SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego? Czy się opłaca?

Data ostatniej aktualizacji:

Spłata kredytu hipotecznego we frankach

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego odnosi się do sytuacji, gdy pożyczkobiorca decyduje się spłacić całość lub część pozostałego do spłaty kredytu przed terminem wyznaczonym w umowie kredytowej. Przed dokonaniem wcześniejszej spłaty lub nadpłaty warto zajrzeć do swojej umowy kredytowej lub skontaktować się z pracownikiem banku, w celu zweryfikowania warunków wcześniejszej spłaty kredytu oraz ewentualnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą.

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem – korzyści

Największą korzyścią spłaty kredytu frankowego przed terminem jest komfort psychiczny, jaki odzyskuje kredytobiorca. Kredytobiorca pozbywa się bowiem toksycznego kredytu. Spłacając w całości kredyt, zwiększa się również zdolność kredytowa, a w konsekwencji szansa na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań kredytowych.

Podkreślić należy, że wcześniejsza spłata całości kredytu frankowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń wobec banku na drodze sądowej w związku z wadliwością umowy kredytu. Pozew w sprawie frankowej dotyczący w całości spłaconego kredytu będzie się różnił od pozwu, gdzie kredyt nie został jeszcze spłacony. Ze względu na stopień skomplikowania warto powierzyć swoją sprawę frankową kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w tym zakresie. 

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Spłata kredytu hipotecznego wcześniej często wiąże się z obowiązkiem zapłacenia prowizji. Dla kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, udzielonych po wejściu w życie nowych przepisów, tj. po lipcu 2017 roku, prowizja za przedterminową spłatę może być nakładana jedynie w czasie 3 lat od daty rozpoczęcia spłaty kredytu. Spłata wcześniejsza kredytu hipotecznego po okresie 3 lat zawsze jest bezpłatna. Prowizja za wcześniejszą spłatę może wynosić maksymalnie 3% wartości dotychczasowej spłaconej kwoty, ale nie może być wyższa niż suma kwoty odsetek naliczonych od spłacenia kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy warto wcześniej spłacić kredyt we frankach?

Wcześniejszej spłaty kredytu można dokonać jednorazową wpłatą pokrywającą całość zadłużenia lub cyklicznymi nadpłatami dokonywanymi przez kredytobiorcę. Nadpłata kredytu hipotecznego polega na wpłaceniu do banku większej kwoty niż wynikałoby to z aktualnego harmonogramu spłaty kredytu hipotecznego.

W przypadku kredytów walutowych opłaca się nadpłacić kredyt, gdy kurs danej waluty jest relatywnie niski. Najlepiej, żeby kurs ten był równy lub niższy kursowi z daty zawarcia umowy z bankiem.

Wcześniejsza spłata kredytu we frankach byłaby opłacalna, gdyby możliwa była spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Niestety jest to niemożliwe, a obecny kurs franka szwajcarskiego jest znacznie wyższy niż jego wartość w dacie, w której większość kredytobiorców podpisywała umowy kredytowe.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, nadpłata kredytu frankowego nie jest obecnie opłacalnym rozwiązaniem. W praktyce, nadpłata kredytu przy obecnym kursie franka szwajcarskiego powiększyłaby zysk banku, a nie kredytobiorcy. W związku z różnicami kursowymi wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się ze stratą kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Analitycy finansowi wskazują, że obecnie wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego we frankach to większy zysk banku niż frankowicza.

Spłata kredytu hipotecznego we frankach – zastrzeżenie zwrotu

Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu frankowego, warto zastrzec jej zwrot. Zastrzeżenie zwrotu jest oświadczeniem woli i może być wyrażone w dowolny sposób, jednak zdecydowanie najlepiej uczynić to w formie pisemnej. Zastrzeżenie to musi być dokonane najpóźniej w momencie spełnienia nienależnego świadczenia. W praktyce kredytobiorca najpóźniej w chwili wysyłania przelewu, stanowiącego spłatę kredytu powinien zastrzec jej zwrot. 

Skorzystaj z kalkulatora wcześniejszej spłaty kredytu frankowego

Chcąc dowiedzieć ile zaoszczędzisz spłacając wcześniej kredyt hipoteczny a ile zyskasz unieważniając umowę kredytu frankowe za wcześniejszą spłatę kredytu możesz skorzystać z kalkulatora, który wyliczy Twój zysk. Dzięki kalkulatorom możesz porównać swój potencjały zysk w zależności od rozwiązania które wybierzesz.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...