SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kto wygrywa sprawy frankowe?

Data ostatniej aktualizacji:

Kto wygrywa sprawy frankowe?

Na przestrzeni lat kilkaset tysięcy (niektóre źródła podają niemal milion) osób zaciągnęło kredyt we franku szwajcarskim. Istotna część z kredytobiorców frankowych zdecydowała się na wniesienie sprawy do sądu przeciwko bankowi. Próbując odpowiedzieć na pytanie kto wygrywa sprawy frankowe, można wskazać, że (przynajmniej w części) sprawy frankowe wygrywa zdecydowana większość kredytobiorców.

Sprawy frankowe a wygrane

Sprawy, w których frankowicze przegrywają w sądzie stanowią niewielki odsetek ogółu postępowań wszczętych z pozwów kredytobiorców frankowych. Głównymi przyczynami, dlaczego frankowicze przegrywają są najczęściej sytuacje, gdy umowa została zawarta nie z kredytobiorcą-konsumentem, a przedsiębiorcą w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zdarza się również, że frankowicze przegrywają w sądzie gdy wykaże się im, że kwestionowane przez nich zapisy umowne były z nimi indywidualnie negocjowane lub też, że w dacie zawarcia umowy kredytu we frankach legitymowali się wykształceniem ekonomicznym, finansowym, czy pokrewnym.

Raz jeszcze trzeba przy tym podkreślić, że obecnie sytuacje, w której frankowicze przegrywają w sądzie nie zdarzają się często, a zdecydowana większość postępowań kończy się wygraniem sprawy frankowej.

Ile spraw wygrali frankowicze?

Na wstępie warto zauważyć, że liczba wyroków w sprawach frankowych w ostatnim czasie znacząco się zwiększyła. Trend taki obserwujemy już od kilku lat o ile jednak w roku 2020 wydano ok. 950 wyroków, w 2021 r. już 2780, o tyle tylko w pierwszym półroczu 2022 r. zapadło co najmniej 4 000 wyroków w sprawach frankowych (zgodnie z szacunkami Votum Robin Lawyers).

Ile spośród tych spraw wygrali frankowicze? Zgodnie z publikowanymi szacunkami zdecydowana większość postępowań kończy się wygraną sprawy frankowej przez kredytobiorcę. Według dostępnych danych częściowym lub całkowitym uwzględnieniem powództwa kończy się obecnie ok. 90-95% spraw. Statystycznie w sprawach frankowych zdecydowana większość wyroków uwzględniających powództwo kredytobiorców dotyczyła unieważnienia umowy kredytowej.

Które banki najczęściej przegrywają z kredytobiorcami?

Odpowiadając na pytanie, które banki najczęściej przegrywają z kredytobiorcami, wskazać można, że statystycznie te, które są przez nich najczęściej pozywane.  Najczęściej pozywanymi są natomiast banki, które mają największy portfel kredytów frankowych.

Przegrana banku z kredytobiorcami zależy jednak również od innych czynników. Z pewnością częściej przegrywają z kredytobiorcami banki, które stosowały w swoich umowach większą liczbę klauzul wpisanych obecnie do rejestru jako klauzule niedozwolone. Podobnie, ze statystycznego punktu widzenia, na ilość przegranych spraw może mieć wpływ rodzaj mechanizmu przeliczeniowego stosowanego przez poszczególne banki. Im bardziej jest on skomplikowany, tym dłużej trwa postępowanie co wpływa na intensywność zapadania wyroków przeciwko konkretnym bankom.

Statystycznie najwięcej spraw frankowych, a tym samym najwięcej przegranych spraw z kredytobiorcami, wytoczono przeciwko PKO BP S.A. oraz Mbank S.A. (w obydwu przypadkach ponad 17 000 spraw), a podium zamyka Millenium S.A. (zgodnie z dostępnymi danymi ponad 16 000 spraw w sądach).

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...