Co z podatkiem od ugody frankowej?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Banki obecnie oferują kredytobiorcom posiadającym kredyty we frankach ugody. Odbywa się to jednak zazwyczaj z inicjatywy kredytobiorcy. Większość kredytobiorców z uwagi na mało korzystne zapisy ugody nie decyduje się na ich zawarcie i rozpoczynają drogę sądową. Jednak niektórzy z różnych względów podpisują ugody z bankiem. W niniejszym artykule poruszymy temat ugód frankowych w kontekście podatku od podpisanej z bankiem ugody frankowej.

Czy od umorzonego kredytu trzeba zapłacić podatek?

Decydując się na podpisanie ugody w sprawie kredytu frankowego należy ocenić wszystkie za i przeciw. W tym dokonać analizy tego czy po podpisaniu ugody konieczne będzie zapłacenie przez nas podatku dochodowego. Na mocy ugody bank umarza część długu i tym samym zmniejsza kredytobiorcy kwotę do spłaty. Zatem ta korzyść to przychód kredytobiorcy. Co do zasady przychody wynikające z umorzenia kredytu osoby prywatnej podlegają opodatkowaniu na gruncie PIT.  Jednak nie wszyscy frankowicze zapłacą podatek dochodowy.

Kto nie zapłaci podatku od umorzonego kredytu?

Aby zachęcić frankowiczów do podpisywania ugód ustawodawca wprowadził przepisy, dzięki którym frankowicze nie muszą płacić podatku od zawieranych ugód frankowych. Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Minister Finansów przedłużył do końca 2024 r. termin obowiązywania rozporządzenia zwalniającego kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Zatem w 2023 i 2024 r. większość frankowiczów będzie przy zawarciu ugody zwolniona z podatku.

Wedle tego rozporządzenia, podatku od ugody frankowej nie trzeba będzie uiszczać, jeżeli umorzona kwota dotyczy kredytu zaciągniętego przez jedno gospodarstwo domowe na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej. Jeżeli zaciągnęliśmy dwa kredyty – pierwszy na zakup i budowę domu, a drugi na wykończenie będziemy mogli skorzystać z umorzenia podatku, gdyż oba kredyty dotyczą tej samej inwestycji. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest także to, aby kredytobiorca nie korzystał już wcześniej z tego rozwiązania.

Ponadto wskazać należy, że umorzonej części kredytu frankowego, zaciągniętego na zakup mieszkania, nie trzeba będzie uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT. Na banku zaś nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego i podatnika rocznej informacji PIT-11.

Co z ugodami zawartymi wcześniej?

Jeżeli kredytobiorca zawarł umowę przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia (tj. przed 15 marca 2022 r.) również przysługiwać mu będzie zwolnienie z podatku. Rozporządzenie gwarantuje bowiem tzw. retroaktywność ujętych w nim regulacji.

Zawarcie ugody z bankiem powinno być dobrze przemyślane i skonsultowane z prawnikiem. Często powództwo przeciwko bankowi może bowiem przynieść dużo większe korzyści dla kredytobiorcy niż ugoda z bankiem i częściowe umorzenie kredytu. Ponadto, decydując się na ugodę, eliminuje się z umowy ryzyko kursowe, ale zastępowane jest ono ryzykiem oprocentowania, które jest wyższe w kredytach złotówkowych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 28 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF