego przez sąd, konsekwencją uprawomocnienia się takiego orzeczenia będzie konieczność zwrotu przez strony umowy wzajemnych świadczeń. Tym samym kredytobiorca może żądać od banku zwrotu wszystkich wpłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego.

Co z kredytami frankowymi w 2023 r.?

Sytuacja prawna frankowiczów w 2023 r. jest analogiczna jak w latach poprzednich. W dalszym ciągu w sprawach frankowych w 2023 r. zapadają korzystne wyroki. W sądach rozpoznawana jest znaczna ilość spraw o unieważnienie umów frankowych bądź stwierdzenie nieważności poszczególnych zapisów umów na kredyt we frankach. Przeważająca liczba spraw kończy się wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców frankowych. Odsetek spraw wygranych przez frankowiczów jest analogiczny jak w latach poprzednich i wynosi ponad 90%.

W chwili obecnej brak jest jakichkolwiek przesłanek, z których wynikać mogłoby, że sytuacja frankowiczów w 2023 r. ulegnie pogorszeniu. Linia orzecznicza sądów w sprawach unieważnienia kredytu jest zasadniczo utrwalona, a kredytobiorcy frankowi mają coraz większą świadomość przysługujących im praw. Należy więc spodziewać się, że rok 2023 będzie nie mniej pomyślny dla kredytobiorców niż miniony 2022, w którym to odnotowaliśmy rekordową liczbę wygranych spraw frankowych.

Inflacja a kredyt frankowy

Tak naprawdę obecnie największym zagrożeniem dla kredytobiorców frankowych jest utrzymująca się niezmiennie wysoka inflacja. Z pozoru mogłoby wydawać się, że rosnąca inflacja nie ma bezpośredniego przełożenia na sytuację kredytobiorców frankowych w Polsce. Kredyty frankowe nie są bowiem zależne od stawki WIBOR, która wzrasta wraz z podnoszeniem stóp procentowych na skutek rosnącej inflacji.

W rzeczywistości jednak postępująca inflacja oddziałuje na kredyty frankowe i w istotny sposób może pogarszać sytuację kredytobiorców. Związane jest to z decyzjami Szwajcarskiego Banku Centralnego w przedmiocie podwyższenia stóp procentowych. Ostatnia taka podwyżka, o 50 pb. miała miejsce w marcu 2023 r. Wzrost stóp procentowych w Szwajcarii przekłada się natomiast bezpośrednio na wzrost oprocentowania kredytów frankowych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...