SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pomoc złotówkowiczom

Data ostatniej aktualizacji:

Pomoc złotówkowiczom

Kredyt to nieodłączny element życia wielu milionów ludzi. W Polsce większość kredytów udzielanych jest w złotówkach, jednak w latach 20006 – 2010 królowały kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności frankiem szwajcarskim. Obecnie kredyty frankowe uznawane są za wadliwe, a spory przed sądami toczy wiele tysięcy kredytobiorców. O ile termin frankowicze jest powszechnie znany, o tyle termin złotókowiczów dopiero ostatnio stał się bardziej popularny.  A to za sprawą podnoszonych wadliwości również dostrzeżonych w umowach kredytów złotówkowych.

Umowy kredytów złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR podobnie jak i umowy kredytów frankowych w znacznej większości zawierają w swej treści postanowienia niedozwolone. Pod pojęciem postanowień niedozwolonych należy rozumieć zapisy umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodniony z nim indywidualnie, który kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W umowach kredytów złotówkowych kontrowersje budzi wskaźnik WIBOR, który to jest składnikiem oprocentowania kredytu. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na wysokość raty kredytu. Podnosi się, że banki mają możliwość wpływania na kształtowanie wskaźnika WIBOR, a zatem i na wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Sprawdź również: Pomoc złotówkowiczom

Pozew WIBOR

Rośnie niezadowolenie konsumentów związane z duży wzrostem rat kredytowych. Wielu kredytobiorców nie stać na regularną spłatę zaciągniętego zobowiązania. Wielu też czuje się po prostu skrzywdzonych, bowiem nie mieli oni świadomości, że raty kredytu mogą tak drastycznie rosnąć. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez bank jest jednym z argumentów podnoszonych w sprawach dotyczących usunięcia WIBOR z umowy. Pozew WIBOR jest bowiem jednym z rozwiązań dla kredytobiorców złotówkowych. Dzięki usunięciu WIBOR z umowy rata kredytu spadnie, co z pewnością odciąży domowy budżet.

Obecnie można spodziewać się wzrostu liczby pozwów opierających się na podważeniu wskaźnika WIBOR. Zwrócić należy uwagę, że skonstruowanie pozwu WIBOR nie jest zadaniem prostym. W szczególności należy w odpowiedni sposób sformułować swoje roszczenia, jak również szczegółowo je uzasadnić. Już w pozwie powinniśmy także powołać dowody mające znaczenia dla sprawy. Nie warto ryzykować i samodzielnie wnosić pozwu WIBOR. Warto zadanie to powierzyć doświadczonej kancelarii WIBOR. Prowadzenie sprawy przez sprawdzoną kancelarii większa bowiem szanse powodzenia.

Ile trwa sprawa sądowa WIBOR?

Każda sprawa sądowa w przedmiocie usunięcia WIBOR z umowy kredytu powinna być rozpoznawana indywidualnie. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić ile sprawa taka może potrwać, gdyż zależy to między innymi od tego jakie dowody będzie chciał przeprowadzać sąd. Można odnieść się do czasu trwania spraw frankowiczów. Obecnie zdarza się, że wyroki w sprawach frankowych zapadają nawet w ciągu roku. Czy tak też będzie w sprawach złotókowiczów? Przede wszystkim problemem jest zbyt mała liczba sędziów oraz kadry pracowniczej. Sędziowie często mają po kilkaset spraw do rozpoznania, stąd też na sam termin rozprawy czeka się czasami i rok. O ile jednak w sprawach frankowiczów wyroków sądów jest bardzo dużo i orzecznictwo to można obecnie uznać za dosyć jednolite, o tyle sprawy dotyczące wskaźnika WIBOR dopiero „zalewają” sądy. Widać jednak podobieństwa między sprawami frankowiczów a złotókowiczów. Znaczenie w sprawach WIBOR ma między innymi szerokie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wielokrotnie podkreślał konieczność ochrony konsumenta przed nieuczciwymi postanowieniami umownymi, które znajdują się w umowach kredytowych.

Przeczytaj także: pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?
Frankowicze nie mają co liczyć na ustawę frankową. Na nią jest już za późno. Frankowicze powinni sami podjąć kroki, aby...

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?
Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku...