Spłacony kredyt frankowy a pozew

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Spłacony kredyt frankowy a pozew

Spis treści:

Powszechnie wiadomo, że coraz więcej kredytobiorców frankowych dochodzi swoich praw przed sądami. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, co z frankowiczami, którzy spłacili już kredyt? Czy wcześniejsza spłata kredytu frankowego uniemożliwia wniesienie pozwu? Wcześniejsza spłata kredytu nie stoi na przeszkodzie do skutecznego wniesienia pozwu przeciwko bankowi. Spłacenie kredytu nie wyklucza więc stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego. 

Pozew frankowy o co wnosić

Skoro wiemy już, że wcześniejsza spłata kredytu nie przeszkadza we wniesieniu pozwu przeciwko bankowi warto wskazać po krótce o co można wnosić składając pozew frankowy. Roszczenia pozwu opierają się najczęściej od dwa alternatywne żądania. Los sprawy frankowej w dużej mierze zależy od tego, co stanie się z umową po usunięciu z nich klauzul niedozwolonych.

Najszerszym roszczeniem, o które można wnosić w pozwie frankowym jest żądanie unieważnienia umowy kredytu frankowego. Sąd stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego, jeżeli uzna, że po wyeliminowaniu z niej klauzul niedozwolonych umowa nie może istnieć samodzielnie. W wypadku stwierdzenia nieważności umowy traktuje się ją jako nigdy nie zawartą. W konsekwencji strony zwracają sobie świadczone wcześniej świadczenia. Na skutek stwierdzenia nieważności umowy wygasa również ustanowiona hipoteka zabezpieczająca unieważnioną umowę. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają stwierdzenie nieważności nawet spłaconego kredytu frankowego.

W przypadku gdy unieważnienie kredytu nie jest możliwe w pozwie frankowym można wnosić o tzw. odfrankowienie umowy. Jeżeli sąd uzna, że po usunięciu klauzul niedozwolonych umowa jest w dalszym ciągu ważna, to uwzględniając zgłoszony w pozwie frankowym wniosek, usunie z jej treści wszystkie postanowienia dotyczące waluty franka szwajcarskiego. Postanowienia takie zostają zastąpione innymi, tak by umowa kredytu przekształciła się niejako w kredyt złotówkowy. W przypadku roszczenia o odfrankowienie możliwym jest pozwanie banku po spłacie kredytu frankowego.

Spłacony kredyt bankowy a pozew przedawnienie

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy przedawnia się pozew o spłacony kredyt bankowy?

Co do zasady roszczenia z kredytu frankowego przedawniają się oddzielnie w stosunku do każdej z rat. Raty kredytu zapłacone do lipca 2018 r. przedawniają się w terminach 10 lat, raty uiszczone po tym terminie przedawniają się w okresie 6 lat. Powyższe niekoniecznie musi oznaczać, że spłacony przed laty kredyt frankowu uległ przedawnieniu zgodnie z w/w terminami ogólnymi. W dniu 10 czerwca 2021 r. TSUE wydał bowiem niezwykle korzystne orzeczenie (sprawy połączone C-776/19 od C-782/19). Zgodnie z jego treścią niedopuszczalne jest, aby początek biegu terminu przedawnienia miał uniemożliwiać konsumentowi skuteczną ochronę w wypadku, gdy termin ten mógłby upłynąć, zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie kredytu. 

TSUE przesunął bieg rozpoczęcia terminu przedawnienia do momentu, w którym kredytobiorca dowiedział się o możliwym zastosowaniu niedozwolonych klauzul w jego umowie kredytu. Stanowisko takie jest korzystne dla kredytobiorców i powoduje, że nawet w sytuacji gdy kredyt został spłacony wiele lat wciąż istnieje szansa, że roszczenia z niego przysługujące nie zostały przedawnione, a tym samym w dalszym ciągu możliwym jest pozwanie banku po spłacie kredytu.

Ile można odzyskać z kredytu frankowego

Bez szczegółowej analizy konkretnej sprawy trudno jest z góry założyć ile można odzyskać z kredytu frankowego po wniesieniu sprawy do sądu. Zależy to od wielu czynników. W pierwszej kolejności jaka była kwota udzielonego kredytu, ile rat zostało spłaconych i w jakiej wysokości, na co zostały zaliczone raty (kapitał, czy odsetki). Niemniej ważnym jest kwestia w jakim banku zawarta została umowa i jakie postanowienia zawiera. Czy możliwym jest unieważnienie kredytu, czy też jedynie jego odfrankowienie.

Autor: R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF