SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozew a spłacony kredyt frankowy

Data ostatniej aktualizacji:

Spłacony kredyt frankowy a pozew

Powszechnie wiadomo, że coraz więcej kredytobiorców frankowych dochodzi swoich praw przed sądami. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, co z frankowiczami, którzy spłacili już kredyt? Czy wcześniejsza spłata kredytu frankowego uniemożliwia wniesienie pozwu? Spłacony kredyt frankowy nie jest przeszkodą do skutecznego wniesienia pozwu przeciwko bankowi. Spłacenie kredytu nie wyklucza więc stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego. 

Pozew frankowy po spłacie

Pozwanie banku po spłacie kredytu jest jak najbardziej możliwe. Skoro wiemy już, że wcześniejsza spłata kredytu nie przeszkadza we wniesieniu pozwu przeciwko bankowi warto wskazać po krótce o co można wnosić składając pozew frankowy.

Roszczenia pozwu opierają się najczęściej od dwa alternatywne żądania. Los sprawy frankowej w dużej mierze zależy od tego, co stanie się z umową po usunięciu z nich klauzul niedozwolonych.

Kredyt we frankach pozew – roszczenia

Najszerszym roszczeniem, o które można wnosić w pozwie frankowym jest żądanie unieważnienia umowy kredytu frankowego. Sąd stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego, jeżeli uzna, że po wyeliminowaniu z niej klauzul niedozwolonych umowa nie może istnieć samodzielnie.

W wypadku stwierdzenia nieważności umowy traktuje się ją jako nigdy nie zawartą. W konsekwencji strony zwracają sobie świadczone wcześniej świadczenia. Na skutek stwierdzenia nieważności umowy wygasa również ustanowiona hipoteka zabezpieczająca unieważnioną umowę. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają stwierdzenie nieważności nawet spłaconego kredytu frankowego.

W przypadku gdy unieważnienie kredytu nie jest możliwe w pozwie frankowym można wnosić o tzw. odfrankowienie umowy.

Jeżeli sąd uzna, że po usunięciu klauzul niedozwolonych umowa jest w dalszym ciągu ważna, to uwzględniając zgłoszony w pozwie frankowym wniosek, usunie z jej treści wszystkie postanowienia dotyczące waluty franka szwajcarskiego. Postanowienia takie zostają zastąpione innymi, tak by umowa kredytu przekształciła się niejako w kredyt złotówkowy. W przypadku roszczenia o odfrankowienie możliwym jest pozwanie banku po spłacie kredytu frankowego.

Klauzule abuzywne przykłady - co to jest?

Spłacony kredyt frankowy a pozew przedawnienie

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy przedawnia się pozew o spłacony kredyt bankowy?

Co do zasady roszczenia z kredytu frankowego przedawniają się oddzielnie w stosunku do każdej z rat. Raty kredytu zapłacone do lipca 2018 r. przedawniają się w terminach 10 lat, raty uiszczone po tym terminie przedawniają się w okresie 6 lat.

Powyższe niekoniecznie musi oznaczać, że spłacony przed laty kredyt frankowu uległ przedawnieniu zgodnie z w/w terminami ogólnymi. W dniu 10 czerwca 2021 r. TSUE wydał bowiem niezwykle korzystne orzeczenie (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19). Zgodnie z jego treścią niedopuszczalne jest, aby początek biegu terminu przedawnienia miał uniemożliwiać konsumentowi skuteczną ochronę w wypadku, gdy termin ten mógłby upłynąć, zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie kredytu. 

TSUE przesunął bieg rozpoczęcia terminu przedawnienia do momentu, w którym kredytobiorca dowiedział się o możliwym zastosowaniu niedozwolonych klauzul w jego umowie kredytu. Stanowisko takie jest korzystne dla kredytobiorców i powoduje, że nawet w sytuacji gdy kredyt został spłacony wiele lat wciąż istnieje szansa, że roszczenia z niego przysługujące nie zostały przedawnione, a tym samym w dalszym ciągu możliwym jest pozwanie banku po spłacie kredytu.

Kredyt frankowy pozew – ile można odzyskać z kredytu frankowego

Bez szczegółowej analizy konkretnej sprawy trudno jest z góry założyć ile można odzyskać z kredytu frankowego po wniesieniu sprawy do sądu. Zależy to od wielu czynników. W pierwszej kolejności jaka była kwota udzielonego kredytu, ile rat zostało spłaconych i w jakiej wysokości, na co zostały zaliczone raty (kapitał, czy odsetki). Niemniej ważnym jest kwestia w jakim banku zawarta została umowa i jakie postanowienia zawiera.

Warto wyliczyć potencjalne korzyści z unieważnienia umowy korzystając z kalkulatora frankowego.

Autor: r. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...