SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?

Jak obliczyć nadpłatę w kredycie frankowym?

Nadpłata kredytu frankowego wiąże się z wadami, jakie znajdują się w umowach kredytowych frankowiczów. Powstaje ona w wyniku istnienia w umowie postanowień niedozwolonych, które powodują, że kredytobiorca płaci wyższe raty niż powinien gdyby umowa funkcjonowała bez tych postanowień niedozwolonych. Chcąc rozpocząć spór z bankiem należy obliczyć nadpłatę kredytu frankowego.

Na czym polega nadpłata kredytu?

Kwota nadpłaty to różnica pomiędzy tym co kredytobiorca zapłacił a tym co powinien on zapłacić jeżeli umowa kredytu frankowego nie zawierałaby postanowień abuzywnych, czyli niedozwolonych.  Nadpłata kredytu frankowego wiąże się z tzw. odfrankowaniem kredytu. Obecnie kredytobiorcy składając pozew do sądu domagają się także ustalenie nieważności kredytu frankowego. Jednak biorąc pod uwagę obecne orzecznictwo konieczne wydaje się także zawarcie w pozwie roszczenia ewentualnego właśnie o odfrankowanie umowy kredytu.

Nadpłata kredytu frankowego – dane do obliczeń

Warto wskazać, że aby obliczyć nadpłatę kredytu hipotecznego należy zwrócić się do banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie powinno zawierać w szczególności:

  • datę i kwotę wypłaconego kredytu (z uwzględnieniem wypłaty poszczególnych transz);
  • wszystkie dokonane spłaty rat (z uwzględnieniem spłat zarówno w PLN jak i CHF);
  •  ewentualne nadpłaty kredytu, jeżeli były dokonywane;
  • inne pobrane przez bank opłaty, takie jak prowizja, opłaty z tytułu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
  • informację o oprocentowaniu stosowanym w poszczególnych okresach kredytowania. 

Takie zaświadczenie pozwoli nam na obliczenie kwoty nadpłaty kredytu.

Odfrankowanie umowy – nadpłata kredytu

Odfrankowienie to usunięcie z umowy postanowień niedozwolonych przy zachowaniu pozostałych postanowień umowy niezmiennych. Odfrankowanie umowy kredytowej oznacza więc, że bank odda kredytobiorcy część środków wpłaconych przez niego. Jednak odfrankowienie wiąże się także z tym, że nasze dalsze raty kredytowe znacznie zmaleją, bowiem nie będą już zależne od kursu franka szwajcarskiego, a także zmaleje saldo naszego kredytu.

Jak policzyć nadpłatę dla kredytu frankowego?

Obliczenie nadpłaty kredytu nie jest prostym zadaniem. Ze względu na to, że kredyty frankowe zaciągane były głównie w latach 2006-2009, a więc frankowicze wypłacają do banku raty kilkanaście lat, obliczeń jest dużo. Nadpłata przy kredycie frankowym powiększa się bowiem z każdą kolejną ratą kredytową wpłaconą do banku.

Ogólnie rzecz ujmując obliczenie nadpłaty kredytu frankowego polega na porównaniu dwóch wartości. Pierwsza wartość to wartość, jaką kredytobiorca wpłacił faktycznie do banku na podstawie umowy kredytowej (zazwyczaj wynika ona bezpośrednio z zaświadczenia banku). Od tej wartości należy odjąć wartość, która stanowi sumę wszystkich rat w przypadku gdyby umowa funkcjonowała z wyłączeniem postanowień niedozwolonych.

Nadpłata kredytu frankowego – ile wynosi?

To jak wysoka będzie nadpłata kredytu frankowego zależy w głównej mierze od:

  • wysokości zaciągniętego kredytu,
  • pozostałych parametrów umowy kredytowej m.in. oprocentowania, marży.

Obecnie w Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów frankowych, które po wpisaniu parametrów umowy wyliczą nam orientacyjną wysokość nadpłaty kredytu. Jest to narzędzie, które pomoże kredytobiorcy mniej więcej zorientować się jakiego rzędu jest to nadpłata. Występując z pozwem frankowym do sądu o zwrot nadpłaty należy przedstawić szczegółowe wyliczenia, które w sposób przejrzysty wskażą jak kwota ta została wyliczona.

Nadpłata kredytu frankowego – biegły

O tym, że wyliczenie nadpłaty kredytu jest skomplikowane świadczy między innymi to, że sądy zawsze wspomagają się przy tym wiedzą biegłego. Wyliczenia nadpłaty kredytu frankowego wymaga wielu obliczeń, stąd też jest to po pierwsze czasochłonne, a po drugie wymaga wiedzy osoby, która obraca się w świeci rachunkowości, bankowości czy finansów. Sądy więc powołują biegłego z tego obszaru. W przypadku uznania, że umowa kredytu jest nieważna sądy jednak często uznają, że dowód z opinii biegłego z zakresu finansów jest zbędny i bez jego przeprowadzenia ustalają, że umowa frankowa jest nieważna.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...