SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego polega na cyklicznych nadpłatach, czyli spłaty kwoty wyższej niż wynika to z raty kredytu lub przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego w całości, która skutkuje zakończeniem umowy. W celu wcześniejszej spłaty kredytu należy złożyć wniosek do banku. Czy wcześniejsza spłata kredytu jest rozwiązaniem korzystnym dla kredytobiorcy frankowego? Jak dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu – co powinien zawierać?

W celu dokonania wcześniejszej spłaty lub częściowej nadpłaty należy złożyć wniosek do banku wskazując:

  • datę spłaty i zapewniając na ten dzień wystarczające środki na rachunku bankowym,  
  • numer konta, z którego zostanie pobrana nadpłata,
  •  numer rachunku kredytowego,
  • zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, gdy są naliczane, np. prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • informację, czy chcesz pozostawić, czy skrócić okres kredytowania.

Wniosek najczęściej można pobrać z bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej konkretnego banku. Zaznaczyć należy, że niektóre banki w celu sfinalizowanie formalności wymagają wizyty w oddziale banku.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach – zastrzeżenie zwrotu

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu frankowego, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to w formie pisemnej. Ułatwi to udowodnienie powyższej czynności w postępowaniu sądowym. Zastrzeżenie musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia. W praktyce kredytobiorca najpóźniej w chwili wysyłania przelewu, stanowiącego spłatę kredytu powinien zastrzec jej zwrot. 

Wcześniejsza spłata kredytu czy pozew o unieważnienie

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego to nie jedyny sposób uwolnienia się od zobowiązania. W niektórych umowach występują klauzule abuzywne, czyli postanowienia umowne, które są niedozwolone w obrocie z konsumentem i skutkują unieważnieniem umowy. Zatem kredytobiorcy chcący pozbyć się kredytu frankowego powinni rozważyć wszystkie opcje. Pierwszym krokiem jest skonsultowanie z prawnikiem, czy zawarta umowa kredytowa zawiera postanowienia abuzywne, a jeśli tak to czy można z tym coś zrobić.

Podkreślić należy, że wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Pozew w sprawie frankowej dotyczący w całości spłaconego kredytu będzie się różnił od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Ze względu na stopień skomplikowania warto powierzyć swoją sprawę frankową kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tym zakresie. Kancelaria frankowa pomoże skierować sprawę do sądu, wyjaśni jak wygląda rozprawa frankowa między innymi jakie mogą paść pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego skutkuje szybszym pozbyciem się zobowiązania kredytowego.  Mimo, że postępowanie w sprawie unieważnienia umowy kredytu potrwa dłużej, korzyści dla kredytobiorcy będą większe. Ile trwa sprawa frankowa możesz dowiedzieć z innego artykuły na naszej stronie, z kolei wysokość korzyści jakie możesz uzyskać wygrywając proces z bankiem wyliczysz dzięki kalkulatorowi Frankowicza.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...