SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zaświadczenie o kredycie frankowym jako dowód w sądzie

Data ostatniej aktualizacji:

Zaświadczenie o kredycie frankowym jako dowód w sądzie

Wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF — konieczny krok w drodze do pozwania banku

Zaświadczenie o kredycie frankowym jest obligatoryjnym punktem w drodze do pozwania banku, bowiem stanowi ono dowód, że przez cały czas trwania kredytu frankowicz uiszczał niesłusznie naliczane raty. Można je otrzymać poprzez wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF, który powinno złożyć się w banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Dyspozycję o zaświadczenie frankowicze mogą złożyć za pomocą listu poleconego najlepiej za potwierdzeniem odbioru bądź mogą udać się do dowolnego oddziału banku i zrobić to osobiście. Warto pamiętać, że niektóre banki pozwalają na internetowe złożenie wniosku, co z pewnością pozwoli niejednej osobie zaoszczędzić czas. 

Kredyt frankowy zaświadczenie z banku — co powinno się w nim znaleźć? 

Zaświadczenie z banku o spłacie kredytu powinno zawierać kilka kluczowych informacji, a mianowicie:

 • kwoty wypłaconych przez bank transz kredytu wyrażone w CHF oraz w PLN wraz ze wskazaniem daty wypłaty i kursu, po którym poszczególne transze zostały wypłacone;
 • informacje o wysokości wpłaconych przez kredytobiorcę rat kredytu z podziałem na ratę kapitałową oraz odsetkową, które określone są dokładną datę dokonania wpłaty oraz kursem CHF, po którym zostały przeliczone; 
 • informację o wszelkich innych płatnościach okołokredytowych, np. prowizje lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (tj. UNWW);
 • wysokość oprocentowania, które było stosowane przez bank podczas trwania umowy frankowej wraz z uwzględnieniem wszelkich zmian; 
 • pozostałe do spłaty zadłużenie kredytu, które zostanie wyrażone w CHF oraz w PLN; 

W zależności od sprawy zaświadczenia potrzebne do pozwu mogą się od siebie różnić, a więc różnić może się również i treść, jaką zawierać będzie wniosek do banku o wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu frankowego, dlatego też każdorazowo konsultować zawartość wniosku z kancelarią frankową, która została przez frankowicza wybrana do reprezentowania jego sprawy. 

Jak napisać wniosek do banku o historię spłaty kredytu?

Oprócz wyszczególnienia, jakich informacji i dokumentów oczekujemy otrzymać od banku, wniosek powinien również spełniać poszczególne wymagania formalne. Przede wszystkim należy na nim nanieść dane frankowicza wraz z danymi kontaktowymi oraz preferowany sposób, w jaki ma być zrealizowany wniosek. Nie powinno się zapomnieć o oznaczeniu banku, do którego ma trafić wniosek, jednak najważniejszym jest precyzyjne opisanie umowy kredytowej, której dotyczyć ma wydane zaświadczenie o kredycie frankowym

Ile kosztuje zaświadczenie z banku?

Chcąc uzyskać zaświadczenie z banku o spłacie kredytu CHF, należy przygotować się na opłaty za jego przygotowanie. Zwykle opłaty banków za wydanie zaświadczenia mieszczą się w granicach 100-300 zł, jednak niektóre banki mogą zażyczyć sobie znacznie wyższych opłat. Warto jednak potraktować ten wydatek jako inwestycję, która przyniesie ogromne korzyści w sytuacji wygranej sprawy. Opłacając wydanie wniosku, należy uważać, aby wskazana przez bank kwota została uiszczona na odpowiedni rachunek bankowy, bowiem poszczególne banki żądają wpłat na konkretne numery rachunkowe. Inną formą płatności, jaką możemy spotkać w banku przy płatności za zaświadczenie z banku, jest samodzielne pobranie przez bank danej kwoty z rachunku obsługującego kredyt. 

Ile czeka się na zaświadczenie o kredycie frankowym?

Czas realizacji wniosku może być różny w zależności od banku, w jakim chcemy uzyskać zaświadczenie z banku kredyt frankowy. Z reguły czas oczekiwania wynosi około 30 dni, aczkolwiek niektóre banki mogą wydać żądane dokumenty znacznie szybciej. Ogromnie ważne jest, aby frankowicz po złożeniu wniosku „miał oko na bank” i regularnie zasięgał informacji dotyczących etapu realizacji wniosku. Doświadczenie naszej kancelarii pokazuje, że taka przezorność potrafi skutecznie zmobilizować bank do sprawnego wydania dokumentacji. W sytuacji, w której czas oczekiwania na wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF się przedłuża, powinno się sporządzić, a następnie złożyć do banku reklamację. Niektóre kancelarie, takie jak Kancelaria Frejowski CHF, sporządzają swoim klientom rzeczoną reklamację bez żadnych dodatkowych opłat, a więc frankowicz nie zostaje pozostawiony sam sobie podczas procesu wydobywania dokumentów z banku. 

Zaświadczenie frankowicze — bank utrudnia lub odmawia wydania zaświadczenia o kredycie frankowym, co robić?

Zdarzają się sytuację, podczas których bank utrudnia wydanie zaświadczenia, a nawet odmawiają ich przekazania frankowiczowi. Bank może wskazać różne powody, np. zaleganie frankowicza ze spłatą raty kredytu frankowego. Jednakże w żadnym przypadku kredytobiorca nie powinien się poddawać i pozostawać bierny. W pierwszej kolejności należy złożyć wspomnianą wyżej reklamację do banku, jednak gdy takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, istnieje możliwość zgłoszenia się po pomoc do Rzecznika Finansowego. Sytuacje, w których bank utrudnia lub odmawia realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia, są raczej nieliczne, jednak powinno się pamiętać, że możliwość uzyskania zaświadczenia nigdy nie powinno być w żaden sposób uzależnione od sposobu wykonywania umowy frankowej

Jak już wspomniano wcześniej, niektóre kancelarie wspierają swoich klientów w procesie wydobywania zaświadczeń z banku, jednak gdy frankowicz zdecydował się uzyskać dokumenty na własną rękę i podczas tego spotkał się z utrudnieniami ze strony banku, reklamację do wniosku może złożyć samodzielnie. Co jednak powinno się w niej znaleźć? Przede wszystkim w reklamacji wniosku powinny znaleźć się dane osobowe i kontaktowe kredytobiorcy, a także dane banku, do którego ma zostać skierowana reklamacja. W następnej kolejności powinno opisać się swoją sytuację i powód złożenia reklamacji. Niezbędne będą również informacje dotyczące tego, w jaki sposób i kiedy wniosek o wydanie historii spłat kredytu CHF został złożony i kiedy oraz w jaki sposób frankowicz kontaktował się z bankiem w sprawie owych dokumentów. Dodatkowo w reklamacji można wskazać negatywne dla frankowicza skutki, jakie wynikły z tytułu opóźnienia banku w procesie wydawania dokumentacji. Zwieńczeniem wniosku powinno być jasne i precyzyjne określenie oczekiwań kredytobiorcy co do niezwłocznego wydania dokumentacji kredytowej, której dotyczył wniosek

Zaświadczenie frankowicze — propozycja ugody po złożeniu wniosku

Zgłoszenie się frankowicza po zaświadczenie o kredycie frankowym jest dla banków niemal tożsame z kolejnym czekającym ich pozwem. Z tego powodu zdarza się, iż banki po otrzymaniu wniosku, wychodzą do frankowicza z propozycją ugodową. Proponowane przez banki ugody polegają najczęściej na opcji przewalutowania pozostałej do spłaty należności na złotówki po kursie niższym od kursu rynkowego i są przedstawiane jako niezwykle korzystne dla kredytobiorcy. Mimo pozornych korzyści proponowane ugody mają za zadanie zabezpieczyć przede wszystkim interesy banku, aniżeli interesy frankowicza, dlatego każdą otrzymaną propozycję ugody powinno się starannie przeanalizować z prawnikiem, który specjalizuje się w kredytach frankowych. Nasz zespół każdorazowo przygotowuje naszym klientom szczegółowe wyliczenie spodziewanych korzyści płynących z ugody w zestawieniu z ewentualnymi korzyściami, jakie można osiągnąć dzięki wygranej z bankiem. Nie daj wymusić na sobie presji i nigdy nie podejmuj decyzji dotyczącej ugody samodzielnie! 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu Frankowicze?

Do złożenia pozwu niestety nie wystarczy sama umowa kredytowa, która mogłaby wystarczyć do analizy prawnej. Co więc jest tak naprawdę potrzebne?

 1. Umowa kredytu CHF
 2. Wszelkie załączniki do umowy kredytowej, tj.:
  1. pierwszy otrzymany harmonogram spłaty kredytu;
  2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
  3. regulamin umowy kredytowej/ogólne warunki umowy;
  4. numer księgi wieczystej, w której znajduje się hipoteka, która zabezpiecza spłatę kredytu;
  5. wszelkie inne dokumenty, które potwierdzą inne zabezpieczenia, o ile takowe wystąpiły;
 3. Zaświadczenie z banku kredyt frankowy; 
 4. Wszystkie zawarte do umowy frankowej aneksy oraz porozumienia;
 5. Inne wskazane przez kancelarię frankową dokumenty, które mogą okazać się niezbędne; 

Jeśli interesuje Cię złożenie pozwu w sprawie swojego kredytu we frankach szwajcarskich, skontaktuj się z naszym zespołem w celu dokonania szczegółowej analizy prawnej Twojej umowy lub za pomocą kalkulatora frankowego samodzielnie oblicz szacowane korzyści, jakich możesz spodziewać się po wygranej z bankiem. Nasza pomoc dla frankowiczów oprócz prowadzenia sprawy, obejmuje również sporządzenie wszelkich niezbędnych wniosków, z pomocą których z łatwością wydobędziesz z banku zaświadczenie o kredycie frankowym. Zaufaj naszym specjalistom mającym 13-letnie doświadczenie w prawie bankowym. Nie czekaj, dołącz do grona byłych frankowiczów i pozbądź się toksycznego kredytu!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Prawnik od franków – kredyty CHF

Prawnik od franków – kredyty CHF
Każdy z frankowiczów myśląc o powierzenie sprawy swojego kredytu prawnikowi zastanawia się czy kancelaria którą wybrał jest odpowiednia oraz jakie...

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów?
Mając umowę frankową i chcąc rozpocząć spór z bankiem stajemy przed wyborem kancelarii prawnej, która zajmie się naszą sprawą. Niezaprzeczalnie...

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?

Czy Frankowicze wygrywają sprawy frankowe z bankiem?
Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego....