SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzyści z nieważności umowy kredytu. Dlaczego warto żądać unieważnienia umowy frankowej?

Data ostatniej aktualizacji:

Nieważność umowy kredytowej - dlaczego warto

Umowy frankowe zawierają niedozwolone postanowienia, które są niekorzystne dla kredytobiorców. W takich przypadkach unieważnienie umowy kredytowej jest korzystne dla kredytobiorcy. Unieważnienia umowy może dokonać sąd na skutek złożonego przez kredytobiorcę pozwu.

Nieważność umowy kredytu

Umowa kredytu może zostać uznana za nieważną w sytuacji, gdy jest:

  • sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • gdy zawiera klauzule niedozwolone (abuzywne).

Klauzule abuzywne to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Wskazać należy, że zapisy takie nie wiążą konsumenta od samego początku, czyli od momentu zawarcia umowy. Umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Wskazać należy, że prawie każda umowa kredytu we frankach, która została zawarta w latach 2004 – 2010 zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Przede wszystkim są to klauzule indeksacyjne, denominacyjne lub waloryzacyjne, na podstawie których kredytodawcy przeliczali złotówki na franki szwajcarskie i na odwrót, dowolnie kształtując zobowiązanie frankowicza. 

Korzyści z nieważności umowy

Korzyści z unieważnienia umowy frankowej są następujące:

  • bank zwraca wpłacone prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • nieważność ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, w szczególności hipoteki oraz wszelkich innych dodatkowych umów, np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
  • frankowicz nie musi spłacać dalej kredytu.

Orzecznictwo sądowe – sprawy frankowe

Aktualne orzecznictwo, zarówno sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest korzystne dla frankowiczów i nic nie zapowiada, aby miałoby ulec to zmianie. Dodatkowo najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywodzi zakaz dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez banki jako sprzeczne z tymi zasadami i niedopuszczalne, aby bank czerpał korzyści ze stosowania niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych. 

Roszczenia banku

Zanim jeszcze zapadło słynne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r., roszczenia banków sprowadzały się do żądania zwrotu wypłaconego kapitału, a dodatkowo banki żądały wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. 

Aktualnie banki występują z roszczeniami o waloryzację kapitału, uzasadniając, że takie roszczenie nie stanowi wynagrodzenia banku, a waloryzacja wskaźnikiem inflacji ma jedynie utrzymać wartość siły nabywczej pieniądza w czasie. 

Waloryzacja wskaźnikiem inflacji

Z uwagi na powrót wysokiej inflacji banki wysnuwają roszczenie o waloryzację zwracanych kwot wskaźnikiem inflacji. Zdaniem banków kwota kredytu wypłacona w 2008 r. miała inną siłę nabywczą niż obecnie, a więc zwrot kwoty nominalnej nie zapewnia zwrotu tej samej siły nabywczej. To jak sądy będą się ustosunkowywać do powyższego roszczenia jest jeszcze niewiadomą. Na pierwszy rzut oka, zastrzeżeniem zasadności roszczenia o waloryzację zwracanych kwot wskaźnikiem inflacji jest okoliczność, że przepisy dotyczące waloryzacji świadczeń nie dotyczą roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Konsultacja z prawnikiem

W celu unieważnienia umowy kredytu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalną strategię procesową w walce z bankami, która zwiększa szanse na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy, a w konsekwencji korzystny wyrok.

W celu uzyskania informacjiile kredytobiorca zyska na odfrankowieniu kredytu, jaką korzyść przyniesie unieważnienieumowy frankowej, kredytobiorca może skorzystać z darmowego kalkulatora Frankowicza. Kalkulator podaje orientacyjną wartość kwoty, o jaką można ubiegać się pozywając bank w związku z nieuczciwą umową kredytu frankowego.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza nieważność umowy kredytowej?

Nieważność umowy kredytowej oznacza, że jest ona uważana za niebyłą, czyli traktowana tak jakby nie doszło do jej zawarcia. Przede wszystkim nieważność może wynikać z naruszenia przepisów prawa i stanowić naruszenie praw konsumenta.

Jakie korzyści wynikają z nieważności umowy kredytu?

Korzyści jakie płyną z unieważnienia umowy to przede wszystkim uwolnienie się od toksycznego kredytu, zwrot od banku wpłaconych prowizji, wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości z księgi wieczystej.

Jakie jest orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących nieważności umowy kredytu?

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest na korzyść frankowiczów. W ponad 95% przypadkach orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców, a umowy uznawane za nieważne.

Czy waloryzacja wskaźnikiem inflacji jest możliwa w przypadku nieważności umowy kredytu?

Na ten temat sądy jeszcze nie wydały swojego jednoznacznego stanowiska. Wskazać jednak należy, że przepisy dotyczące waloryzacji świadczeń nie dotyczą roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...