SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak frankowicze mogą skorzystać na orzeczeniu TSUE?

orzeczenie TSUE korzyści

Procesowa sytuacja frankowiczów od dłuższego już czasu jest bardzo dobra. Sądy w większości uwzględniają powództwa o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu. W efekcie frankowicze pozbywają się kłopotu z problematycznymi kredytami frankowymi.

Sytuacja frankowiczów uległa jeszcze większej poprawie z dniem 15 czerwca 2023 r. To właśnie wtedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane orzeczenia w sprawach o sygn. C-520/21 oraz sygn. C-287/22. Trybunał Sprawiedliwości orzekł o dwóch istotnych dla spraw frankowych kwestiach – możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu oraz zasadności udzielania zabezpieczenia roszczeniom kredytobiorców przez sądy rozpoznające sprawy frankowe.

Biorąc pod uwagę, że obydwa orzeczenia TSUE są niezwykle korzystne dla frankowiczów, powinno to jeszcze bardziej umocnić ich pozycję przed sądami w sprawach frankowych.

Sprawdź również: Ile kosztuje prawnik w sprawie frankowej forum

Jakie korzyści dla  frankowiczów wynikają z orzeczenia C-139/22?

Nowym orzeczeniem istotnym dla frankowiczów jest wyrok TSUE z 21 września 2023 r. TSUE stanął w nim m.in. na stanowisku, że skoro klauzula niedozwolona znajduje się już w rejestrze UOKiK to sąd z góry może założyć, że w danej umowie frankowej również miała ona charakter abuzywny. Powinno to znacznie przyspieszyć sprawy frankowe.

TSUE we wskazanym orzeczeniu wskazał również, że obowiązek informacyjny banku jest taki sam w stosunku do wszystkich konsumentów, niezależnie od ich wykształcenia, czy wykonywanego zawodu. Oznacza to, że nawet jeżeli kredytobiorca miał wykształcenie prawnicze, czy ekonomiczne albo pracował w banku, to nie można mu czynić z tego tytułu zarzutów w postępowaniu frankowym.

Jakie korzyści dla frankowiczów wynikają z orzeczenia C-520/21?

Od pewnego czasu banki, w związku ze znaczną ilością przegranych spraw frankowych, realizowały nową strategię procesową. Polegała ona na pozywaniu kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. Wydaje się, że orzeczenie TSUE powinno zamknąć tę praktykę.

Zgodnie z treścią orzeczenia C-520/21 banki nie mają prawa domagania się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Trybunał uznał, że zarabianie przez przedsiębiorcę na nieważnych umowach, których abuzywne postanowienia sam umieszczał w treści umów jest sprzeczne z przepisami prawa europejskiego. Co prawda sądy polskie nie są związane orzeczeniami TSUE, wydaje się jednak mało prawdopodobne żeby pozwy banków mogły być uwzględniane wobec tak jednoznacznego stanowiska TSUE.

Jakie korzyści dla frankowiczów wynikają z orzeczenia w sprawie C-287/22?

Kolejne istotne dla frankowiczów orzeczenie TSUE zostało wydane w sprawie o sygn. C-287/22. TSUE odniósł się w nim do możliwości udzielania zabezpieczeń pozwów frankowych. Zabezpieczenia w sprawach frankowych polegają na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie unieważnienia umowy kredytowej.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez TSUE sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. W efekcie orzeczenia TSUE sądy powinny zacząć uwzględniać wszystkie wnioski o zabezpieczenie składane w sprawach frankowych przez kredytobiorców.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....