SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

mBank problemy finansowe

grafika o tematyce bankowej, przedstawia rysunek banku, do którego ktoś wrzuca monetę, obok znajdują się urządzenia mobilne z symbolem banku

Agencje ratingowe, takie jak na przykład Moody’s oceniają stabilność finansową różnych instytucji, w tym banków. Ich oceny i raporty mogą dostarczyć informacji o ocenie ryzyka finansowego danego banku. Agencja Moody’s obniżyła długookresowy rating depozytów mBanku do “Baa1” z “A3”, zmieniając jednocześnie perspektywę na negatywną. Czy to oznacza problemy finansowe mBanku w 2023 roku?

mBank problemy finansowe 2023

Zysk netto grupy mBanku w IV kwartale 2022 r. wyniósł 835 mln zł wobec 1,63 mld zł straty netto rok wcześniej.  Na problemy finansowe mBanku w 2023 r. wpływające na wysokość jego straty składają się głównie roszczenia z kredytów frankowych. mBank jako drugi najczęściej pozywany frankowy bank w Polsce musi ponosić duże koszty rezerw na ryzyko prawne hipotek frankowych. W 2022 r. rezerwy mBanku na ryzyko prawne hipotek frankowych wynosiły 3,1 mld zł brutto.

Na koniec czerwca 2023 roku przeciwko mBank toczyło się 20 002 indywidualnych postępowań, których przedmiotem sporu były umowy kredytów frankowych. Ich łączną wartość bank oszacował na ponad 7,8 mld zł. mBank przegrywa ponad 95% postępowań sądowych dotyczących kredytów frankowych, co ma wpływ na kondycję finansową banku oraz ewentualne problemy finansowe mBank.

Kłopoty mBanku z dużą ilością kredytów frankowych i rosnącą ilością postępowań sądowych w tych sprawach wpłynęły na to, że agencja Moody’s obniżyła długookresowy rating depozytów mBanku do “Baa1” z “A3”, zmieniając jednocześnie perspektywę na negatywną. Biorąc pod uwagę liczbę postępowań frankowych będących w toku, problemy finansowe mBanku prawdopodobnie prędko się nie skończą.

Konsekwencje problemów finansowych mBanku dla kredytobiorców

Wielu kredytobiorców, nauczona doświadczeniami z Getin Bank, obawia się, czy możliwa jest upadłość mBanku. Pomimo problemów finansowych związanych z kredytami frankowymi, mBank jest na tyle silnym podmiotem, że upadłość na razie mu nie grozi. Warto jednak zorientować się jakie prawa i obowiązki przysługują kredytobiorcy, czy to złotówkowemu, czy frankowiczowi w przypadku upadłości banku.

W przypadku upadłości banku, kredytobiorca nie jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, a sama umowa nie wygasa. Kredytobiorca w dalszym ciągu uiszcza raty kredytu na rachunek wskazany w umowie kredytowej.

Frankowiczów zaś chronią tzw. rezerwy frankowe, czyli odpisy, które musi dokonać bank w rocznym bilansie finansowym, z przeznaczeniem na poczet ewentualnych przegranych spraw sądowych. Wartość rezerw frankowych powinna być równa wartości przedmiotu sporu, czyli sumie wszystkich wpłat kredytobiorców frankowych. Dane dotyczące rezerw frakowych są jawne, więc każda zainteresowana osoba może sprawdzić, ile dany bank przeznacza środków na przegrane procesy frankowe w sądach.

W przypadku zagrożenia upadłością mBanku, bank ten zostałby objęty przymusową restrukturyzacją, która umożliwia przygotowanie planu naprawczego. W procesie przymusowej restrukturyzacji Bankowy Fundusz Gwarancyjny może:

  • sprzedać akcje zagrożonego banku,
  • sprzedać działalność (lub część działalności) zagrożonego banku,
  • utworzyć instytucję pomostową, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania zagrożonego banku,
  • obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli zagrożonego banku, tak aby umożliwić mu dalszą działalność,
  • przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji,
  • wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo likwidacji podmiotu pozostałego po sprzedaży całości lub części jego działalności,
  • prowadzić likwidację niekontynuowanej działalności podmiotu.

Dodatkowo Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje wypłatę zdeponowanych w bankach kwot do 100 000 euro.

Ugody sposobem mBanku na wyjście z problemów finansowych

mBank na koniec lipca 2023 roku zawarł 8,3 tysięcy ugód, z kolei wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycję ugody. Podpisywanie ugód z pewnością w pewnym zakresie ograniczy problemy finansowe mBanku w 2023 r. Jakie warunki ugód proponuje mBank? Oto kilka z nich:

  • stałe oprocentowanie po przewalutowaniu kredytu z franka szwajcarskiego na złotówki,
  • oprocentowanie stałe niższe niż w standardowej nowej ofercie na ok. 5% przez określony czas,
  • kurs przewalutowania negocjowany indywidualnie z kredytobiorcą.

Warunki ugodowe będą się różnić w zależności od klienta. Wybór przez frankowicza najlepszego rozwiązania dla swojej sytuacji finansowej jest kluczowy. Warto więc wraz z pomocą profesjonalnej kancelarii frankowej przeanalizować oferowaną ugodę frankową i porównać ją z innymi opcjami rozwiązania problemu kredytu frankowego, takimi jak na przykład unieważnienie kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...