SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obliczyć nadpłatę kredytu frankowego?

Wiemy już, że umowy frankowe można unieważnić lub odfrankowić przed sądem, ale nie każdy z Frankowiczów zdaje sobie sprawę z tego, iż rozliczenie po wygranej sprawie sądowej także odgrywa znaczącą rolę w całym procesie. Warto zatem wiedzieć, jak oszacować dokładną kwotę pieniędzy, jaką można odzyskać od swojego banku, bowiem czy to odfrankowanie kredytu, czy to unieważnienie kredytu frankowego skutki przynosi właściwie natychmiastowe, a to zmaterializuje się w postaci gotówki na koncie Frankowicza. Jak jednak dokładnie obliczyć nadpłatę kredytu frankowego?

 • Kredyty frankowe nieważność niosą za sobą pożegnanie się z kredytem oraz kwotę pieniędzy, którą bank zobligowany jest oddać, co zwane jest także nadpłatą kredytu frankowego.
 • Gdy umowa frankowa nieważna od początku naraziła Frankowicza na straty finansowe, może on wnieść o zwrot nadpłaty kredytu frankowego w pozwie, podając dokładną kwotę roszczenia.
 • Aby dokładnie obliczyć nadpłatę kredytu frankowego należy skorzystać z narzędzia, które oblicza unieważnienie kredytu frankowego kalkulator i podaje dokładną kwotę roszczenia należną od banku.
 • Aby obliczyć nadpłatę kredytu frankowego należy wiedzieć, jaka była wysokość raty od początku kredytu oraz wysokość następnych rat, które powinny być płacone gdyby umowa była zgodna z prawem. 

Na czym polega nadpłata kredytu?

Kwota nadpłaty to różnica pomiędzy tym co kredytobiorca zapłacił a tym co powinien on zapłacić jeżeli umowa kredytu frankowego nie zawierałaby postanowień abuzywnych, czyli niedozwolonych.  Nadpłata kredytu frankowego wiąże się z tzw. odfrankowaniem kredytu. Obecnie kredytobiorcy składając pozew frankowy do sądu domagają się także ustalenie nieważności kredytu frankowego. Jednak biorąc pod uwagę obecne orzecznictwo konieczne wydaje się także zawarcie w pozwie roszczenia ewentualnego właśnie o odfrankowanie umowy kredytu.

Nadpłata kredytu frankowego – dane do obliczeń

Warto wskazać, że aby obliczyć nadpłatę kredytu hipotecznego należy zwrócić się do banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie powinno zawierać w szczególności:

 • datę i kwotę wypłaconego kredytu (z uwzględnieniem wypłaty poszczególnych transz);
 • wszystkie dokonane spłaty rat (z uwzględnieniem spłat zarówno w PLN jak i CHF);
 • ewentualne nadpłaty kredytu, jeżeli były dokonywane;
 • inne pobrane przez bank opłaty, takie jak prowizja, opłaty z tytułu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
 • informację o oprocentowaniu stosowanym w poszczególnych okresach kredytowania. 

Takie zaświadczenie pozwoli nam na obliczenie kwoty nadpłaty kredytu.

Przykłady nadpłaty kredytu hipotecznego w CHF

Jak obliczyć nadpłatę kredytu? Nie jest to proste zadanie. Ze względu na to, że kredyty frankowe zaciągane były głównie w latach 2006-2009, a więc frankowicze wypłacają do banku raty kilkanaście lat, obliczeń jest dużo. Nadpłata przy kredycie frankowym powiększa się bowiem z każdą kolejną ratą kredytową wpłaconą do banku.

Ogólnie rzecz ujmując obliczenie nadpłaty kredytu frankowego polega na porównaniu dwóch wartości. Pierwsza wartość to wartość, jaką kredytobiorca wpłacił faktycznie do banku na podstawie umowy kredytowej (zazwyczaj wynika ona bezpośrednio z zaświadczenia banku). Od tej wartości należy odjąć wartość, która stanowi sumę wszystkich rat w przypadku gdyby umowa funkcjonowała z wyłączeniem postanowień niedozwolonych.

Przykład 1 – zaciągnęliśmy kredyt indeksowany do CHF w 2007 r. na 30 lat na kwotę 150.000 zł, oprocentowanie to 1,25% (marża) + LIBOR 3M, wypłata wg kursu 2,25 zł. Przy odfrankowaniu kredytu nadpłata kredytu to około 55.000 zł + kredytobiorca będzie płacił o ok. połowę mniejsze raty.

Przykład 2 – przy założeniach jak w przykładzie powyżej i wpłacie do banku dotychczas 230 tys. zł, gdyby sąd umowę uznał za nieważną, to bank musi oddać kredytobiorcy 80.000 zł (230 tys. – 150 tys.). Kredytobiorca nie musi płacić już rat, a hipoteka jest wykreślana.

Przykład 3 – zaciągnęliśmy kredyt indeksowany do CHF w 2008 r. na 30 lat na kwotę 300 tys. zł, dotychczas spłaciliśmy 280 tys. gdyby sąd umowę uznał za nieważną, to bank kredytobiorca musi zwrócić do banku 20.000 zł (300 tys. – 280 tys.). Kredytobiorca nie musi płacić już rat, a hipoteka jest wykreślana.

Nadpłata kredytu frankowego – ile wynosi?

To jak wysoka będzie nadpłata kredytu hipotecznego w CHF zależy w głównej mierze od:

 • wysokości zaciągniętego kredytu,
 • pozostałych parametrów umowy kredytowej m.in. oprocentowania, marży.

Obecnie w Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów frankowych, które po wpisaniu parametrów umowy wyliczą nam orientacyjną wysokość nadpłaty kredytu. Kalkulator frankowy jest to narzędzie, które pomoże kredytobiorcy mniej więcej zorientować się jakiego rzędu jest to nadpłata. Występując z pozwem frankowym do sądu o zwrot nadpłaty należy przedstawić szczegółowe wyliczenia, które w sposób przejrzysty wskażą jak kwota ta została wyliczona.

Czy opłaca się zamienić kredyt we frankach na złotówki?

Frankowicze, którzy chcą uniknąć sądu, niestety nie będą zadowoleni, bowiem nie opłaca się zamienić kredytu we frankach na złotówki, ponieważ uwolnienie się od kursu franka szwajcarskiego spowoduje, że raty mogą być jeszcze wyższe, niż przed przewalutowaniem z uwagi na wysoki WIBOR. Dlatego w dalszym ciągu najbardziej opłacalne będzie rozwiązanie obejmujące złożenia pozwu frankowego i rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej. Co więcej, możliwe jest złożenie wniosku o wstrzymanie płatności rat na czas trwania sprawy sądowej. Zatem w przypadku jego uwzględniania przez sąd frankowicze nie muszą spłacać kredytu w trakcie procesu sądowego.

Kancelaria frankowa Frejowski w sposób kompleksowy zajmuje się nie tylko wyliczeniem nadpłaty, ale także czuwa nad przebiegiem całej sprawy sądowej, aż do odzyskania przez kredytobiorcę pieniędzy i wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...