Kredyt frankowy Alior Bank

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
sprawy frankowe

Spis treści:

Alior Bank nie ma problemu z kredytami frankowymi. Nie udzielał bowiem kredytów frankowych w takich ilościach jak robiły to inne banki. Jednak również umowy kredytowe Alior Banku posiadają niedozwolone zapisy, co pozwala Frankowiczom na unieważnienie umowy w postępowaniu sądowym.

Nieważność umowy kredytu frankowego Alior Bank

Podczas zawierania umów kredytów we frankach szwajcarskich treść postanowień umownych dotyczących przeliczania kwoty kredytu oraz mechanizmu wyliczania rat kapitałowo-odsetkowych nie była uzgadniana z kredytobiorcą.  Przyznanie sobie przez bank prawa do jednostronnego wyznaczania salda kredytu i do regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego, poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, przy pozbawieniu kredytobiorcy jakiegokolwiek wpływu na to, wykracza poza zasadę swobody umów i obecnie prowadzi do unieważnienia umowy.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego polega na uznaniu, że umowa taka nie obowiązywała od momentu jej zawarcia. Inaczej mówiąc umowa jest traktowana tak jakby nigdy nie została zawarta. W praktyce oznacza to, że w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, zarówno bank, jak i konsument, muszą dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych środków. Frankowicz zwraca do banku kwotę swojego zobowiązania kredytowego, z kolei bank oddaje kredytobiorcy wszystkie uiszczone przez niego raty, prowizje oraz kwoty wpłacone na poczet ubezpieczeń. 

Dodatkowo unieważnienie umowy kredytu frankowego powoduje nieważność ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, takich jak hipoteka. Wygrana z bankiem skutkuje także wykreśleniem danych kredytobiorców z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Bank powinien w tym zakresie złożyć odpowiedni wniosek.

Czy to dobry moment na pozwanie Alior Bank?

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy w Alior Bank to dobry czas na pozwanie banku. Linia orzecznicza jest niemal jednolita i korzystna dla kredytobiorców.

Wyrok unieważniający umowę pozwala na całkowite uwolnienie się od kredytu frankowego. Procesy frankowe przebiegają coraz sprawniej, w konsekwencji szybciej można uwolnić się od franka szwajcarskiego.

Ryzyko przegrania sprawy frankowej jest niewielkie. Umowy kredytowe we franku szwajcarskim  są masowo unieważniane zarówno w sądach w Warszawie, jak i w innych miastach. Dlatego też nie ma sensu czekać i dalej trwać w toksycznym kredycie. Warto podjąć działania już teraz.

Pozew przeciwko Alior Bank

Dla konsumenta sprawy frankowe mogą być niejasne i pełne zawiłości. Dlatego decydując się na złożenie pozwu przeciwko Alior Banku warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej – tak aby wyeliminować ryzyko jakichkolwiek błędów. 

Pierwszym krokiem, od którego zaczyna się pomoc Frankowiczom przez kancelarie jest szczegółowa analiza umowy kredytowej oraz określenie szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo pomoc kancelarii Frankowiczowi polega na złożeniu reklamacji do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym, uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu, sporządzeniu pozwu w oparciu o pozyskane dokumenty z banku oraz prowadzeniu postępowania sądowego.

Wyrok uwzględniający roszczenie Frankowicza polega na unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich lub odfrankowieniu kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 1 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF