SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rezerwy banków na kredyty we Frankach coraz większe. Jakie są konsekwencje dla banków?

Data ostatniej aktualizacji:

rezerwy banków w sprawach Frankowych

W 2023 r. w dalszym ciągu sprawy frankowe cieszą się dużą popularnością wśród kredytobiorców. W każdym miesiącu do sądów wpływają kolejne pozwy frankowiczów, jak również zapadają wyroki we wcześniej wniesionych sprawach frankowych. Zdecydowana większość wyroków w sprawach frankowych jest korzystna dla kredytobiorców i kończy się unieważnieniem umowy lub przynajmniej jej odfrankowieniem.

Dodatkowo w czerwcu 2023 r. TSUE wydał głośne orzeczenia w sprawach frankowych, które jeszcze bardziej skomplikowały sytuację banków. Nie może więc dziwić, że banki poza próbami doprowadzenia do zmniejszenia pozwów frankowych (m.in. poprzez kierowanie propozycji ugodowych), czy wnoszenia powództw o waloryzację lub wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu, starają się również zabezpieczyć finansowo przed konsekwencjami wyroków frankowych.

Jeszcze w 2023 r. polskie banki znacząco zwiększyły rezerwy na ryzyka prawne w związku z kredytami we franku szwajcarskim. W drugim kwartale 2023 r. banki zawiązały dodatkowe 3 mld zł na ten cel. Obecnie coraz częściej słyszy się, że polskie banki jeszcze bardziej zwiększą środki zgromadzone w ramach rezerw finansowych.

Zobacz jak działa nasz kalkulator frankowicza i sprawdź ile możesz zyskać pozywając bank.

Przegranie sprawy frankowej konsekwencje dla banków

Takie podejście banków nie powinno nikogo dziwić. Konsekwencje przegrania sprawy frankowej są dla banków wyjątkowo niekorzystne. W przypadku uwzględnienia powództwa o unieważnienie umowy frankowej bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko to co otrzymał od niego w związku z umową frankową. Są to więc przede wszystkim kwoty rat (kapitałowa i odsetkowa), prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty manipulacyjne.

W przypadku kredytów frankowych możemy mówić tu o obciążeniu banku kwotą nawet kilkuset tysięcy i więcej złotych przy jednej umowie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę funkcjonujących w obrocie umów frankowych oraz ilość pozytywnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć sądowych, łatwo będzie się zorientować, że mówimy o znaczących kwotach.

Które banki przegrywają najwięcej spraw frankowych

Największe ryzyka związane z kredytami frankowymi ponoszą oczywiście te banki, które przegrywają najwięcej spraw frankowych. Liczba przegranych spraw jest przy tym powiązana z ilością umów frankowych jakie poszczególne banki miały w swoim portfelu. Statystycznie najwięcej spraw frankowych, a tym samym najwięcej przegranych spraw z kredytobiorcami, wytoczono przeciwko PKO BP S.A. oraz Mbank S.A. (w obydwu przypadkach ponad 17 000 spraw), a podium zamyka Millenium S.A. (zgodnie z dostępnymi danymi ponad 16 000 spraw w sądach).

Czytaj również: Polskie banki stoją w obliczu wyższych rezerw, ponieważ TSUE popiera Frankowiczów

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...