SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy banki nadal pozywają za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Wielu frankowiczów zostało pozwanych przez banki, które często przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorców żądają od nich zwrotu kapitału kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Zapał banków w pozywaniu kredytobiorców z pewnością ostudził ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem banków wyrok TSUE nie oznacza jednak tego, że nic im się nie należy.

Wyrok TSUE a wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-520/21. W wyroku tym TSUE wskazał, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu udostępnionego kredytobiorcy. Bank nie może bowiem czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji, która powstała w konsekwencji własnego bezprawnego działania, czyli sporządzenia nieważnej umowy kredytu zawierającej postanowienia niedozwolone. Mimo że stanowisko zaprezentowane w wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. jest dosyć jednoznaczne w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału to banki dalej nie dają za wygraną.

Wskazują one na naruszenie zasadom proporcjonalności oraz równowagi pomiędzy ochroną wartości chronionych dyrektywą 93/13, a wartościami takimi jak stabilność czy bezpieczeństwo systemu finansowego. Co więcej banki dalej stoją na stanowisku, że przysługuje im roszczenie związane z waloryzacją kapitału kredytu. W tym zakresie często wskazują, że TSUE w tej kwestii się nie wypowiadał. Nie jest to zatem koniec pozwów ze strony banków. Z pewnością jednak wyrok ten dał kolejne mocne argumenty kredytobiorcom w walce z bankami oraz spowodował, że banki będą musiały przeznaczyć większe rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi.

Czego może żądać kredytobiorca?

Po uznaniu umowy kredytu za nieważną kredytobiorca może oczywiście żądać od banku zwrotu wszystkich świadczeń pieniężnych wpłacanych dotychczas na jego rzecz. Wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. daje jednak możliwość wysunięcia dodatkowych żądań przez kredytobiorców poza roszczeniami o zwrot świadczeń pieniężnych. Unijne przepisy nie zakazują tego, aby kredytobiorca domagał się od banku dodatkowych świadczeń, o ile jest to zgodne z prawem krajowym. Ustalenie więc, czy mają takie prawo, należy do sądu krajowego. Również w tym zakresie banki mają odmienne stanowisko twierdząc, że konsument nie może domagać się od banku roszczeń wykraczających poza zwrot rat.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...