SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy banki nadal pozywają za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Data ostatniej aktualizacji:

Wielu frankowiczów zostało pozwanych przez banki, które często przed prawomocnym zakończeniem sprawy z powództwa kredytobiorców żądają od nich zwrotu kapitału kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Zapał banków w pozywaniu kredytobiorców z pewnością ostudził ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem banków wyrok TSUE nie oznacza jednak tego, że nic im się nie należy.

Wyrok TSUE a wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-520/21.

W wyroku tym TSUE wskazał, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu udostępnionego kredytobiorcy. Bank nie może bowiem czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji, która powstała w konsekwencji własnego bezprawnego działania, czyli sporządzenia nieważnej umowy kredytu zawierającej postanowienia niedozwolone.

Mimo że stanowisko zaprezentowane w wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. jest dosyć jednoznaczne w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału to banki dalej nie dają za wygraną.

Wskazują one na naruszenie zasadom proporcjonalności oraz równowagi pomiędzy ochroną wartości chronionych dyrektywą 93/13, a wartościami takimi jak stabilność czy bezpieczeństwo systemu finansowego. Co więcej banki dalej stoją na stanowisku, że przysługuje im roszczenie związane z waloryzacją kapitału kredytu. W tym zakresie często wskazują, że TSUE w tej kwestii się nie wypowiadał.

Nie jest to zatem koniec pozwów ze strony banków. Z pewnością jednak wyrok ten dał kolejne mocne argumenty kredytobiorcom w walce z bankami oraz spowodował, że banki będą musiały przeznaczyć większe rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi.

Czego może żądać kredytobiorca?

Po uznaniu umowy kredytu za nieważną kredytobiorca może oczywiście żądać od banku zwrotu wszystkich świadczeń pieniężnych wpłacanych dotychczas na jego rzecz. Wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. daje jednak możliwość wysunięcia dodatkowych żądań przez kredytobiorców poza roszczeniami o zwrot świadczeń pieniężnych.

Unijne przepisy nie zakazują tego, aby kredytobiorca domagał się od banku dodatkowych świadczeń, o ile jest to zgodne z prawem krajowym. Ustalenie więc, czy mają takie prawo, należy do sądu krajowego. Również w tym zakresie banki mają odmienne stanowisko twierdząc, że konsument nie może domagać się od banku roszczeń wykraczających poza zwrot rat.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...