SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ugody dla frankowiczów – jakie ugody proponują banki?

Data ostatniej aktualizacji:

Propozycje ugodowe banków – na co zwrócić uwagę?

Wiele osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich zastanawia się, jakie propozycje dla frankowiczów przygotowały poszczególne banki. W większości propozycje banków dla frankowiczów opierają się na propozycji, która została zaprezentowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z rzeczoną kredyt frankowy ulega przemienieniu na kredyt złotówkowy i funkcjonuje tak, jakby od początku był on kredytem w PLN. Wielu frankowiczom rozwiązanie to może przypominać odfrankowienie, jednak w przypadku ugody z bankiem, kredyt po przemienieniu w kredyt złotówkowy oprocentowany jest niekorzystną stawką WIBOR powiększoną o marżę. 

Zważywszy na niekorzystną stawkę WIBOR, raty kredytu po ugodzie mogą przestać być z czasem korzystne, a nawet przewyższyć wysokość rat z czasu sprzed podpisania ugody. Można więc śmiało stwierdzić, że propozycje banków dla frankowiczów są zwyczajnie nieopłacalne oraz nie przyniosą im takich korzyści, jakie frankowicze mogą osiągnąć na drodze sądowej

Ugody frankowe – jak przebiega postępowanie przy KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego już pod koniec 2020 r. wezwał banki, aby zawierały ugody z frankowiczami. Propozycja ugodowa rekomendowana przez KNF zakładała, że kredyt we franku szwajcarskim jest traktowany tak, jak gdyby był od początku kredytem w złotówkach, oprocentowanym według stawki WIBOR powiększonej o marżę. Pierwszym bankiem, który na większą skalę zaczął zawierać ugody z frankowiczami na warunkach proponowanych przez KNF był PKO BP.

Postępowanie polubowne przy KNF przebiega w następujących etapach:

  1. Złożenie wniosku o mediację
  2. Kontakt mediatora z uczestnikami mediacji
  3. Rozmowa mediacyjna
  4. Propozycja ugodowa
  5. Sporządzenie protokołu z mediacji
  6. Zatwierdzenie ugody przez sąd.

Ugody z frankowiczami – czy warto je zawrzeć?

Przewalutowanie kredytu wskutek ugody z bankiem przynosi mniej korzyści niż chcieliby tego frankowicze.

Jakiego działania należy się więc podjąć w 2024 roku? Okazuje się, że rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej okazuje się najkorzystniejszym dla frankowiczów rozwiązaniem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zespół specjalistów z naszej kancelarii przygotował narzędzie, jakim jest kalkulator frankowy unieważnienia kredytu frankowego, który pozwoli wszystkim zainteresowanym frankowiczom poznać kwoty, jakie można uzyskać od banku na drodze sądowej.

W celu analizy umowy frankowej, a następnie złożenia skutecznego pozwu o unieważnienie skontaktuj się z kancelarią frankową Frejowski. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko bankom i skierowała już setki pozwów frankowych do sądów.

W toku rozmów ugodowych frankowicz może odnieść się do propozycji ugodowej banku lub przedstawić swoją propozycję. W sytuacji wypracowania satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Zaletą zawarcia ugody z bankiem jest szybsze uwolnienie się od ryzyka kursowego. Wskazać jednak należy, że ugody są finansowo mniej korzystne dla frankowiczów niż wyrok stwierdzający unieważnienie umowy kredytu.

Propozycje dla frankowiczów – jakie banki idą na ugodę z frankowiczami?

Wiele banków oferowało swoim klientom wadliwe kredyty frankowe, jednak niewiele z nich wysunęło ugodowe propozycje dla frankowiczów.  Do banków, które oferują ugody, zaliczyć należy przede wszystkim następujące banki:

Mimo że poszczególne ugodowe propozycje banków dla frankowiczów różnią się między sobą, to łączy je to, że wszystkie są dla kredytobiorców nieopłacalne. 

Czytaj również: Najgorsze banki w Polsce

Które banki nie chcą ugody z frankowiczami?

Po niekorzystnych dla banków wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadły do tej pory, większość banków zmieniła swoją politykę i proponuje frankowiczom zawarcie ugód frankowych.

Jeśli interesuje Cię wytoczenie powództwa przeciwko swojemu bankowi, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie. Powiedz „stop” szerzącemu się bankowemu bezprawiu i zawalcz o swoje prawa!

Źródła:

  1. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacje_dot_kredytow_denominowanych_lub_indeksowanych

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...