SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Polskie banki stoją w obliczu wyższych rezerw, ponieważ TSUE popiera Frankowiczów

TSUE popiera Frankowiczów

TSUE chroni słabszej strony, jaką w relacji konsument – przedsiębiorca, jest konsument. Orzecznictwo TSUE cały czas się poszerza, a sądy polskie coraz chętniej kierują do Trybunału pytania prejudycjalne w sprawach frankowiczów. Dotychczasowe orzecznictwo TSUE jest korzystne dla frankowiczów. Z pewnością ostatnie orzecznictwo Trybunały Sprawiedliwości UE przyczynia się do tego, że banki zwiększają swojej rezerwy, związane z toksycznymi kredytami we frankach.

Kredyty frankowe a wyższe rezerwy banków

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować, że wszystkie banki posiadające portfele kredytów w CHF stopniowo powiększają salda rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Przede wszystkim należy wskazać, że kredytobiorcy są coraz bardziej świadomi swoich praw i patrząc na statystyki wygranych spraw (ok. 98%), nie boją się zawalczyć o swoje w sądzie. Do podwyższania świadomości społecznej przyczynia się także przekaz medialny. Media obecnie często odnoszą się do sukcesów frankowiczów. Przytoczyć tu należy między innymi sprawę Państwa Dziubak, która trafiła do TSUE i zakończyła się korzystnym orzeczeniem TSUE w 2019 roku. Obecnie kolejna fala pozwów frankowych napływa za sprawą wyroków TSUE z 15 czerwca 2023 r., w których to Trybunał wskazał, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu oraz że sąd rozpoznający sprawę powinien udzielić zabezpieczenia (w postaci wstrzymania płatności rat kredytu) w przypadku gdy wymaga tego zapewnienie skuteczności orzeczenia, które może zapaść w danej sprawie.

Orzecznictwo TSUE a banki

O tym, że ostatnie orzecznictwo TSUE ma wpływ na sektor bankowy świadczy chociażby ruch banku Raiffaisen. Bank ten w II kwartale 2023 r. zwiększył swoje rezerwy z 69 mln euro w I kwartale do 329 mln euro. Patrząc na linię orzeczniczą sądów, banki stale będą zwiększać swoje rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi. Jeszcze kilka lat temu orzecznictwo w sprawach frankowych było zdecydowanie uboższe. Banki zakładały, że jedynie niewielka część frankowiczów ruszy do sądów. Obecnie zaś, stale widać napływ nowych pozwów frankowych do sądów, co jest spowodowane korzystnym orzecznictwem.  

Ugody oferowane przez banki

Banki chcą ograniczyć koszty związane z przegrywanymi sprawami sądowymi i czynią to, między innymi oferując ugody frankowiczom. Ugoda jest rozwiązaniem korzystniejszym dla banku aniżeli toczenie kilkuletniego sporu sądowego. Jednak czy jest ona korzystna dla frankowicza?

Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy i warunków, jakie zaoferuje bank. Jednak analizując propozycje ugodowe banków, można pokusić się o stwierdzenie, że nie są one atrakcyjne, a zdecydowanie większe korzyści frankowicz odniesie w przypadku, gdy sąd uzna jego umowę kredytową za nieważną. W każdym przypadku jednak warto przeanalizować zaproponowaną ugodę, co warto powierzyć prawnikowi specjalizującemu się w kredytach frankowych. Podpisanie ugody to decyzja niezwykle istotna, bowiem kredytobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec banku.

Kalkulator frankowy

Kalkulator frankowy to proste w obsłudze, darmowe urządzenia, z którego skorzystać powinien każdy zainteresowany wniesieniem do sądu pozwu frankowego. Korzystając z kalkulatora frankowego, kredytobiorca może samodzielnie dokonać wstępnej analizy swojej sytuacji procesowej, pod kątem wytoczenia roszczenia frankowego. Kalkulator frankowicza pomoże m.in. określić wysokość roszczenia, o które można pozwać bank. Warto przy tym pamiętać, że kalkulator frankowicza pomoże rozeznać się w możliwościach procesowych kredytobiorcy, niemniej złożenie pozwu powinno być poprzedzone konsultacją z kancelarią prawną specjalizującą się w sporach z bankami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....