Nabici we franki opinie

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
sprawy frankowe

Spis treści:

Kredytobiorcy, którzy posiadają umowy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich są w ponad 90% na wygranej pozycji w sporach sądowych. Z tego powodu coraz częściej kolejni Frankowicze decydują się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jak do tej pory, sądy nigdy nie wydawały tak wiele wyroków uwzględniających roszczenia kredytobiorców. Czy jednak wygranie sprawy frankowej jest teraz takie oczywiste? Czy opinie, że „nabici we franki” zawsze wygrywają w sądzie są prawdziwe?

Kto przegrywa sprawy frankowe?

Obecnie aż 97 na 100 spraw frankowych kończy się wygraną Frankowiczów. Nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta uległa zmianie. Kolejni Frankowicze decydują się na proces sądowy z bankiem.

Najwięcej spraw frankowych, bo ponad 90% przegrał Raiffeisen Bank,  Bank Millennium, Getin Bank. W przypadku takich banków jak Santander oraz mBank liczba przegranych spraw frankowych nie przekracza 90%. Z kolei w przypadku banku PKO Bank Polski liczba przegranych spraw frankowych opiewa na 80%. 

Kredyty frankowe stanowią dla banków duży kłopot, są one bowiem zmuszone do utrzymywania bardzo dużych rezerw finansowych przeznaczonych na prowadzenie postępowań sądowych.

Odfrankowanie kredytu

Odfrankowienie kredytu to częściowe unieważnienie umowy kredytu frankowego. Umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, tj. klauzule sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.  Kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm w umowie zostaje zwrócona kredytobiorcy wygrywającemu z bankiem. Odfrankowienie dotyczy zarówno przeszłych, jak i przyszłych rat, z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad.

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z tym, że umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń, tj. bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu. Rozwiązanie to jest korzystne dla Frankowicza, ponieważ musi oddać tylko kapitał rzeczywiście wypłacony przez bank – bez odsetek, opłat lub prowizji.

Jak długo trwa sprawa frankowa w sądzie?

Na pytanie jak długo trwa sprawa frankowa w sądzie, nie ma konkretnej odpowiedzi. Wskazać należy, że sprawy są rozpoznawane w kolejności ich wpływu do sądu. Z uwagi na dużą liczbę spraw frankowych termin rozpatrzenia sprawy ulega wydłużeniu. Długość trwania sprawy frankowej w sądzie zależy od różnych czynników, między innymi takich jak: obciążenia sądu, decyzji sądu co do przeprowadzenia zgłoszonych dowodów, tego czy świadkowie stawiają się na rozprawy, przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego oraz wielu innych. Zauważyć należy, że w mniejszych miastach okresy oczekiwania na termin rozprawy są krótsze niż w Warszawie.

W przypadku niekorzystnego dla banku wyroku sądu pierwszej instancji, należy spodziewać się, że bank złoży apelację. Dla banku korzystne jest bowiem przedłużanie postępowania sądowego. Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd drugiej instancji trwa zazwyczaj około 1 – 1,5 roku. Dlatego też decydując się na walkę z bankiem w sądzie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 1 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF