SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kasacja kredytu frankowego RPO – frankowicze znowu górą. Rosną szanse na więcej wygranych i sprawiedliwych wyroków?

Data ostatniej aktualizacji:

Kasacja kredytu frankowego RPO - frankowicze znowu górą. Rosną szanse na więcej wygranych i sprawiedliwych wyroków?

Wyrok TSUE z 2019 r. w sprawie frankowiczów przyniósł ogrom zmian, pokłosiem którego jest ilość spraw będących na etapie sądowym, ponieważ ponad 58 tysięcy frankowych pozwów zostało złożonych do sądu. Orzecznictwo skłania się w stronę kredytobiorców w kwestii wygranych spraw, a co z tymi, którym bank wypowiedział umowę i wzywa do zapłaty? Po raz kolejny już na ratunek przychodzi skarga nadzwyczajna, tym razem RPO.

Kolejna skarga nadzwyczajna – frankowicze otrzymują wsparcie

Jak poinformowało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Marcin Wiącek wniósł skargę nadzwyczajną w związku z brakiem uwzględnienia przez sąd prawa do mieszkania przy ściągnięciu z kredytobiorców zobowiązania. Kredytobiorcy zaciągnęli kredyt frankowy, aby spłacić inne zobowiązanie związane z kredytem mieszkaniowym, aby zabezpieczyć interes banku ustanowiona została hipoteka na nieruchomości, w której zamieszkiwali kredytobiorcy. Gdy nadszedł problem ze spłatą kredytu – bank wypowiedział umowę i skierował sprawę do sądu. Nakaz zapłaty, o jaki wnosił bank został uwzględniony, a w następstwie braku reakcji – prawomocny. Kolejno do sprawy dołączył już komornik, który rozpoczął egzekucję.

RPO w skardze nadzwyczajnej wskazał m.in., iż rażącym naruszeniem ze strony sądu jest złamanie obowiązku konstytucyjnego do zapewnienia ochrony konsumentowi z uwagi na fakt, iż jest słabszą jednostką w świetle prawa oraz konstytucyjnej ochrony prawa do mieszkania (art. 75 Konstytucji).

Nie spłacasz kredytu? Nakaz zapłaty od banku nie jest końcem świata

Sąd wydając nakaz zapłaty nie spełnił podstawowego obowiązku weryfikacji oraz analizy obecności w umowie kredytowej pozwanych klauzul abuzywnych. Naruszenie wynikające z pobieżności sądu w swoim postępowaniu naruszyło art. 58 § 1 k.c., bowiem klauzule te były obecne w umowie wspomnianych kredytobiorców.

Biorąc pod uwagę ograniczenie się sądu do kierowania się przepisami KPC, zignorowaniu przepisów o ochronie konsumenta oraz braki sprawdzenia, czy w umowie znajdują się klauzule abuzywne – możemy stwierdzić, iż niezależnie od tego, czy kredytobiorca spłacał kredyt, czy jednak w trakcie zaprzestał, bank nie ma prawa odbierać mu dachu nad głową oraz wszczynać egzekucji bez wnikliwego postępowania, w którym zostaną przeanalizowane wszelkie znaczące kwestie.

Co dla frankowiczów oznacza kolejna skarga nadzwyczajna?

Problemy ze spłatą kredytów frankowych nie są nowością. Krzywdzące klauzule niedozwolone sprawiają, że frankowicze z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc borykają się z coraz większymi ratami oraz finansowymi tarapatami.

Kolejna skarga nadzwyczajna utwierdza w przekonaniu, iż umowy frankowe, jeśli posiadają klauzule abuzywne – mogą zostać podważone oraz unieważnione, a w przypadku, gdy jest to zasadne – możliwa jest także inna droga dochodzenia sprawiedliwości. Warto jednak wiedzieć, kiedy i w jakiej sytuacji dokładnie można złożyć skargę nadzwyczajną.

Ratunek dla frankowiczów

Wskazać należy, że ratunkiem dla frankowiczów, którzy chcą pozbyć się toksycznego kredytu  jest pozwanie banku. Jeżeli kredytobiorca nie może poradzić sobie z płatnością rat, które są obecnie coraz wyższe, rozwiązaniem jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego. Obecnie frankowicze nie mają co liczyć na ratunek w postaci wprowadzenia ustawy regulującej problemy frankowiczów. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wzięcie sprawy w swoje ręce.

Masz problem ze spłatą kredytu frankowego?

Przy tak pozytywnych prognozach na rozstrzygnięcia spraw frankowych – nie będzie lepszego momentu na zdecydowane wyjście poza szereg frankowiczów z problemami finansowymi. Ważne, aby w stronę sprawiedliwości kroczyć z profesjonalnym pełnomocnikiem, który przemierzył już tę drogę i dosięgnął celu. Sprawdź, czy Twoja umowa posiada klauzule abuzywne, aby zyskać pewność, że Ty również możesz pozbyć się kredytu.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...