SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie są konsekwencje podatkowe unieważnienia kredytu frankowego?

Data ostatniej aktualizacji:

Jakie są konsekwencje podatkowe unieważnienia kredytu frankowego?

Skutkiem uznania umowy kredytu frankowego za nieważną jest konieczność dokonania stosownego rozliczenia między stronami, polegającego na zwrocie wzajemnych świadczeń. Dodatkowo unieważnienie umowy kredytu frankowego skutkuje nieważnością ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, w szczególności w postaci hipoteki. Wielu frankowiczów zastanawia się jakie są konsekwencje podatkowe unieważnienia kredytu frankowego? Czy powstają jakieś obowiązki podatkowe po unieważnieniu kredytu we frankach? Czy trzeba zapłacić podatek od zwrotu środków za unieważniony kredyt frankowy? Odpowiedź na powyższe pytania frankowicze znajdą poniżej.

Unieważnienie umowy kredytowej skutki podatkowe

Korzyści z unieważnienia umowy jest bardzo wiele. Dlatego, jeżeli posiadasz kredyt we frankach i jeszcze nic nie zrobiłeś, żeby się od niego uwolnić, to najwyższa pora skontaktować się z profesjonalistami – kancelaria frankowa. Korzyści z unieważnienia kredytu frankowe są następujące:

  • pozbycie się w całości toksycznego zadłużenia we franku szwajcarskim,
  • brak zadłużenia,
  • zwrot nadpłaconych środków, których wysokość możesz wyliczyć dzięki narzędziu jakim jest: kalkulator frankowy, już przed złożeniem pozwu do sądu,
  • nie trzeba odprowadzić podatku dochodowego od zwrotu nadpłaconych środków,
  • pozbycie się obciążenia hipoteką,
  • wyższa zdolność kredytowa na skutek wykreślenia danych na temat kredytu z rejestru Biura Informacji Kredytowej.

Dochód z unieważnienia kredytu a podatek dochodowy

Frankowicze, których umowa została unieważniona nie muszą obawiać się podatku dochodowego, czyli PIT-u. Przepisy i interpretacje urzędów skarbowych są dla nich korzystne. Unieważnienie kredytu frankowego przez sąd nie skutkuje powstaniem po stronie kredytobiorcy przychodu, z którego musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Korzyść materialna z wyroku unieważniającego umowę jest kwalifikowana jako przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Innymi słowy jest wyłączona spod regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie są podatkowe konsekwencje unieważnienia kredytu we frankach? Brak jest konsekwencji podatkowych w przypadku unieważnienia umowy kredytu we frankach.

Rozliczenia z US po unieważnieniu kredytu

Deklarację PIT muszą złożyć wszystkie te osoby, które w ubiegłym roku uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest kwota przychodu oraz koszty jego uzyskania, chodzi o sam fakt jego uzyskania. Jeśli natomiast ktoś uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu, lecz jednocześnie uzyskał dochody zwolnione z opodatkowania – w zeznaniu rocznym deklaruje wyłącznie te opodatkowane.

Jak rozliczyć podatek od zwrotu za unieważniony kredyt frankowy? Nie trzeba rozliczać podatku od zwrotu za unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Rozliczenie podatkowe po wygranej sprawie frankowej

Czy unieważnienie kredytu frankowego ma wpływ na rozliczenie roczne? Odpowiedź jest negatywna. Zwrot środków, który następuje w wyniku wzajemnych rozliczeń jest neutralny podatkowo. Frankowicz nie musi wykazywać tego dochodu w zeznaniu rocznym PIT.

Zwrot nadpłaconych rat a podatki

Czy zwrot środków z unieważnionego kredytu frankowego jest opodatkowany? W przypadku unieważnienia przez sąd umowy kredytu frankowego, bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy nienależnie pobrane raty. Kredytobiorca nie musi od zwrotu odprowadzać podatku dochodowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...