SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu

Data ostatniej aktualizacji:

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego polega na cyklicznych nadpłatach, czyli spłaty kwoty wyższej niż wynika to z raty kredytu lub przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego w całości, która skutkuje zakończeniem umowy. W celu wcześniejszej spłaty kredytu należy złożyć wniosek do banku. Czy wcześniejsza spłata kredytu jest rozwiązaniem korzystnym dla kredytobiorcy frankowego? Jak dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu – co powinien zawierać?

W celu dokonania wcześniejszej spłaty lub częściowej nadpłaty należy złożyć wniosek do banku wskazując:

  • datę spłaty i zapewniając na ten dzień wystarczające środki na rachunku bankowym,  
  • numer konta, z którego zostanie pobrana nadpłata,
  •  numer rachunku kredytowego,
  • zgodę na poniesienie dodatkowych kosztów w związku z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, gdy są naliczane, np. prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • informację, czy chcesz pozostawić, czy skrócić okres kredytowania.

Wniosek najczęściej można pobrać z bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej konkretnego banku. Zaznaczyć należy, że niektóre banki w celu sfinalizowanie formalności wymagają wizyty w oddziale banku.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach – zastrzeżenie zwrotu

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu frankowego, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to w formie pisemnej. Ułatwi to udowodnienie powyższej czynności w postępowaniu sądowym. Zastrzeżenie musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia. W praktyce kredytobiorca najpóźniej w chwili wysyłania przelewu, stanowiącego spłatę kredytu powinien zastrzec jej zwrot. 

Wcześniejsza spłata kredytu czy pozew o unieważnienie

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego to nie jedyny sposób uwolnienia się od zobowiązania. W niektórych umowach występują klauzule abuzywne, czyli postanowienia umowne, które są niedozwolone w obrocie z konsumentem i skutkują unieważnieniem umowy. Zatem kredytobiorcy chcący pozbyć się kredytu frankowego powinni rozważyć wszystkie opcje. Pierwszym krokiem jest skonsultowanie z prawnikiem, czy zawarta umowa kredytowa zawiera postanowienia abuzywne, a jeśli tak to czy można z tym coś zrobić.

Podkreślić należy, że wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Pozew w sprawie frankowej dotyczący w całości spłaconego kredytu będzie się różnił od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Ze względu na stopień skomplikowania warto powierzyć swoją sprawę frankową kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tym zakresie. Kancelaria frankowa pomoże skierować sprawę do sądu, wyjaśni jak wygląda rozprawa frankowa między innymi jakie mogą paść pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.

Wcześniejsza spłata kredytu frankowego skutkuje szybszym pozbyciem się zobowiązania kredytowego.  Mimo, że postępowanie w sprawie unieważnienia umowy kredytu potrwa dłużej, korzyści dla kredytobiorcy będą większe. Ile trwa sprawa frankowa możesz dowiedzieć z innego artykuły na naszej stronie, z kolei wysokość korzyści jakie możesz uzyskać wygrywając proces z bankiem wyliczysz dzięki kalkulatorowi Frankowicza.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...