Jak uwolnić się od franka?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Na pytanie często zadawane sobie przez kredytobiorców – czy można uwolnić się od kredytu we frankach, należy odpowiedzieć twierdząco – tak, można. Istnieją na to dwa sposoby. Pierwszy to sposób polubowny, czyli zawarcie ugody z bankiem. Drugie wyjście to skierowanie sprawy do sądu z roszczeniem o unieważnienie umowy kredytu lub odfrankowienie umowy kredytu. Które rozwiązanie jest dla kredytobiorcy najskuteczniejsze?

Ugoda z bankiem – kredyt we frankach

Ugoda frankowa polega na przeliczeniu hipoteki i potraktowania jej tak, jakby od początku była udzielona w złotych polskich. W toku rozmów ugodowych bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach szwajcarskich na kredyt w złotych polskich. Frankowicz z kolei powinien się do niej odnieść lub przedstawić swoją propozycję rozwiązania problemu. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującej dla obu stron ugody, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Mimo, że ugody finansowo są mniej korzystne dla Frankowiczów niż wyrok stwierdzający unieważnienie umowy kredytu, to ich zaletą jest szybsze uwolnienie się od ryzyka kursowego. Dodatkowo Frankowicz może skorzystać z ulgi podatkowej, która polega na zwolnieniu dla podatników z podatku PIT umorzonej kredytobiorcy na podstawie ugody kwoty wierzytelności z tytułu walutowego kredytu hipotecznego lub świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Odfrankowanie kredytu

Odfrankowienie  kredytu to częściowe unieważnienie umowy kredytu frankowego. Z umowy kredytu usunięciu podlegają niedozwolone postanowienia, tj. klauzule sprzeczne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Umowa kredytu nadal obowiązuje strony, ale kredyt zostaje przeliczony od nowa, tak jak gdyby był on kredytem złotówkowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Wartość nadpłat, które zostały naliczone przez niepoprawny mechanizm w umowie zostaje zwrócona kredytobiorcy wygrywającemu z bankiem.

Podkreślić należy, że odfrankowienie dotyczy zarówno przeszłych, jak i przyszłych rat, z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad. Dzięki temu można odzyskać nadpłacone raty, których kwota może wynosić kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo można zmniejszyć wysokość przyszłych rat.

Sprawdź również: kalkulator frankowy

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z tym, że umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W sytuacji wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego strony postępowania zobowiązane są dokonać wzajemnych rozliczeń, tj. bank zobligowany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego kredytu. 

Rozwiązanie to jest korzystne dla Frankowicza, ponieważ musi oddać tylko kapitał rzeczywiście wypłacony przez bank – bez odsetek, opłat lub prowizji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 2 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF