SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

​​​Uchwała frankowa – co oznacza dla frankowiczów?

Data ostatniej aktualizacji:

Uchwała frankowa - co oznacza dla frankowiczów?

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Zapadłe orzeczenie ma wpływ na sprawy frankowiczów. Co mówi tzw. uchwała frankowa? Czy frankowicze mają powody do obaw? Uspokajamy, po wyroku SN stanowisko frankowiczów jest jeszcze mocniejsze.

Czego dotyczy wyrok Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 roku?

Najważniejsze wnioski płynące z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25.04.2024 r. (III CZP 25/22):

  • Postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej nie może być zastąpione innym postanowieniem określającym kurs waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów (np. średni kurs NBP),
  • Umowa bez wskazanych powyżej postanowień nieuczciwych nie może dalej obowiązywać. Sąd Najwyższy opowiedział się za ustaleniem nieważności takiej umowy kredytu.
  • W przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron. A zatem po raz kolejny wygrała tzw. teoria dwóch kondykcji.
  • Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował wobec banku związanie postanowieniami umowy.
  • Nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.
Na czym polega afera Frankowiczów

Co oznacza wyrok SN z 25 kwietnia 2024 dla frankowiczów?

Tezy zawarte w najnowszym wyroku Sądu Najwyższego nie zaskakują. Wyrok nie pozostaje jednak bez wpływu na sytuację frankowiczów. Ta bowiem po wyroku Sądu Najwyższego została umocniona. Można pokusić się o stwierdzenie, że linia orzecznicza w sprawach frankowych jest już ukształtowana i bardziej przewidywalna. Powinno to przekonać tych, którzy dotychczas nie podważyli ważności swojej umowy kredytu frankowego, do podjęcia działań. Kwietniowy wyrok Sądu Najwyższego może także przyczynić się do szybkości postępowań sądowych, bo jedynie to stanowi dla sądów obecnie problem. Ogrom spraw frankowych w sądach sprawia, że sędziowie ze względu na dużą liczbę spraw w referacie nie są w stanie tak szybko jak chcieliby tego kredytobiorcy zakończyć postępowań.  Korzyści z unieważnienia umowy kredytu frankowe są jednak warte nawet kilkuletniego postępowania sądowego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odsetki w procesach frankowych

Odsetki w procesach frankowych
Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – co z pozwami banków?
Obecnie przed sądami toczy się wiele spraw nie tylko z powództwa kredytobiorców, ale także banków. Banki jeszcze nie tak dawno...

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych

Sądy nadal odnotowują duży napływ spraw frankowych
Frankowicze nadal chętnie składają pozwy do sądów. Nic w tym dziwnego, bowiem masowo wygrywają oni z bankami. Co więcej, najnowszy...